Om Arken

test bild

Om Arken

Arken är en söktjänst för enskilda arkiv och utvalda samlingar på Kungliga biblioteket och Umeå universitetsbibliotek. Häri kan du hitta allt från brev, manuskript, fotografier, dagböcker och teckningar till ljudupptagningar, ex-libris-stämplar, boksamlingar och trycksaker.

Att söka i Arken

I Arken kan du fritextsöka utifrån arkivbeskrivningar, namn, institution, ämnesord, geografisk plats och handlingstyp. Dessutom är det möjligt att bläddra sig fram till arkiven utifrån samma kriterier. Alla arkiv har en inledande översikt som sammanfattar vilken sorts dokument de innehåller.

Ta del av materialet

Om du vill studera arkivmaterialet måste du göra det på plats i respektive biblioteks lokaler. Men en del av dokumenten finns i digital form och är fria att ladda ner direkt från Arken. Det digitaliserade materialet kommer successivt att öka.

Arkens system och standarder

Arken är Kungliga bibliotekets tillämpning av applikationen Access to Memory (AtoM). AtoM är en webbaserad applikation med öppen källkod för redovisning av arkivbeskrivningar utifrån internationella standarder.

Systemet utgår från de internationella arkivstandarder som tagits fram av International Council of Archives (ICA)
-ISAD(G):standard för arkivbeskrivning
-ISDIAH: standard för beskrivning av arkivinstitutioner
-ISAAR: standard för auktoritetsposter vid arkivbeskrivning

I dokumentet Hantering av metadatafält i Arkens arkivbeskrivningar(pdf) hittar du en lista över de metadatafält som används i Arkens arkivbeskrivningar samt vilka internationella och nationella standarder metadatafälten utgår ifrån.

GDPR

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR
Läs mer om hur GDPR funkar
Läs mer om hur KB hanterar dina uppgifter vid användning av denna tjänst


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.