Arkiv ACC2008/128 - Lagerlöfska släktarkivet. Tillägg: Julbrev till släkten 1961-1967

Identitet

Referenskod

SE S-HS ACC2008/128

Titel

Lagerlöfska släktarkivet. Tillägg: Julbrev till släkten 1961-1967

Datum

  • 1961 -- 1967 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium


  • 0,03 hyllm.
  • 1 vol.

Sammanhang

Arkivbildare

Biografiska anmärkningar

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Gåva av: Vinge, Louise. Accederad 2008-11-21, inkom 2007-08-28

Innehåll och struktur

Innehåll


  • Julbrev till släkten från Nils Lagerlöf resp. från dennes broder Karl Lagerlöf.
  • Dessutom 2 st. tryckta häften:
  • 1. Reseberättelse över lagerlöfska släktmötet i Värmland 4, 5 och 6 juli 1935. - Stockholm, 1936
  • 2. Apertin och Ulverud : lagerlöfsminnen i Stora Kil / av Frej Alsterlind. - Karlstad, 1958
  • 1 kps

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Se även släktarkivets huvudaccession 1996/1 samt t.ex. Acc. 2008/13 och 2007/29

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:162735:1227285435

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

JEE
2008-11-21

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss