Arkiv Acc1963/7 - Autografsamling

Identitet

Referenskod

SE S-HS Acc1963/7

Titel

Autografsamling

Datum

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium


  • 0,05 hyllm.
  • 1 vol.

Sammanhang

Arkivhistorik

Köp

Källa för förvärv eller överlämnande

Innehåll och struktur

Innehåll

Innehåller brev, skrivelser och anteckningar.

Brev från August Abrahamson till Fredr. Huth o Co i London
1853
Anm. 1 brev

Brev från Christopher Poul Beenfeldt till "Monsigneur de Rappe"
1743
Anm. 1 brev

Skrivelse rörande Johan Beckfriis, Söderbärke socken och Norrbörke socken, undertecknad i Stockholm av bland andra Botin
27 februari 1769
Anm. 1 skrivelse

Visitkort från Mr Bourke till Lord Stuart
Odat.
Anm. 1 visitkort

Brev på latin undertecknade B.W.
1600-tal
Anm. 2 brev, ett utkast

Brev från Gerard de Geer till Percy F Kendall
1897
Anm. 1 brev

Brev till "Madame" från Leopold Delisle, daterat i Stockholm
2 augusti 1778
Anm. 1 brev

Brev till Gustaf Lindquist från Camille Doucet, daterat i Paris
20 november 1893
Anm. 1 brev

Brev till L Foster från Victor Eggertz, daterat i Stockholm
20 maj 1883
Anm. 1 brev

Brev från Frölich till oidentifierad
23 mars 1740
Anm. 1 brev

Fullmakt för Carl Abraham Elver undertecknad av Nicolaus Gylldenstern
19 juni 1710
Anm. 1 brev

Brev från Leo Kaltenegger till Stift Admont
1836
Anm. 1 brev

Brev till "Monsieur" från Charles Wilhelms
1821
Anm. 1 brev

Handling rörande John Hughes undertecknad av Paul Klett i Stockholm
1865
Anm. 1 brev

Brev till "Monsiegneur" från De Kretschmar undertecknat i Stockholm
1763
Anm. 1 brev

Två inbjudningar till Lord och Lady Loftus samt Lord and Lady Augustus Loftus från Légation de Suède et Norvége
Odat.
Anm. 2 inbjudningar

Handling undertecknad av Löwenhielm, daterad i Paris
29 december 1815
Anm. 1 blad

Brev från Monteynard till oidentifierad
1771, 1774
Anm. 2 brev

Respass för John Nix, handlande, undertecknat i Malmö
4 september 1819
Anm. 1 blad

Brev till "Monsieur le Baron" från C d'Ohsson
1837
Anm. 1 brev

Pouqueville: anteckningar, brev, m.m.
1815, 1816, odat.
Anm. 1 omslag

Brev från J Ringborg till Fr. Huth o Co i London, daterat i Norrköping
10 maj 1862
Anm. 1 brev

Brev från C R Roth till Fr. Huth o Co i London, daterat i Stockholm
1853
Anm. 1 brev

Brev och skrivelser rörande von Schwalgh
1702-1717
Anm. 1 omslag

Brev från Carl Snoilsky till H J Lynge o son i Köpenhamn
1895-1902
Anm. 9 brev

Brev från Hasse W Tullberg till Mr. Malony
1913
Anm. 1 brev

Brev från Julius Herman Wolf till Fr. Huth o Co i London
1858
Anm. 1 brev

Skrivelser till ståthållaren i Wolgast från den svenska regeringen
1665, 1683
Anm. 2 brev

Brev till Monsieur Bresson i Paris från okänd, daterat i Stockholm
1824
Anm. 1 brev

Kvitto
1725
Anm. 1 kvitto

Brev från Gustaf Algernon Stierneld till oidentifierad
1860
Anm. 1 brev

3 blad med anteckningar av okända samt ett brev daterat Newport, R.I., 1902
odat., 1902
Anm. 1 omslag

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Materialspråk

  • engelska
  • franska
  • latin
  • svenska
  • tyska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Lokal klassning: [L]

Anmärkning

Lokal klassning: [Ep]

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:642943:1403079565

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

AH/KS 2014-06-18

Språk

Skript

Källor

Accession


Kungliga Biblioteket
Kontakta oss