Arkiv Acc2012/20 - Josua Tillgrens arkiv

Identitet

Referenskod

SE S-HS Acc2012/20

Titel

Josua Tillgrens arkiv

Datum

  • 1899--1969 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

8.2 hyllmeter
102 kapslar

Sammanhang

Arkivbildare

(1881-1969)

Biografiska anmärkningar

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Tidigare deposition 267. Gåva av Josua Tillgrens familj.

Innehåll och struktur

Innehåll

Brev till och från Josua Tillgren samt familjemedlemmar. Dessutom en stor samling brev från kolleger och andra, t.ex. personer inom nykterhetsrörelsen och olika föreningar. Vidare almanackor, kassaböcker (som övergår i dagboksanteckningar fr.o.m. 1935), tiddagböcker, handlingar från studietiden och arbetslivet, biographica, manuskript rörande nykterhetsfrågor, pressklipp, handlingar från kurser och konferenser, föreningshandlingar, tryck, samt brev och register till tidningen Fönstret.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

  • engelska
  • franska
  • svenska
  • tyska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Se uppladdat sökhjälpmedel för brevskrivarregister

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Josua Tillgren blev med. lic. 1908, med. dr. 1915, docent i medicin vid Karolinska Institutet 1915-46 och tilldelades professors namn 1932. Han blev amanuens och underläkare vid Gävle lasarett 1907, vid Serafimerlasarettets medicinska klinik 1908 och vid Stockholms epidemisjukhus 1912. Tillgren blev t.f. föreståndare vid Stockholms hälsovårdsnämnds bakteriologiska laboratorium 1913, klin. laborator vid Serafimerlasarettet 1914 samt överläk. vid Provisoriska sjukhuset 1919, vid Maria sjukhus 1924 och vid Södersjukhuset 1943-46. Han var marinläk. i Militärläkarkårens reserv 1914-36, redaktör för Svenska föreningens för invärtes medicin förhandlingar 1917, sekreterare där 1920-41 och blev hedersledamot 1947. Tillgren var medlem av Svenska läkaresällskapets nämnd 1923-55, hedersledamot där 1955, ordförande i Sveriges läkares nykterhetsförening 1951 och specialsakkunnig i Sveriges läkarförbund 1927-48. Han var medlem i IOGT m.fl. Tillgren författade skrifter i invärtes medicin, bakteriologi och populärmedicin (Vem är vem? Stor-Stockholm, 1962).

Anmärkning

Lokal klassning: (L)

Anmärkning

Lokal klassning: X

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

AMK 2016-03-04
Reviderad av AKZ 2018-02-09
Reviderad av RL 2019-10-18

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss