Visar 106 resultat

Arkivbeskrivning
Polly Edmans arkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

Affisch: "Blindas dag"

Troligen från slutet av 1950-talet, ev 1957. Temat för året var "Talboken går vidare" samt devisen "Blunda ett ögonblick och tänk...", en slogan som De blindas förening lanserade vid De blindas dag 1952 och behöll under flera år framåt. Affischen något skadad.

"Bokstavsboken" av Fellenius-Lindblad/Knutsson, Gösta: Knep och knåp

Pärm 2. Färdigt exemplar av "Bokstavsboken" av Fellenius-Lindblad. Taktila bilder i avgjuten
plast samt text i punktskrift. Bilderna utförda av Polly Edman. Utan år.
Pärm 3. Dito. Se ovan under Pärm 2.
Pärm 4. Dito.
Pärm 5. Knutsson, Gösta: Knep och knåp. Punktskriftsbok med taktila bilder. Plastkopia.
Texten kopierad i punktskrift av Barbro Larsson 1971. Upphovsman till bilderna saknas.

"Bygga i bild"

Mapp D. Låda "Bygga i bild", Almqvist & Wiksell, Stockholm 1979. Framställd av Polly Edman
och Caroline Reichenberg. Lösa kort i svartskrift. Innehållsförteckning på insidan av locket.
Vidare fyra handgjorda små föremål i papper

"Den lilla gumman som glömde allting" av Beattie, Janet/"Mållan möter Mulle". Ann Mari Flodin och Polly Edman

Pärm 7. Beattie, Janet: Den lilla gumman som glömde allting. Taktila originalbilder av Rita
Rapp och Polly Edman. Internationella kvinnoklubben i Stockholm, 1974. Maskinskriven
svartskrift samt punktskrift, troligen utförd på Perkinsmaskin.
Pärm 8. "Mållan möter Mulle". Ann Mari Flodin och Polly Edman efter en idé från boken
"Mållans mage" av Svensson och Evers. Internationella kvinnoklubben i Stockholm, 1971.
Handskriven svartskrift samt punktskrift. Taktila originalbilder. Boken anges vara en
"prototype".

"Devinettes au fil des pages" av Virginia Allén Jensen och Polly Edman

Mapp G. Sju exemplar av "Devinettes au fil des pages" av Virginia Allén Jensen och Polly
Edman. Överföring till franska av Héléne Fatou. UNESCO 1981. Text i punktskrift samt taktila
bilder. Läsaren följer en taktil tråd genom hela boken.
Mapp H. Dito. Versioner på engelska, UNESCO 1979 samt på italienska, spanska och tyska,
samtliga UNESCO 1981.

"Diagrams. Mathematics. II"

Pärm 2. "Diagrams. Mathematics. II". Skisser, förarbeten till taktila matriser för geometriska
figurer, tabeller samt andra matematiska symboler. Delvis engelskspråkigt, även på svenska.

Diverse

Pärm 14. Arosenius, Ivar: Kattresan. Svartskrift. Ev. kopia som förlaga till taktil version.
Pärm 15. "Paz, amor y trabajo para 1997 deseos de nuevo sol". Titelsida i stachelskrift
(punkterad relief) samt punktskrift. Text i punktskrift. Stachelbild på omslaget.
Pärm 16. Beskow, Elsa: ABC-resan. Plastkopia med punktskriftstext samt taktila bilder. Utan
år.
Pärm 17. "Children's clay studies in Chiba blind school". Svartvita fotografier av blinda
skolbarn samt deras skapelser l lera. Foton av Yohei Nishimura, Yotsukaido, Chiba, Japan,
1979-1980. Märkt Polly Edman.

Diverse

Mapp E. "Blind book instructions" samt förteckning över medlemmar i "Blind book group"
1975-76. Inom ramen för Internationella kvinnoklubben i Stockholm hade Polly Edman
samlat medlemmar i klubben som biträdde henne vid framställningen av de taktila
exemplaren.
Mapp F. Ett trettiotal "Blind book instructions" i svartskrift, varav en med handskrivna
kommentarer och tillägg av Polly Edman. Vidare två exemplar av "Liten blir stor", ett
specialnummer av De blindas tidskrift, november 1959, ägnat Tomtebodaskolan. Vidare 3
tidiga punktskriftsalfabeten utgivna av De blindas förening samt ett dito från 1972.
Dessutom två förteckningar över helordsförkortningar i punktskrift, en för läsning och en för
skrivning. Slutligen en matrisfigur i papp, möjligen ett "elevarbete" av någon medlem i Blind
book group.
Mapp G. Lösa figurer, kursmaterial. Polly Edman har satt följande rubrik på innehållet:
"These figures are 'first attempts' ... a figure each person makes upon starting with the
group" (dvs. Blind book group). Vidare skisser i svartskrift på smörpapper med instruktioner
samt sju blad med taktila gestaltningar.

Diverse

Mapp A. Flera regletter, bl.a. för dubbelsidigt mellanradstryck. Stift samt mindre verktyg.
Tablå i plåt över stachelbokstäver (punkterad, latinsk relif) resp. motsvarigheter i punktskrift,
troligen avsedd för Optaconanvändare. Tärningsspel, troligen konstruerat av Polly Edman.
Punktskriftsmärkt måttband m.m.

Diverse

Pärm 12. "Ett brev betyder så mycket". Taktilt original med text i punktskrift av Polly Edman
och Caroline Reichenberg. Internationella kvinnoklubben i Stockholm, troligen 1970.
Låneexemplar med hänvisning till Polly Edman på insidan av främre pärm.
Pärm 13. Lindgren, Astrid: Barnens dag i Bullerbyn. Plastkopia med taktila bilder med text
endast i svartskrift.
Pärm 14. "När John Blund försov sig". Plastkopia med taktila bilder samt text endast i
punktskrift.
Pärm 15. Litet format. Taktil plastkopia om svampar, text i punktskrift.
Pärm 16. Svartskriftsexemplar med titel "Kontakt", med bilder kommenterade på engelska
av Polly Edman.

Diverse

Mapp C. "Svarte Petter". Taktila bilder, delvis i papp, monterade på tyg i A4-format. Utan år.
Mapp D. Trollposten (tidning för synskadade barn), julen 1960. Lösa blad med text i
punktskrift samt taktila bilder enligt stachelmetod (taktila punkterade linjer).
Mapp E. Svartskriftsteckningar av de blinda Uppsalabarnen Anna (9 år 1979) resp. Fredrik
(åk 5 1983) samt dito på svällpapper utförda av Polly Edman. På baksidan av
svartskriftsteckningarna finns kommentarer till barnens arbeten. Vidare brev till Polly Edman
från Elisabet Melin samt Anita Hoveninen, Länsskolnämnden i Uppsala län.
Mapp F. Bilder utförda av synskadade barn i Arbrå - Marja Arvidsson (8 år), Tomas
Finnström, Jessica och Joakim. Några överförda till svällpapper av Polly Edman. Hela
materialet är från 1985. Korta förklaringar i brev till Polly Edman, undertecknat "Lena",
Arbråskolan.

Diverse

Pärm 5. "Tactile Diagrams Catalogue". Svartskrift samt taktila plastbilder.
Pärm 6. Dorword, Barbara and Barraga, Natalie: Teaching aids for blind and visually limited
children. American Foundation for the Blind, New York, 1968. Svartskrift märkt Polly Edman.
Pärm 7. Bergman, Thomas: Fingrar som ser, Stockholm: Liber förlag, 1976. Svartskrift.
Dessutom bilagd recension, DN 30/4 1977.
Pärm 8. Fyra exemplar av "Brailles blindskriftssystem". Utan år.

Diverse

Pärm 19. Lindh, Olof: Trettioåtta kännbilder. l volym. 2 exemplar. Ptastkopia med taktila
bilder samt text i punktskrift. Tomteboda, Solna 1974.
Pärm 20. "Känn vår historia - vikingatiden", l volym. Plastkopia med taktila bilder samt text i
punktskrift. Statens historiska museum, Stockholm 1981-1982. Samproduktion Statens
historiska museum, Tomtebodaskolan samt RPH-Syn (Rikscentralen pedagogiska hjälpmedelsynskadade).
Producent: Astrid Wixell. Utformning: Lisa Svensson.
Pärm 21. "Discovering early man". Märkt "provbok". Plastkopia med taktila bilder samt text
på engelska i punktskrift. Författare. Astrid Wixell. Illustrationer: Lisbeth Svensson.
Rådgivare: Fidel T. Masao, National Museum of Tanzania. English translation: Roger Tanner.
Printed by RPH-Syn, Solna, Sweden 1984. Copyright: Statens historiska museum.

"Hattaffären"

OBS! Saknas
Mapp E. Matriser l till "Hattaffären" samt taktila plastkopior till några av dem. Möjligen är
dessa senare framställda av Kontorsarbetscentralen i Fagersta. En baksida är märkt "S. Lantz
70" (1970?). Text i punktskrift. Mycket välgjorda matriser

"Hattaffären"

Mapp A. "Hattaffären". Plastkopia, troligen framställd av Kontorsarbetscentralen i Fagersta.

"Känn och känn igen". 11 taktila plastexemplar

Polly Edman och Lena Bernhardt.
Solna 1980. Ett exemplar försett med text i punktskrift, där på försättsbladet anges: "Bild
och form, del l. Cirkel-klot; kvadrat-kub; rektangel-rätblock; triangel-pyramid". Dessutom tre exemplar i svartskrift av "Känn och känn igen". En lärarhandledning av Polly Edman och
Birgitta Svedberg. RPH-Syn, Solna 1977

"Lasse och Lisa på landet". No 2,1963/Edling, Marta: Jeff och Jug bland indianerna: två cowboys på äventyr

Pärm 3. "Lasse och Lisa på landet". No 2,1963. Internationella kvinnoklubben i Stockholm.
Taktilt låneexemplar med text i punktskrift samt handskriven svartskrift. Polly Edman. På
insidan av främre pärm instruktion om att kontakta Polly Edman vid ev.skada. Det senare
anges alltid på de taktila böcker som Internationella Kvinnoklubben i Stockholm framställde.
Pärm 4. Edling, Marta: Jeff och Jug bland indianerna: två cowboys på äventyr. Bonniers 1953.
Svartskrift. Dessutom taktilt låneexemplar med text i punktskrift samt handskriven
svartskrift. Internationella kvinnoklubben i Stockholm, 1967. Polly Edman. Taktila bilder.

Matematik A. Grundbok. Lågstadiet

Pärm l. Rosenberg m.fl.: Matematik A. Grundbok. Lågstadiet (band l). Matriser för
plastframställning av taktila bilder. Text i punktskrift. Dessutom band 2 till denna räknebok.
figurer, tabeller samt andra matematiska symboler. Delvis engelskspråkig, även på svenska.
Polly Edman.

Övrigt

Obs! Saknas
Diverse material och förarbeten kring Optaconläsning, framställning av
svällpappersbilder m.m.

Övrigt

Dessutom löst i kartong V, fyra plastreliefer över antika byggnadsstilar. Beledsagande text på
italienska i punktskrift. Utan år. Dessa är uppenbarligen inköpta från Federazione Naz.
Istituzioni pro Ciechi i Rom. Polly Edman hade många kontakter med blindorganisationer i
utlandet.

Polly Edmans arkiv

  • SE S-HS Acc2011/73
  • Arkiv
Samlingen innehåller huvudsakligen manuskript och arbetsmaterial till taktila böcker

Edman, Polly

"Ring 90 000. Brandkåren kommer"

Pärm 10. "Ring 90 000. Brandkåren kommer". Av Polly Edman, Ann Mari Flodin, Caroline
Reichenberg. Manuskript i svartskrift. Taktila originalbilder samt text i svart- och punktskrift.
Internationella kvinnoklubben i Stockholm, 1972. Märkt"prototype".
Pärm 11. Dito. Nytt exemplar, framställt 1974, här endast med punktskriftstext.

"Röda, gröna och blå gubbar... en bok om polisen".

Mapp A. Två taktila originalbilder, vardera i fem exemplar till "Röda, gröna och blå gubbar ...
en bakom polisen". En bild skadad. Bilderna är försedda med punktskriftstext. Polly Edman
illustratör. Utan år.

Mapp B. Tre taktila bilder med punktskriftstext, vardera i fem exemplar till "Röda, gröna och
blå gubbar... en bok om polisen". Polly Edman illustratör. Utan år.

Resultat 1 till 100 av 106

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.