Arkiv ACC1976/28 - Sohlman, släkten. Tillägg

Identitet

Referenskod

SE S-HS ACC1976/28

Titel

Sohlman, släkten. Tillägg

Datum

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium


  • 4 hyllm.
  • vol.

Sammanhang

Arkivbildare

Biografiska anmärkningar

Arkivhistorik

Accessionerna ACC 1974_51 (Harald Sohlman) och ACC 1976_49 (Zinaida Sohlman) fogades i efterhand till ACC 1976_28.

Källa för förvärv eller överlämnande

Gåva.

Innehåll och struktur

Innehåll

Accessionen innehåller brev, fotografier, tryck m.m. tillhörande olika medlemmar av släkten Sohlman samt manuskript av Stig Bendixson.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Materialet enbart grovt sorterat.

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Vissa delar av samlingen kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialspråk

  • franska
  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter


  • Annat material rörande olika medlemmar av familjen Sohlman finns i Kungl. bibliotekets samlingar Ep. S 42 och I s 52, i personarkiv L10 (Sohlmans samling), L10a (Ragnar Sohlmans papper) och L10b (Rolf Sohlmans papper), i accession ACC 1995_11, samt på Riksarkivet.
  • Ytterligare material kan finnas i andra delar av Handskriftssamlingen. Kontakta Handskriftsenheten för information.

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Lokal klassning: L

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:228863:1200315666

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

PS 2014-10-04
Reviderad av EL 2018-02-06

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss