Visar 430 resultat

Auktoritetspost
Umeå universitetsbibliotek

Afzelius, Pehr von

 • https://libris.kb.se/86lnqjms5gqdbz9#it
 • Person
 • 1760-1843
Läkare. Professor i Uppsala 1801. Adlades 1815

Ahlström, O C

 • https://libris.kb.se/gdsw2p903np60jp#it
 • Person
 • 1853-1908
Landsstatstjänsteman, direktör, genealog, länskalenderutgivare; landskanslist och tryckeridirektör i Östersund

Ahnlund, Mats

 • http://libris.kb.se/resource/auth/306056
 • Person
 • 1944-
Ämne: arkitekturhistoria

Akademiska föreningen i Umeå

 • Institution
 • 1958-1969
Skulle stödja Umeå studentkår, utveckla Umeå som högskolestad & öka samvaron mellan akademiker i staden

Alenius, Anders

 • Person
 • 1743-1820
Präst, skolmästare, kyrkoherde

Alenius, König

 • Person
 • 1761-1854
Klockare i Lycksele

Allhems förlag

 • Institution
 • 1932-1981
Ett svenskt bokförlag, grundat av Einar Hansen i Malmö.

Andersson, Georg

 • https://libris.kb.se/sq47cpbb1b7qn4k#it
 • Person
 • 1936-
Politiker (socialdemokrat); bl.a. kommunikationsminister och ordförande i Broderskapsrörelsen

Andersson, Gunnar

 • Person
 • 1925-1995
Kontraktsprost i Skellefteå

Anderzén, Sölve

 • https://libris.kb.se/75kmpxmr3kbw9wl#it
 • Person
 • 1939-2016
Historiker

Axelson, Alf W

 • https://libris.kb.se/53hlrjhp2l7hst8#it
 • Person
 • 1925-2007
Lektor i historia, författare

Bagge, Jonas Samuel

 • https://libris.kb.se/75knrwxr428q840#it
 • Person
 • 1803-1870
Fysiker, bergsmekaniker

Balgård, Gunnar

 • https://libris.kb.se/rp355tk94mndr02#it
 • Person
 • 1938-
Essäist, kulturskribent, poet

Balgård, Matts

 • https://libris.kb.se/tr577wmc52z5qg9#it
 • Person
 • 1908-1992
Skriver med anknytning till Västerbotten och studieförbund; Chefredaktör på Västerbottens-Kuriren (VK) 1968-1973.

Balgård, Märta

 • Person
 • 1911-1992
Ordförande husmorsföreningen i Umeå, politiska uppdrag

Baudou, Evert

 • http://libris.kb.se/resource/auth/176916
 • Person
 • 1925-
Ämne: arkeologi, särskilt nordeuropeisk. Professor i arkeologi vid Umeå universitet 1975–1991

Berg, Axel

 • Person
 • 1859-1936
Förvaltare, syssloman

Berg, Wilhelm

 • https://libris.kb.se/ljx15dk42001w4c#it
 • Person
 • 1839-1915
Historiker; arkeologisk och genealogisk författare

Bergenholtz, Axel

 • Person
 • 1930-2006
Tandläkare, odontologie doktor, professor i parodontologi

Bergfors, Georg

 • https://libris.kb.se/qn2469380gkxllg#it
 • Person
 • 1882-1975
Författare, kontraktsprost

Bergfors, Gustaf

 • Person
 • 1891-1975
Tandläkare, antropolog,

Berggren, Elfred

 • https://libris.kb.se/20dgjmgl483lqt8#it
 • Person
 • 1900-1932
Bergsingenjör, författare

Berggren, Rut

 • https://libris.kb.se/75kmmb4r361trgx#it
 • Person
 • 1918-2008
Författare, fil. dr i idéhistoria

Bergh, Karl

 • Person
 • 1893-1978
Läkare och skulptör

Bergling, Ragnar

 • https://libris.kb.se/tr577xsc0kn6kpj#it
 • Person
 • 1924-
Geograf, särsk. kulturgeografi & ekonomisk geografi

Bergling, Roland

 • Person
 • 1937-
Överläkare, lokalhistoriker, ffa intresserat sig för Umedalen

Berglund, Staffan

 • https://libris.kb.se/1zcff42k3t17xl5#it
 • Person
 • 1949-
Sociolog

Bergman, Bo

 • https://libris.kb.se/vs688zxd1v4dflt#it
 • Person
 • 1931-
Odontolog

Bergman, Erik

 • Person
 • -1874
Råd och handelsman

Bergman, Maud

 • https://libris.kb.se/ljx01n943z9x98m#it
 • Person
 • 1932-
Professor i odontologisk materialvetenskap i Umeå

Bergström, Erik

 • Person
 • 1888-1933
Lappfogde i Västerbottens län 1914-1920. Nomadskoleinspektör i Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län 1920-1933.

Bergström, Kerstin

 • https://libris.kb.se/20dhq09l0xdhkvl#it
 • Person
 • 1934-2014
Författare

Berlin, Hugo

 • Person
 • 1875-1963
Kyrkoherde i Lycksele

Bjurberg, Johan Ulrik

 • https://libris.kb.se/wt7bfl9f088v3mw#it
 • Person
 • 1851-1931
Präst

Björklund, Jörgen

 • https://libris.kb.se/vs6880sd3d9ttv7#it
 • Person
 • 1940-2001
Ämne: ekonomisk historia

Bohman, Yngve

 • Person
 • 1910-1995
Kyrkoherde, skribent, debattör

Boliden AB

 • https://libris.kb.se/khwzw5f355prkwr#it
 • Institution

Borgegård, Lars-Erik

 • https://libris.kb.se/rp356tc95pks8w4#it
 • Person
 • 1941-2003
Författare; professor i kulturgeografi, verksam vid Institutet för bostads-och urbanforskning vid Uppsala Universitet (2003)

Boström - släkten

 • Familj
 • 1800/1900-tal
Härrör i Sävar, Västerbotten

Brunnström, Lasse

 • http://libris.kb.se/resource/auth/179478
 • Person
 • 1948-
Docent i konstvetenskap vid Umeå universitet (1994)

Brännström, Olaus

 • https://libris.kb.se/97mpr0wt0452nkn#it
 • Person
 • 1919-2008
Teol. dr. biskop, forskar om laestadianism

Burgman, Fredrik

 • https://libris.kb.se/vs68812d2rr1bm8#it
 • Person
 • 1924-1989
Författare, redaktör

Burholm, Annika

 • https://libris.kb.se/wt79b76f51zfxqd#it
 • Person
 • 1939-2014
Kulturskribent, poet, kåsör

Bygdén, Leonard

 • https://libris.kb.se/b8nqqhmv2p1l8mx#it
 • Person
 • 1844-1929
Biblioteksman

Bylund, Erik

 • https://libris.kb.se/khwzzqw311tjv8l#it
 • Person
 • 1922-2005
Kulturgeograf

Cecilia Palme

 • Person
 • 1881-1967
Gift bla med författaren och publicisten Torsten Fogelqvist

Commediagruppen

 • Institution
 • 1974-
Teatergrupp för ungdomar. Skapad och ledd av Margreta Söderwall.

Dahlbäck, Sigurd

 • https://libris.kb.se/khwzsv3357trf12#it
 • Person
 • 1866-1932
Jurist och författare. Använde sig som skönlitterär författare av pseudonymen Erik Fahlman

Dahlstedt, Eva

 • Person
 • 1883-1972
Läkare, genealog

Dahlstedt, Helge

 • Person
 • 1885-1963
Överläkare, konstsamlare

Dahlstedt, Karl Hampus

 • https://libris.kb.se/ljx00wq404dkd3v#it
 • Person
 • 1917-1996
Professor i språkvetenskap, norrländsk språkforskare, aktiv vid skapandet av Folkmåls- och folkminnesinstitutet för Övre Norrland (FFÖN) samt Kungl Skytteanska samfundet, knuten till Svenska språknämnden, författare, diktare

Dahlstedt, Lars

 • Person
 • 1855-1915
Kyrkoherde i Vilhelmina

Danell, Kjell

 • https://libris.kb.se/75kmmjgr2xxz11h#it
 • Person
 • 1946-
Ämne: viltekologi

Diamant, Herman

 • https://libris.kb.se/gdsw3k205p3lcm2#it
 • Person
 • 1918-2013
Läkare, professor i öron-, näs- och halssjukdomar

Dillner, Sven

 • Person
 • 1899-1970
Jägmästare, skogschef,

Domänverket

 • https://libris.kb.se/qn242f68022c5kr#it
 • Institution
Statlig myndighet som 1992 ombildades till det statliga bolaget Domän AB som i sin tur slog ihop med Assi vid årsskiftet 1993/94 och bildade AssiDomän AB.

Drachman, Anders Björn

 • https://libris.kb.se/75kmmk6r2t0q6l9#it
 • Person
 • 1860-1935
Dansk klassisk filolog; professor i Köpenhamn; Kierkegaardutgivare; bror till författaren Holger Drachmann och far till teknikhistorikern Aage Gerhardt Drachmann

Edlund, Lars-Erik

 • https://libris.kb.se/vs6889ld2f4z03l#it
 • Person
 • 1953-
Professor i nordiska språk vid Umeå universitet

Ek, Sverker R

 • https://libris.kb.se/pm1332h70324prg#it
 • Person
 • 1930-2019
Litteraturhistoriker; professor i Umeå från 1985; son till litteraturhistorikern Sverker Ek

Ekerwald, Carl-Göran

 • https://libris.kb.se/c9prrq6w42s1hk7#it
 • Person
 • 1923-
Författare, fil. hedersdoktor, kritiker, kulturjournalist

Ekstedt, Elsi

 • https://libris.kb.se/dbqtzkpx3q0k59f#it
 • Person
 • 1931-2008
Bibliotekarie. Ämnen: bibliotek, Västerbotten

Ekstedt, Jan

 • https://libris.kb.se/pm1333t745v830h#it
 • Person
 • 1931-2018
Läkare: neurologi

Ekström, John

 • Person
 • 1858-1924
Teckningslärare, boksamlare

Ekvall, Sven

 • Person
 • 1890-1973
Med. dr.

Elert, Claes-Christian

 • https://libris.kb.se/nl0221n612wrn3d#it
 • Person
 • 1923-2015
Fonetiker, professor i fonetik vid Umeå universitet

Elvius, Gustavus

 • Person
 • 1618 - 1693
Kyrkoherde i Rättvik och prost över Österdalarna

Engdahl, Per

 • https://libris.kb.se/97mppnjt1srbp30#it
 • Person
 • 1909-1994
Tidningsman, politisk debattör (Nysvenska rörelsen). Skrev även dikter.

Engström, Leander

 • https://libris.kb.se/hftwzlv10tt24bb#it
 • Person
 • 1886-1927
Konstnär

Enmark, Loka

 • https://libris.kb.se/zw9ccbbh2bkkvcv#it
 • Person
 • 1931-2012
Författare

Enström, Artur

 • Person
Trädgårdsmästare, lokalhistoriker Rutvik
Resultat 1 till 100 av 430

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.