Visar 106 resultat

Arkivbeskrivning
Polly Edmans arkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

"Bygga i bild"

Mapp D. Låda "Bygga i bild", Almqvist & Wiksell, Stockholm 1979. Framställd av Polly Edmanoch Caroline Reichenberg. Lösa kort i svartskrift. Innehållsförteckning på insidan av locket.Vidare fyra handgjorda små föremål i papper

"Diagrams. Mathematics. II"

Pärm 2. "Diagrams. Mathematics. II". Skisser, förarbeten till taktila matriser för geometriskafigurer, tabeller samt andra matematiska symboler. Delvis engelskspråkigt, även på svenska.

"Hattaffären"

OBS! SaknasMapp E. Matriser l till "Hattaffären" samt taktila plastkopior till några av dem. Möjligen ärdessa senare framställda av Kontorsarbetscentralen i Fagersta. En baksida är märkt "S. Lantz70" (1970?). Text i punktskrift...

"Hattaffären"

Mapp A. "Hattaffären". Plastkopia, troligen framställd av Kontorsarbetscentralen i Fagersta.

"Känn och känn igen". 11 taktila plastexemplar

Polly Edman och Lena Bernhardt.Solna 1980. Ett exemplar försett med text i punktskrift, där på försättsbladet anges: "Bildoch form, del l. Cirkel-klot; kvadrat-kub; rektangel-rätblock; triangel-pyramid". Dessutom tre exemplar i svartskri...

"Ring 90 000. Brandkåren kommer"

Pärm 10. "Ring 90 000. Brandkåren kommer". Av Polly Edman, Ann Mari Flodin, CarolineReichenberg. Manuskript i svartskrift. Taktila originalbilder samt text i svart- och punktskrift.Internationella kvinnoklubben i Stockholm, 1972. Märkt&q...

"Röda, gröna och blå gubbar... en bok om polisen".

Mapp A. Två taktila originalbilder, vardera i fem exemplar till "Röda, gröna och blå gubbar ...en bakom polisen". En bild skadad. Bilderna är försedda med punktskriftstext. Polly Edmanillustratör. Utan år.Mapp B. Tre taktila bilder med p...

Affisch: "Blindas dag"

Troligen från slutet av 1950-talet, ev 1957. Temat för året var "Talboken går vidare" samt devisen "Blunda ett ögonblick och tänk...", en slogan som De blindas förening lanserade vid De blindas dag 1952 och behöll under flera ...

Diverse

Pärm 12. "Ett brev betyder så mycket". Taktilt original med text i punktskrift av Polly Edmanoch Caroline Reichenberg. Internationella kvinnoklubben i Stockholm, troligen 1970.Låneexemplar med hänvisning till Polly Edman på insidan av fr...

Diverse

Mapp C. "Svarte Petter". Taktila bilder, delvis i papp, monterade på tyg i A4-format. Utan år.Mapp D. Trollposten (tidning för synskadade barn), julen 1960. Lösa blad med text ipunktskrift samt taktila bilder enligt stachelmetod (taktila...

Diverse

Pärm 19. Lindh, Olof: Trettioåtta kännbilder. l volym. 2 exemplar. Ptastkopia med taktilabilder samt text i punktskrift. Tomteboda, Solna 1974.Pärm 20. "Känn vår historia - vikingatiden", l volym. Plastkopia med taktila bilder samt text ...

Diverse

Pärm 5. "Tactile Diagrams Catalogue". Svartskrift samt taktila plastbilder.Pärm 6. Dorword, Barbara and Barraga, Natalie: Teaching aids for blind and visually limitedchildren. American Foundation for the Blind, New York, 1968. Svartskrif...

Diverse

Pärm 14. Arosenius, Ivar: Kattresan. Svartskrift. Ev. kopia som förlaga till taktil version.Pärm 15. "Paz, amor y trabajo para 1997 deseos de nuevo sol". Titelsida i stachelskrift(punkterad relief) samt punktskrift. Text i punktskrift. S...

Diverse

Mapp E. "Blind book instructions" samt förteckning över medlemmar i "Blind book group"1975-76. Inom ramen för Internationella kvinnoklubben i Stockholm hade Polly Edmansamlat medlemmar i klubben som biträdde henne vid framställ...

Diverse

Mapp A. Flera regletter, bl.a. för dubbelsidigt mellanradstryck. Stift samt mindre verktyg.Tablå i plåt över stachelbokstäver (punkterad, latinsk relif) resp. motsvarigheter i punktskrift,troligen avsedd för Optaconanvändare. Tärningsspel, trolige...

Matematik A. Grundbok. Lågstadiet

Pärm l. Rosenberg m.fl.: Matematik A. Grundbok. Lågstadiet (band l). Matriser förplastframställning av taktila bilder. Text i punktskrift. Dessutom band 2 till denna räknebok.figurer, tabeller samt andra matematiska symboler. Delvis engelskspråkig...

Polly Edmans arkiv

  • SE S-HS Acc2011/73
  • Arkiv

Samlingen innehåller huvudsakligen manuskript och arbetsmaterial till taktila böcker

Edman, Polly

Resultat 1till100av106

Kungliga biblioteket
Kontakta oss