Om Arken

test bild

Om Arken


Arken samlar arkiv efter kända personer som har haft betydelse för svenskt kulturliv och kulturhistoria. Här hittar du brev, fotografier och anteckningar såväl som manuskript och ljudupptagningar. Dessutom innehåller tjänsten handlingar från företag, organisationer och föreningar som är eller har varit verksamma på den kulturella scenen.

Att söka i Arken


I Arken kan du fritextsöka utifrån arkivbeskrivningar, namn, institution, ämnesord, geografisk plats och handlingstyp. Dessutom är det möjligt att bläddra sig fram till arkiven utifrån samma kriterier. Alla arkiv har en inledande översikt som sammanfattar vilken sorts dokument de innehåller.

Ta del av materialet


Om du vill studera arkivmaterialet måste du göra det på plats i KB:s lokaler. Men en del av dokumenten finns i digital form och är fria att ladda ner direkt från Arken. Det digitaliserade materialet kommer successivt att öka.

Arkens system och standarder


Arken är Kungliga bibliotekets tillämpning av applikationen Access to Memory (AtoM). AtoM är en webbaserad applikation med öppen källkod för redovisning av arkivbeskrivningar utifrån internationella standarder.

Systemet utgår från de internationella arkivstandarder som tagits fram av International Council of Archives (ICA)
-ISAD(G):standard för arkivbeskrivning
-ISDIAH: standard för beskrivning av arkivinstitutioner
-ISAAR: standard för auktoritetsposter vid arkivbeskrivning

I dokumentet Arken - metadatafält i arkivbeskrivningen (pdf) kan du läsa mer om hur KB översatt och använder dessa standarder i Arken.

GDPR


Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR
Läs mer om hur GDPR funkar
Läs mer om hur KB hanterar dina uppgifter vid användning av denna tjänst


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.