Print preview Close

Showing 829 results

Archival description
Selma Lagerlöf Collection
Print preview View:

81 results with digital objects Show results with digital objects

Katarina von Bora

Dikt, ca 70 rader, som till stora delar är överstruken.
Om en ung pastor som predikar och på ett ovanligt sätt fängslar församlingen.
("Och den unge pastom börjar att predika" Jfr. kap. "Prästen" i Gösta Berlings saga".)

Seminariesonetter

Sonetter över kamrater och lärare vid Högre lärarinneseminariet
Renskrifter i bläck av sonetter till kamraterna, 4 blad, samt 2 blad blyertsutkast

MANUSKRIPT: Landskronamanuskripten

:1 Gösta Berlings saga (digitaliserad)
:2 Den tysta frun på Börtstorp (digitaliserad)
:3 Herregårdslif
:4 Drottningar i Kungahälla
:5 Petter Nord (digitaliserad)
:6 Lansknektarna
:7 Reors saga (digitaliserad)
:8 Ljung
:9 Risteröda kyrka
:10 Gustaf Adolfs dröm
:11 Svanejakten
:12 De sju dödssynderna
:13 ”Glada sitta kämparna kring offerelden…”
:14 På strandpromenaden
:15 Selander
:16 På Krigsstigar
:17 Den spelande högen
:18 Legenden om jorden
:19 I de blindas rike
:20 [Anteckningar]
:21 Kejsarinnan af Japan
:22 [Fingerat brev till Sophie Elkan]
:23 Gyllenlack
:24 På slottsaltanen
:25 [Stenografi]
:26 [Brev angående resa till Elgarås m.m. från Sophie Adlersparre till Selma Lagerlöf]
:27 [Barnteckningar och mönsterskiss]

Mårbacka II

• Aline [Laurell]. Egenh. blyerts 7 bl. fol. Tr. 1930, Bibliogr. 429

• Bibelförklaring. Egenh. blyerts 10 bl. fol.; 5 bl. maskinskr. 4:o.

• Biblet; bibel; Lunginflammation (Löftet). Egenh. blyerts 25 bl.fol.
• Gårdsjö. Egenh. blyerts 4 bl, fol.
• Herresta. Egenh. blyerts 7 bl. fol.

• Kortspel. Egenh. blyerts 5 bl. fol.

• Kejsarinnan Eugenie [Marseljäsen]. Egenh. blyerts 3 bl. fol. 1 bl. fol. bläck m. Valborg Olanders handstil.

• Doktorn [Marseljäsen]. Egenh. blyerts 12 bl. fol.

• Kyrkresan. Egenh. blyerts 6 bl. fol. & 7 bl. maskinskr. 4:o

• Kyssen. Egenh. blyerts 25 bl. fol.

• Sunnebalen (Sunne). Egenh. blyerts 11 bl. fol.

• Gunnarskog (början av kap. Elin Laurell och del av kap. Pastor Unger) Egenh. blyerts 3 bl. fol.

• Elin Laurell. Egenh. blyerts 5 bl. fol. & maskinskr. 11 bl. 4:o

• Jul (kap. Pastor Unger). Egenh. blyerts 7 bl. fol.

• Pastor Unger (Berga, Unger). Egenh. blyerts 10 bl. fol. & 1 bl. fol. & 10 bl. fol.

• [Pastor Unger]. Egenh. blyerts 4 bl. fol.

• Påskkäringen. Egenh. blyerts 10 bl. fol. & bläck 8 bl. fol. & maskinskr. 8 bl. 4:o

• Anna Lagerlöf. Egenh. blyerts 11 bl. fol. & 5 bl. makinskr. 4:o & 2 bl. blyertsskrift fol.

• Morbror Schenson. Egenh. blyerts 7 bl. fol. & maskinskr. 11 bl. 4:o.

• Dammen. Egenh. blyerts 1 bl. & 5 bl. & 4 bl & 1 bl & 7 bl. & 13 bl. fol. Egenh. bläck 6 bl. fol. Maskinskr. 22 bl. 4:o pag. 144-165

• Agrippa Prästberg. Egenh. blyerts 16 bl. fol. & maskinskr. 25 bl. 4:o.

• Brunnen. Egenh. blyerts 15 bl. fol. & bl. bläckskrift m. Valborg Olanders handstil & maskinskr. 6 bl. 4:o.

Mårbacka II

• Rädsla. Back-Per. Spögelsehistorier. Egenh. Blyerts, 13 bl. fol.

• Frykberg [Fyrtio grader]. Egenh. Blyerts, 16 bl. fol + maskinskr., 3 bl. 4:o.

• Maja Råd. Egenh. blyerts, 6 bl. fol. + maskinskr. 5 bl., 4:o.

• G.A. Wall [Vid bryggan]. Egenh. blyerts, 6 bl. fol. + maskinskr. 6 bl. 4:o.

• I marknadstider. Egenh. Blyerts, 11 bl. fol. + maskinskr. 10 bl. 4:o.

• Jordbävning. Egenh. Blyerts, 3 bl. fol + maskinskr. 4 bl. 4:o

MANUSKRIPT: Mårbacka, [IV]

• Agda Wilson (om faster Elise och hennes inackorderingar). Egenh. blyerts 5 bl. fol.

• Dockteatern. 3 bl. fol. blyerts & bläck.

• Kasper. 4 bl. egenh. blyerts fol.

• Brev till Louise [Ahlgren] dat. Mårbacka 21. 9. 1937. (slutet saknas).

• Om livet på Mårbacka "så där för en 60 år sedan". Egenh. bläck 5 bl. 4:o

• Synen. Motiv från barndomen på Mårbacka. Egenh. blyerts 3 bl. fol.

• Det övernaturliga (Oskar Jansson) [överstruket]. Egenh. blyerts 2 bl. fol. "Om hösten, när det blir mörka kvällar, händer det sig så underligt här på Mårbacka .... "

• [Prästen i Finnmarken.] Utkast. Egenh. blyerts 1 bl. fol. Vm 1923.

BREV: Gratulationer till Selma Lagerlöfs 50-årsdag 1908

Alfvén, Hugo Emil (1872-1960) tonsättare, dirigent, violinist
Annerstedt, Claes (1839-1927) historiker, universitetsbibliotekarie, överbibliotekarie, ledamot i Svenska Akademien.

Berger, Henning (1872-1924) förf.
Bergh, Richard (1858-1919) konstnär, chef för Nationalmuseum, skriftställare
Bergman, Bo (1869-1967) författare, litteratur- och teaterkritiker, postassistent, ledamot av Svenska akademien
Billing, Gottfrid (1841-1925) prof., biskop, överhovpredikant, politiker
Beskow, Natanael (1865-1953) predikant, skolman, teologie doktor, skriftställare
Bååth, Albert Ulrik (1853-1912) vetenskapsman, skald, folkhögskollärare, språkman.

Cederström, Carl Gustaf (1867-1918) friherre, direktör, aviatiker

Elkan, Sophie, f. Salomon (1853-1921) förf.
Engström, Albert (1869-1940) konstnär, förf., professor

Fallström, Daniel (1858-1937) förf., skald
Forsslund, Karl-Erik (1872-1941) Fil. Dr., skriftställare, grundare av Brunnsviks folkhögskola

Gagner, Marie Louise (1868-1933) pedagog, lektor, skriftställare

Hallström, Per (1866-1960) förf.
Hedberg, Tor (1862-1931) förf., teaterchef, skådespelare, fil. Dr., ledamot i Svenska Akademien.
Heidenstam, Verner von (1859-1940) förf., skald, ledamot i Svenska Akademien
Hesselbom, Otto (1848-1913) landskapsmålare
Holmberg, Teodor (1853-1935) folkhögskolerektor
Högberg, Olof (1855-1932) förf., journalist

Keijser, Gustaf Jacob (1844-1916) filosof, skolman, lektor
Kleen, Tyra af (1874-1951) konstnär, förf.

Landsort, Frida (1864-1938) förf., lärarinna
Larsson, Carl (1853-1919) konstnär, tecknare, grafiker
Larsson, Hans Emil (1855-1922) museiman
Lindberg, Otto Emil (1850-1920) prof., orientalist, språkforskare
Lindberg, August (1846-1916) skådesp., teaterchef
Linder, Gurli, f. Peterson Kavli (1865-1947) pedagog, lektor, skriftställare
Lundegård, Axel Wilhelm (1861-1930) förf.
Lundh, Nils Wilhelm (1879-1953) förf.

Melin, Karl Alfred (1849-1919) lektor, bibliotekarie, skald, förf.
Mittag-Leffler, Magnus Gustaf (Gösta) (1846-1927) matematiker, filosofie doktor, prof.
Montelius, Agda, f. Reuterskiöld (1850-1920) liberal socialreformator, Fredrika-Bremer-Förbundets ordförande

Nordin, Alice (1871-1948) skulptris
Nordensvan, Georg Gustaf ( 1855-1932) konsthistoriker, förf.
Nordström, Ludvig (1882-1942) förf., tidningsman
Norlind, Ernst (1877-1952) konstnär, förf.
Norström, Vitalis (1856-1916) prof. i filosofi, ledamot i Svenska Akademien
Nyblom, Helene Augusta (Helena) f. Roed (1843-1926) da.-sv. förf.

Ossiannilsson, Karl Gustav (1875-1970) förf.

Pauli, Georg (1855-1935) konstnär

Roos, Anna Maria (1862-1938) förf.
Rosen (???)

Sandström, Anna (1854-1931) pedagog, skriftställare, lärarinna
Schéele, Frans Alexander von (1853-1931) prof., filosof, pedagog, folkskoleinspektör
Schöldström, Birger (18401910) tidningsman, skriftställare
Stiernstedt, Marika (1875-1954) förf., ledamot av Samfundet De Nio
Söderberg, Erik Natanael (1869-1937) förf., tidningsman, redaktör, fil. Dr.
Söderberg, Hilma, g. Böving (1881- ) förf.

Tegnér, Esaias Henrik Vilhelm (1843-1928) prof., språkforskare, ledamot i Svenska Akademien

Wahlenberg, Anna (1858-1933) förf.
Wahlström, Lydia (1869-1954) historiker, pedagog, författarinna, fil. Dr.
Vetterlund, Fredrik (1865-1960) fil. Dr., förf., litteraturkritiker
Whitlock, Anna (1852-1930) pedagog, kvinnosakskämpe, skolföreståndarinna
Wirsén, Carl David af (1842-1912) förf., litteraturkritiker, fil. Dr., Svenska Akademiens ständige sekreterare
Wägner, Elin (1882-1949) förf., journalist
Wærn, Leonard Magnus (1846-1923) rektor

Åhfeldt, Clemens (1860-1941) lektor, teol. Dr., hovpredikant
Åkerhielm, Anna (Annie), f. Quiding (1869-1956) journalist, förf.

Öberg, Hugo (1872-1934) förf.
Ögren, Knut H.
Österling, Anders (1884-1981) förf., litteraturkritiker, Svenska Akademiens ständige sekreterare

(+ ytterligare två brev från brevskrivare med svårläslig signatur)

Petter Nord

Manuskriptfragment

1) Petter Nord. 4 bl. (4 sid.), fol. Bläck.
2) II. 3 bl. (3 sid.), fol. Bläck.
3) 2 bl. (2 sid.), fol. Bläck.
4) 2 bl. (2 sid.), fol. Bläck.
5) 2 bl. (3 sid.), fol. Bläck.
6) Hämdetåget. 6 bl. (6 sid.), fol. Bläck.
7) (IV). 3 bl. (3 sid.), fol. Bläck.
8) V. 9 bl. (9 sid.), fol. Bläck.
9) III. 4 bl. (7 sid.), fol. Bläck/blyerts.
10) 19 bl. (19 sid.), fol. Bläck.

MANUSKRIPT: Liljekronas hem

• s. 1-8 Kap. Hemmet (slutet), motsvarande s. 283-290 i den tryckta Liljekronas hem
• s. 9- 18 1. Tiggarfolk
• s. 19-24 2. [utan titel]
• s. 25- 37 5. Åkerblommen
• s. 38-44 6. Majorskan
• s. 45-55 7. Potatis
• s. 56-60 8. I Bro kyrka

MANUSKRIPT: Osynliga länkar

1. Petter Nord och Fru Fasta (Fru Fasta och Petter Nord) bl. 1-44

2. Legenden om fågelboet, bl. 45-63

3. Stenkumlet, bl. 64-88

4. De fågelfrie, bl. 89-95

5. Reors saga, bl. 96-98

6. I konstföreningen (Valdemar Atterdag brandskattar Visby), bl. 99-105

7. Mamsell Fredrika, bl. 106-127

8. En fiskarhustrus roman, bl. 128-149 (jfr Vs 150)

9. Mors porträtt, bl. 150-160

10. En fallen kung, bl. 161-184

11. En julgäst, bl. .185-204

12. Morbror Ruben, bl. 205-213

13. Dunungen, bl. 214-226

Bryggkaret

Maskinskriven avskrift av Anne Fredrique Dalin, med 11 egenhändiga rättningar av Selma Lagerlöf

Diverse fotostater tagna i samband med utställningar i KB

Bland annat:

• Kvitto på av ”Löjtnant Lagerlöw” erlagd hyra, undertecknat i Strömstad den 25 aug. 1863 av E. Bergström
(Originalet utställt på Selma Lagerlöf-utställningen i KB 1958-1959 och återgick till ägaren efter fotostatering)

• Brev till ”Min Redlige och Kärälskelige Broder Carl Wilhelm". 2 x 2 blad (4 sidor)

• Odaterat brev från Selma Lagerlöf till okänd, 2 blad

Romarblod

Egenhändigt manuskript med bläck.
(Med anvisningar i blyerts beträffande illustrationer)
Results 201 to 300 of 829

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.