Showing 12 results

Authority record
Sverige

Stiftelsen Vetenskapliga biblioteket i Umeå

 • Corporate body
 • 1949-1969
Hade som uppgift att förvalta av en centralkommitté insamlade medel och införskaffa litteratur till ett vetenskapligt bibliotek i Umeå

Bonde, Christer

 • https://libris.kb.se/c9prtk5w4frxk1j#it
 • Person
 • 1621-1659
Svenskt sändebud i England 1655-1656. President i Kommerskollegium 1656

Cruus af Edeby, Elsa

 • https://libris.kb.se/v76m5h2ws2d75b8r#it
 • Person
 • 1631-1716
Hustru till Christer Bonde d ä till Laheila. Donerade gården Säby till sonhustrun Anna Catharina Wrangel

Wattrang, Brita Charlotta

 • https://libris.kb.se/m0zdz8bdks8r5xs5#it
 • Person
 • 1775-1850
Hustru till friherre Otto Ludvig Benedikt Wrangel af Lindeberg

Nordmark, Dag

 • http://libris.kb.se/resource/auth/212295
 • Person
 • 1945-2018

Åkerman, Sune

 • http://libris.kb.se/resource/auth/201375
 • Person
 • 1932-

Öquist, Gunnar

 • https://libris.kb.se/2cqnwdjf0hcnbk80#it
 • Person
 • 1941-
Biolog, Umeå universitet

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.