Visar 9493 resultat

Arkivbeskrivning
Serie
Förhandsgranska utskrift Visa:

38 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

ÄMNESORDNADE HANDLINGAR

ÄMNESORDNADE HANDLINGAR

Släktpapper

Släktpapper

Utkast till skrivelser och protokoll m.m. (1 portfölj, folio)

Utkast till skrivelser och protokoll m.m. (1 portfölj, folio)

Berättelse över en utrikes resa som Letterstedsk stipendiat 1864-65. [Danmark...

Berättelse över en utrikes resa som Letterstedsk stipendiat 1864-65. [Danmark, Tyskland, Österrike, Grekland, Italien, Spanien]. Handskrivet manuskript. 1 inbunden volym, folio.

Dikter och fragment. Handskrivna manuskript. 1 portfölj, folio.

Dikter och fragment. Handskrivna manuskript. 1 portfölj, folio.

Smärre skrifter (handskrivna manuskript, 1 portfölj, folio)

Smärre skrifter (handskrivna manuskript, 1 portfölj, folio)

Tryck

Tryck

Diverse handlingar

Diverse handlingar

Tryck

Tryck

Papper rörande arbetet i Sveriges författarförbund

Papper rörande arbetet i Sveriges författarförbund

Brev till Oscar Krook, 30 st från 16 brevskrivare, även 27 st lyckönskningste...

Brev till Oscar Krook, 30 st från 16 brevskrivare, även 27 st lyckönskningstelegram (ej förtecknade)

Biographica

Biographica

Smärre manuskript till teologiska och religiösa föredrag m.m.

Smärre manuskript till teologiska och religiösa föredrag m.m.

Förarbeten o. dyl. till Oscar Krooks vetenskapliga skrifter, excerpter m.m.

Förarbeten o. dyl. till Oscar Krooks vetenskapliga skrifter, excerpter m.m.

Fotoalbum

Fotoalbum

Kapsel 2: Pressklipp.

Kapsel 2: Pressklipp.

Hela tidskriftshäften innehållande bidrag av Eriks.

Hela tidskriftshäften innehållande bidrag av Eriks.

Diverse handlingar rörande August Strindbergs dödsbo

Diverse handlingar rörande August Strindbergs dödsbo

August Strindbergs gravbrev

August Strindbergs gravbrev

Brev

Brev

Biographica m.m.

Biographica m.m.

Räkenskapshandlingar; 3 inbundna böcker i kapsel: Kassabok, huvudbok och Jour...

Räkenskapshandlingar; 3 inbundna böcker i kapsel: Kassabok, huvudbok och Journal.

Fotoalbum

Fotoalbum

Skåp II

Skåp II

Brev

Brev

Studiematerial och anteckningar: Polykromi i konsten

Studiematerial och anteckningar: Polykromi i konsten

Symposier och konferenser

Symposier och konferenser

Brev från Malvina Bråkenhielm.

Brev från Malvina Bråkenhielm.

Manuskript, 13 st.

Manuskript, 13 st.

Manuskript, 8 st.

Manuskript, 8 st.

Dagböcker, 18 st.

Dagböcker, 18 st.

Kassaböcker

Kassaböcker

Almanackor.

Almanackor.

Brev från Johan Jolin (209 st)

Brev från Johan Jolin (209 st)

Brev till Ellen Jolin (72 st)

Brev till Ellen Jolin (72 st)

Skrivböcker

Skrivböcker

Topografiska bilder (skolmaterial)

Topografiska bilder (skolmaterial)

Handlingar om släkten Wertmüller.

Handlingar om släkten Wertmüller.

Privata brev

Privata brev

Brev mellan andra och manuskript av andra

Brev mellan andra och manuskript av andra

Tillägg

Tillägg

Tillägg

Tillägg

Brev mellan andra

Brev mellan andra

Indras dotter [Ett drömspel]

Indras dotter [Ett drömspel]

Johan utan jag

Johan utan jag

Barn och blommor

Barn och blommor

Styfmor

Styfmor

Strödda fragment och utkast

Strödda fragment och utkast

Brev till August Larson från Tekla Öhrn, 285 st.

Brev till August Larson från Tekla Öhrn, 285 st.

Pressklipp

Pressklipp

Brev till Henrikson, Bra Böcker

Brev till Henrikson, Bra Böcker

Brev till Henrikson, F - G

Brev till Henrikson, F - G

Brev till Henrikson, Kj - Kö

Brev till Henrikson, Kj - Kö

Brev till Henrikson, P

Brev till Henrikson, P

Brev till Henrikson, T - U

Brev till Henrikson, T - U

Brev till Henrikson, gratulationer på 80 årsdagen

Brev till Henrikson, gratulationer på 80 årsdagen

Brev från Henrikson

Brev från Henrikson

Ab urbe condita

Ab urbe condita

Alla tider, korrektur

Alla tider, korrektur

Allt ifrån Roms grundläggande, utkast

Allt ifrån Roms grundläggande, utkast

Allt ifrån Roms grundläggande, manuskript

Allt ifrån Roms grundläggande, manuskript

Allt ifrån Roms grundläggande, korrektur

Allt ifrån Roms grundläggande, korrektur

Danmarks boken, utkast och underlag

Danmarks boken, utkast och underlag

Det västliga Hellas; korrektur

Det västliga Hellas; korrektur

Hexikon; utkast, korrektur

Hexikon; utkast, korrektur

Lyriken från PST

Lyriken från PST

Lyriken från PST

Lyriken från PST

Tusen år i Norden

Tusen år i Norden

Uppslagbok: A - Ö; underlag, korrektur

Uppslagbok: A - Ö; underlag, korrektur

Manuskript, kortare texter

Manuskript, kortare texter

Manuskript till verser

Manuskript till verser

Verser mesta dels från 1980-talet

Verser mesta dels från 1980-talet

Verser översatta till engelska

Verser översatta till engelska

Utkast till filmmanuskript

Utkast till filmmanuskript

Sångtexter

Sångtexter

Förteckningar över Henriksons böcker och andra litterära verk samt över hans ...

Förteckningar över Henriksons böcker och andra litterära verk samt över hans medverkan i TV och radio.

Fotografier

Fotografier

Pressklipp: artiklar om och av Henrikson.

Pressklipp: artiklar om och av Henrikson.

Pressklipp

Pressklipp

Kataloger från bokklubbar, främst Bra Böckers.

Kataloger från bokklubbar, främst Bra Böckers.

Tryck, broschyrer, kataloger m.m.

Tryck, broschyrer, kataloger m.m.

Texter av andra

Texter av andra

Brev till Anna Breitholtz

Brev till Anna Breitholtz

Manuskript, fotografier, diverse

Manuskript, fotografier, diverse

Biblioteksstyrelsens protokoll

Biblioteksstyrelsens protokoll

Utlåningsjournaler

Utlåningsjournaler

Tryckta bibliotekskataloger

Tryckta bibliotekskataloger

Förvärvslistor

Förvärvslistor

Låntagarförteckning; Historik, arkivförteckning; Tryck m.m.

Låntagarförteckning; Historik, arkivförteckning; Tryck m.m.

Korrespondens

Korrespondens

Språkfrågan i Finland

Språkfrågan i Finland

Manuskript och anteckningar

Manuskript och anteckningar

Övrigt :manuskript till provpredikan i Adelös 1846, brevavskrifter 1836, ante...

Övrigt :manuskript till provpredikan i Adelös 1846, brevavskrifter 1836, anteckningar, kvitton och räkenskaper.

Manuskript till film

Manuskript till film

Manuskript till film

Manuskript till film

Dikter och texter

Dikter och texter

Tysk översättning av: Det förgångna, Flora och Pomona. Översättare: Dr. Karl ...

Tysk översättning av: Det förgångna, Flora och Pomona. Översättare: Dr. Karl Schneider, Düsseldorf.

Skrivböcker från studietiden, 6 st.

Skrivböcker från studietiden, 6 st.

Brev från Karlfeldt till August Andersson (Karlfeldts halvbror) och hans hust...

Brev från Karlfeldt till August Andersson (Karlfeldts halvbror) och hans hustru Hilma (omgift Lefrin). 14 st.

Två volymer med pressklipp och tidskrifter med texter av och om Karlfeldt, sa...

Två volymer med pressklipp och tidskrifter med texter av och om Karlfeldt, samlade av Nils Arvid Afzelius (1894-1970, 1:e bibliotekarie). Folio.
Resultat 1till100av9493

Kungliga biblioteket
Kontakta oss