Visar 1270 resultat

Arkivbeskrivning
Omslag
Förhandsgranska utskrift Visa:

2 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Carl Rudolf Löwstädt.

Verser (oident. förf.). Odat. 4 st. Gratulationer på 80-årsdagen 1900, 4 st. Gesällbrev 1820, 1846; 2 st. Respass, hotellräkning 1876--1891, 3 st. Tidningsklipp rörande C. R. Löwstädts död samt tryckta kort, tillkännagivande om dödsfall 1905; 6 st...

Övrigt

Ritning över Brembergs våningVersBegravningsbrev m.m.Övrigt, diverse oidentifierat

Diverse

Förlagsavtal mellan Albert Bonniers Förlag AB och Salomon Kraft 1963Kontrakt mellan Vetenskapssocieteten i Lund och Salomon Kraft 1961Betygsunderlag skrivet av Salomon Kraft 1933Redogörelse för förhandlingarna vid möte för bildande av municipalsam...

Tryck, pressklipp

"Från konstutst. i Sthlm" 1894"En dålig förlorare", om striden mellan Isaac Grünewald och Sven Erixson 1904Om ett av Vilhelm Holmgrens verkOm Vilhelm Holmgrens lärare Ferdinand HumbertKonst i RomRecension av Holmgrens utställni...

Andras manuskript

Anteckningar av Ludvig Anselm Nordström (1882-1942), författareRecensionskoncept av Ernst Ludvig Norlind (1904-1945), författare

Fotografier, Henrik Hagerman

Fädernegården Lutternsgatan 24, farfar i porten.Gården till Lutternsg. 24 med arbetare på "farfars" verkstad.Hagerman, Catharina Josefa ( ? -1894), f. Söderberg.

Josef Leonard Hagerman (1864-1918), fotografier

Klasje och Josef Hagerman, Anna Rohnström.Josef Hagerman.Josef Hagerman, Karl Johan Ljungberg, Gustav Nilsson ("Spårvägsnisse"), Otto Holmgren.Tekniska Högskolan, Fackskolan. Josef Hagerman med "kamrater under öfningsmätningar vid B...

Biographica m.m.

Fyra st introduktionsbrev (bl.a. undertecknade av Alf Sjöberg och Carl-Axel Branner) 1936-1938Instruktion för bärarna vid Gösta Ekmans jordfästning 18 januari 1938. Pressklipp DN 1955: Bildkavalkaden, Gösta Ekmans jordfästning.Avtal med direktör H...

Konserthuset 1931

Lehár, Franz: "Leendets land". Två fotografier: Helge Hagerman i kören, scenfoto (skotsk balett) 1931.

Stockholms stadsteater 1972

Brecht, Bertolt: "Den goda människan i Sezuan".Program, fotografier: bilder från föreställningen bl.a. Lena Granhagen, Leif Liljeroth, Manne Grünberger, Per Myrberg, Helge Hagerman, sminkning till föreställningen, 1971-1972.

Parkteatern 1943-1944

Offert rörande scenbelysning 1943Förteckning över de planerade vis- och teateraftnarna i Stockholms parker 1944, (från Stockholms stads gatukontor, parkavdelningen, Holger Blom)PM angående ordnande av musikplatser. Oktober 1944.Data angående allmä...

Parkteatern 1948-1949

Preliminärt förslag till disposition av parkmusikanslaget 1949Pressklipp (bl.a. om teatervagnen, den så kallade "Thespiskärran) 1948-1949

Lv3 Norrtälje 1943-1952

"Ett julspel". Pressklipp (1952). Fotografi (1943): H Hagerman, Gaby Stenberg, John Petri, Gunnar Sjöberg.Kamratförening, styrelseprotokoll 24 oktober 1945Luftvärnets dag. Jönsson, R W: "Prolog vid luftvärnets dag i Norrtälje den 3 ...

Brömsebrojubiléet 1945

Hagerman, Helge: brev till landskamererare Harald Lindell, Visby. Med bilaga: PM till edert kontoutdrag "Festspelen".Palme, Sven Ulric: "Valdemarståget". Manuskript.Kommittén för Brömsebrojubiléet av år 1945 (angående försäkrin...

1970-tal, diverse

ABF "Gyllene fritid", presentation av Helge Hagerman."Gyllene fritid", programförslag till pensionärsträffar 1973Program, Helge Hagerman (10 s.) 1973-1974

Resultat 201till300av1270

Kungliga biblioteket
Kontakta oss