Visar 3 resultat

Auktoritetspost
Umeå universitetsbibliotek

Enmark, Loka

  • Person
  • 1931-2012

Loka (Solweig) Enmark föddes i Bureå, Västerbotten och växte upp i Skelleftehamn. Efter realexamen flyttade hon 1950 till Stockholm för studier vid Konstfack. Under 1950-talet väcktes hennes intresse för skrivande och 1960 debuterade hon med romanen Bedrägeri. Hennes tidiga böcker blev uppmärksammade för sin erotiska frispråkighet och hon beskrevs gärna i pressen som en ”glupande erotisk varg”.

Under 1960-talet var hon produktiv och skrev en mängd böcker och noveller. Kännetecknande för hennes författarskap var den mörka människosynen, kampen mellan man och kvinna samt den erotiska frispråkigheten. Hennes böcker byggde i stora drag på självupplevda händelser och Lokas olyckliga barndom återkommer ofta som motiv i böckerna. Hennes kändisskap förde henne till Operabaren i Stockholm där hon under 1960-talet tillsammans med vänner tillbringade mycket av sin lediga tid. Mer och mer drog hon sig sedan tillbaka och levde ett liv ensam med sina katter. Loka Enmark föredrog djur som sällskap framför människor.
Efter ett uppehåll från författandet återkom hon i slutet av 1970-talet med novellsamlingen Fromhet och slaveri. Boken följdes sedan av ett flertal romaner och novellsamlingar. Hennes sista bok - en självbiografi - utkom 1996.

Linder, Theodor

  • Person
  • 1818-1854
Theodor Linder föddes i Norsjö 1818, andre son till komminister Johan Anders och Fredrica Linder. Theodor tog studentexamen i Uppsala med högsta betyg i latin och grekiska. Han fortsatte sedan med språkstudier vid Uppsala universitet där han disputerade 1850. Linder utnämndes senare till docent i grekiska vid Uppsala universitet. Theodor Linder avled endast 36 år gammal efter en olyckshändelse 1854.

Wilsson, Lars

  • http://libris.kb.se/resource/auth/136946
  • Person
  • 1928-2014
Lars Wilsson föddes i Forshem i Västergötland 1928. Efter en fil mag-examen i Uppsala 1955 - med ämnen som botanik, geografi och zoologi - påbörjade han ett yrkesliv som lärare. Till Sollefteå flyttade han 1959 för att tillträda en lektorstjänst vid Sollefteå gymnasium, en tjänst som han innehade fram till sin pensionering 1993. Med sitt intresse för djur kom han att påbörja forskning om bävern, vilket 1964 resulterade i boken ”Bäver” som gavs ut av Bonniers. Boken blev framgångsrik och kom att översättas och ges ut i många länder. Wilssons fortsatta bäverforskning resulterade 1971 i en doktorsavhandling i etologi och en docentur vid Stockholms universitet.
I Sollefteå bodde Lars Wilsson med familj i Skedom vid Ångermanälven där de levde i självhushåll med lammuppfödning, egenodlade grönsaker, jakt och fiske. Efter sin pensionering flyttade Wilsson tillbaka till Västergötland. I Hällekis kom han som pensionär att ägna sig åt att skriva böcker och föreläsa om sambandet mellan kost, livsstil och hälsa. Lars Wilsson har efter år 2000 bl.a. författat böcker med titlar som ”Välfärdens ohälsa”, ”Naturlig mat” och ”Rädda vår jord”.

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.