Print preview Close

Showing 48 results

Archival description
Kungliga biblioteket
Print preview View:
Pappersprover
Pappersprover
Peter Beijer: Hyllningsadress
Peter Beijer: Hyllningsadress
Dokument undertecknade av Gustav III och Carl XIV Johan
Dokument undertecknade av Gustav III och Carl XIV Johan
August Strindberg: Kvitto på hemlån från KB
August Strindberg: Kvitto på hemlån från KB
Utländska politiska broschyrer OKAT 1935-
Utländska politiska broschyrer OKAT 1935-
August Strindberg: Kina och Japan
August Strindberg: Kina och Japan
Okatalogiserat utländskt tryck
Okatalogiserat utländskt tryck
Margareta Brundins samling
Margareta Brundins samling
Textiltryck
Textiltryck
Staffan Dahls manuskript
Staffan Dahls manuskript
Fragment (ej tryck) från KB:s samlingar
Fragment (ej tryck) från KB:s samlingar
Ryska miniatyrböcker
Ryska miniatyrböcker
Svenska bokbindare
Svenska bokbindare
Koreasamlingen
Koreasamlingen
Heinrich Böll:Tal
Heinrich Böll:Tal
Autografsamling
Autografsamling
Register till mikrofilmen av KB:s nominalkatalog 1951-52
Register till mikrofilmen av KB:s nominalkatalog 1951-52
CD-ROM-skivor: Codex Gigas
CD-ROM-skivor: Codex Gigas
Kvinnor i statens tjänst
Kvinnor i statens tjänst
Kungliga biblioteket i litteraturen
Kungliga biblioteket i litteraturen
Karin Smirnoffs samling
Karin Smirnoffs samling
Årsunda kyrkskola: uppgifter
Årsunda kyrkskola: uppgifter
L. B. Bagge: Katalogregler som följas vid Kongl. Biblioteket
L. B. Bagge: Katalogregler som följas vid Kongl. Biblioteket
Tillägg till noter till G.E. Klemmings bibliografier Sveriges krig respektive Sveriges förhållanden till främmande makter
Tillägg till noter till G.E. Klemmings bibliografier Sveriges krig respektive Sveriges förhållanden till främmande makter
Fritiof Nilsson Piraten: kopior av manuskript.
Fritiof Nilsson Piraten: kopior av manuskript.
Pappersprover: överdragspapper
Pappersprover: överdragspapper
Pappersprover: provböcker
Pappersprover: provböcker
L. B. Bagge och E. W Dahlgren: Katalogiseringsregler
L. B. Bagge och E. W Dahlgren: Katalogiseringsregler
Victor von Stedingk: Bokbandsfotografier
Victor von Stedingk: Bokbandsfotografier
Carl-Magnus Stenbock: katalogregler
Carl-Magnus Stenbock: katalogregler
Klemming, Gustaf Edvard: Översikt av samlingarnas disposition i Kungl. bibliotekets nya byggnad
Klemming, Gustaf Edvard: Översikt av samlingarnas disposition i Kungl. bibliotekets nya byggnad
Kungliga bibliotekets katalogregler
Kungliga bibliotekets katalogregler
Tidningsurklippssamlingen
Tidningsurklippssamlingen
Marita Wetterstrands KB-samling
Marita Wetterstrands KB-samling
Släkten Fryxell, tillägg till släktarkivet
Släkten Fryxell, tillägg till släktarkivet
Gustaf Hilmer Hillmén: Gallerie confidentiell eller olika sätt att fördärva tusch
Gustaf Hilmer Hillmén: Gallerie confidentiell eller olika sätt att fördärva tusch
Kungliga biblioteket: historisk exempelsamling
Kungliga biblioteket: historisk exempelsamling
Överlåtelsebrev mellan Stockholms stad och Harriet Bosse
Överlåtelsebrev mellan Stockholms stad och Harriet Bosse
Erik Wilhelm Dahlgren: Brev
Erik Wilhelm Dahlgren: Brev
Ritningar över Nelly Sachs lägenhet och rum
Ritningar över Nelly Sachs lägenhet och rum
Rickard Bergströms papper
Rickard Bergströms papper
Gustaf Adolf Vive Sparre: Katalogregler för Kungl. biblioteket
Gustaf Adolf Vive Sparre: Katalogregler för Kungl. biblioteket
Uno Willers, tillägg
Uno Willers, tillägg
Manuskript av Tore Håkansson
Manuskript av Tore Håkansson
Sven Rinmans papper
Sven Rinmans papper
Lars Olssons samling
Lars Olssons samling
Arvid Ulrichs strindbergsamling
Arvid Ulrichs strindbergsamling
Dramatik på svenska scener 1910-1975
Dramatik på svenska scener 1910-1975

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.