Print preview Close

Showing 177 results

Archival description
Selma Lagerlöf Collection Subseries
Print preview View:

3 results with digital objects Show results with digital objects

Pressklipp: Tidningsklipp om Selma Lagerlöf samlade av Esaias Tegnér d.y.

Innehåll enligt Nils Afzelius' uppdelning:

1. Original
2. Översättningar
3. Allmänt om Selma Lagerlöf
4. 50-årsdagen 1908
5. Nobelpriset 1909
6. Invalet i Svenska akademien 1914
7. Intervjuer, bemärkelsedagar m.m. (kronologiskt)
8. Teater
9. Film
10. Porträtt, karikatyrer
11. [Diverse tidskrifter]

Diverse klipp alfabetiskt ordnade efter verk:
• Bannlyst
• En saga om en saga
• Gösta Berlings saga
• Jerusalem
• Kavaljersnoveller
• Kejsarn av Portugallien
• Kristuslegender
• Körkarlen
• Liljecronas hem
• Mårbacka I
• Nils Holgerssons underbara resa
• Troll och människor I och II
• Vinterballaden
• Zachris Topelius

Handlingar, ekonomiska handlingar m.m.

L1:335:1:2:1 (A-K):
Antavlor
Ordningen i biblioteksrummet
Biografaktiebolaget Victoria
Utdrag ur bouppteckningsprotokollet i avskrift
Samfundet De Nio
Ecklesiastikdepartementet angående årligt understöd åt skönlitterära författare
Föreningen Värmlands länsmuseum
Förteckning över böcker
Handlingar: betyg pass rörande Selma Lagerlöf
Betyg över Nils E. Holgersson
Hotell Stockholm Aktiebolag
Hyllningstal, sånger; några ord till Johanna Maria Lagerlöf.
Betyg från Högre lärarinneseminarium, intyg från Östra Ämterviks pastorsämbete (avskrift)
Kommunalfullmäktige i Östra Emtervik
Kontocuranter
Kontrakt o. dyl.

L1:335:1:2:2 (L-Ö):
Tidsplan för Linnéfesten och doktorspromotionen 1907
Hans Lybeckers skrivelse till Bergskollegium
Läkarutlåtande
Musikalier
Namnlistor
Släktföreningen för släkten Lagerlöf
Sunne andelsmejeri, Sunne tidningsaktiebolag
Svenska Akademien
Sveriges författarförening
Taxeringsärenden
Testamenten, gåvobrev m.m.
Ur Östra Emterviks kyrkoarkiv
Villan i Falun
Äldre brev och autografer; tryck av och om medlemmar av släkten Lagerlöf

Anteckningar I-III

Afzelius sammanställning av Selma Lagerlöfs egna uttalanden om sina verk, hämtade ur dagböcker, brev och liknande källor. Alfabetisk uppställning efter verkstitel.

Brev från Selma Lagerlöf

Felke, Georg Naldo (1873? - ) ty. förf. 1 st. (kopia), odat.
(För original, se: Hauptmann, G., L1:1k:2)
Se även: L1: 1k: 6:2:2

Hauptmann, Gerhart (1862-1946) ty. förf. 1 st., odat.
(även utkast till brev till Seidel, Ina
& Felke, Georg Naldo, verso)

Karin, Ellyn (München)
(eg. Sigmund, Ellyn) 1 st., odat.

Konow, Ulf von (1882-1960) advokat 41 st. (varav 1 st.
avskrift, 2 st. telegram,
1 st. foto med hälsning
adresserat till M. von
Konow, 5 st. visitkort), 1924-1938 + bil. (2) + kuv. (11, varav 2
st., odat. )

Olander, Valborg (1861-1943) lärarinna, förf. 1 st. (utdrag), odat.

Seidel, Ina (1885-1974) ty. förf. 2 st. (varav 1 st. utkast & 1 st. kopia), odat.
(För original, se: Hauptmann, G. L1:1k:2)

Okänd, (professor) 2 st. (avskrift och
utkast), 1929 & odat.

Brev till Ulf von Konow

Andén, Eva Johanna (1886-1970) advokat 1 st., 1941

Verlag Deutsche Kultur-Macht (Berlin) 1 st., 1935 + bil. (1)

Drei Masken Verlag A.G. (Berlin) 1 st., 1936

Felke, Georg Naldo (1873? - ) ty. förf. 1 st. (avskrift), 1925

Goldbaum, Wenzel & Jacoby, Gerhard, [advokatfirma] (Berlin) 2 st., 1929 + bil. (2)

Gustav Kiepenheuer Verlag A.G. (Potsdam) 3 st., 1924-1925

Neugarten, Richard (Berlin) 14 st. (varav 1 st. avskrift), 1925-1927 + bil.(1)
Nordenflycht, Freiherr von & Koch, Justus Dr.,
[advokatfirma] (Berlin) 35 st. (varav 12 st. i 2
ex. och 1 st. avskrift),
1935 + bil. (11) (varav
3 st. i 2 ex) + kuv. (4)

Olander, Valborg (1861-1943) lärarinna, förf. 4 st., 1925-1935 + kuv. (1)

G. Ricordi & Co [förlag] (Milano) 3 st., 1929-1930
+ bil. (3)

Schutzverband deutscher Schriftsteller (Berlin) 1 st., 1925

Stagma (Berlin) [betr. musikalisk upphovsrätt]
(g:m Ritter, Uno) 1 st., 1935

Okänd Kuv. (3), 1935

Diverse

Konow, Ulf von (1882-1960) advokat
Anteckningar och utkast 8 st., [1935-1938]
& odat. (4)

Lagerlöf, Selma (1858-1940) förf.
Bokinköpslista 1 st., odat.

RÄKENSKAPER:
Andén, Eva Johanna (1886-1970) advokat 1 st. (i 2 ex.), 1942
bil. (1)

Nordenflycht, Freiherr von & Koch, Justus Dr.
[advokatfirma] (Berlin) 1 st. (i 2 ex.), 1935

Svensk-tyska clearingen
inbetalningsnota och kvitto 1 st., 1938

TRYCK:
Programannons i holländsk tidskrift för radiohörspel
av Georg Felke, baserat på Gösta Berlings saga 1 st., odat.

Mårbacka II

• Aline [Laurell]. Egenh. blyerts 7 bl. fol. Tr. 1930, Bibliogr. 429

• Bibelförklaring. Egenh. blyerts 10 bl. fol.; 5 bl. maskinskr. 4:o.

• Biblet; bibel; Lunginflammation (Löftet). Egenh. blyerts 25 bl.fol.
• Gårdsjö. Egenh. blyerts 4 bl, fol.
• Herresta. Egenh. blyerts 7 bl. fol.

• Kortspel. Egenh. blyerts 5 bl. fol.

• Kejsarinnan Eugenie [Marseljäsen]. Egenh. blyerts 3 bl. fol. 1 bl. fol. bläck m. Valborg Olanders handstil.

• Doktorn [Marseljäsen]. Egenh. blyerts 12 bl. fol.

• Kyrkresan. Egenh. blyerts 6 bl. fol. & 7 bl. maskinskr. 4:o

• Kyssen. Egenh. blyerts 25 bl. fol.

• Sunnebalen (Sunne). Egenh. blyerts 11 bl. fol.

• Gunnarskog (början av kap. Elin Laurell och del av kap. Pastor Unger) Egenh. blyerts 3 bl. fol.

• Elin Laurell. Egenh. blyerts 5 bl. fol. & maskinskr. 11 bl. 4:o

• Jul (kap. Pastor Unger). Egenh. blyerts 7 bl. fol.

• Pastor Unger (Berga, Unger). Egenh. blyerts 10 bl. fol. & 1 bl. fol. & 10 bl. fol.

• [Pastor Unger]. Egenh. blyerts 4 bl. fol.

• Påskkäringen. Egenh. blyerts 10 bl. fol. & bläck 8 bl. fol. & maskinskr. 8 bl. 4:o

• Anna Lagerlöf. Egenh. blyerts 11 bl. fol. & 5 bl. makinskr. 4:o & 2 bl. blyertsskrift fol.

• Morbror Schenson. Egenh. blyerts 7 bl. fol. & maskinskr. 11 bl. 4:o.

• Dammen. Egenh. blyerts 1 bl. & 5 bl. & 4 bl & 1 bl & 7 bl. & 13 bl. fol. Egenh. bläck 6 bl. fol. Maskinskr. 22 bl. 4:o pag. 144-165

• Agrippa Prästberg. Egenh. blyerts 16 bl. fol. & maskinskr. 25 bl. 4:o.

• Brunnen. Egenh. blyerts 15 bl. fol. & bl. bläckskrift m. Valborg Olanders handstil & maskinskr. 6 bl. 4:o.

Mårbacka II

• Rädsla. Back-Per. Spögelsehistorier. Egenh. Blyerts, 13 bl. fol.

• Frykberg [Fyrtio grader]. Egenh. Blyerts, 16 bl. fol + maskinskr., 3 bl. 4:o.

• Maja Råd. Egenh. blyerts, 6 bl. fol. + maskinskr. 5 bl., 4:o.

• G.A. Wall [Vid bryggan]. Egenh. blyerts, 6 bl. fol. + maskinskr. 6 bl. 4:o.

• I marknadstider. Egenh. Blyerts, 11 bl. fol. + maskinskr. 10 bl. 4:o.

• Jordbävning. Egenh. Blyerts, 3 bl. fol + maskinskr. 4 bl. 4:o

Bryggkaret

Maskinskriven avskrift av Anne Fredrique Dalin, med 11 egenhändiga rättningar av Selma Lagerlöf

Diverse fotostater tagna i samband med utställningar i KB

Bland annat:

• Kvitto på av ”Löjtnant Lagerlöw” erlagd hyra, undertecknat i Strömstad den 25 aug. 1863 av E. Bergström
(Originalet utställt på Selma Lagerlöf-utställningen i KB 1958-1959 och återgick till ägaren efter fotostatering)

• Brev till ”Min Redlige och Kärälskelige Broder Carl Wilhelm". 2 x 2 blad (4 sidor)

• Odaterat brev från Selma Lagerlöf till okänd, 2 blad

Anteckningar, brevavskrifter, manuskript m.m.

• Diverse anteckningar av andra personer, samt avskrifter av brev till/från SL
• Manuskript: föredrag m.m. om Selma Lagerlöf
• Manuskript: uppteckningar om Selma Lagerlöf och Mårbacka
• Diverse anteckningar och stenciler
• Selma Lagerlöfs brevväxling med bankdirektör J.H. Jönsson (maskinskrivna avskrifter)
• Avskrifter av Selma Lagerlöf-material: smärre skrifter, brev m.m.
• Anteckningar för kommentaren av ”Samlade skrifter”
• Anteckningar för kommentaren av ”Mårbacka”
• Avskrift av ett Selma Lagerlöf-brev till Valborg Olander (originalbrevet trol. 1904)
• Diverse om ”Gösta Berlings saga” och ”Osynliga länkar”
• Anteckningar ur brevböckerna, bibliografiska anteckningar om recensioner m.m.
Results 1 to 100 of 177

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.