Arkiv L10 - Sohlmans samling

Identitet

Referenskod

SE S-HS L10

Titel

Sohlmans samling

Datum

  • 1832--1920 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

* 0,58 hyllm.
* 13 vol.

Sammanhang

Arkivbildare

(1824-1874)

Biografiska anmärkningar

Journalist och politiker (liberal)

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva.

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Samlingen består av brev, betyg, kontrakt, manuskript m.m. angående August Sohlman samt handlingar som tillhört Harald Sohlman.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Breven är förtecknade. Kontakta Handskriftsenheten för information.

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Vissa delar av samlingen kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialspråk

  • franska
  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

* Annat material rörande August Sohlman finns i Handskriftssamlingen under signum Ep. S42 och Is 52.
* Vidare material rörande olika medlemmar tillhörande familjen Sohlman finns i personarkiv L10a (Ragnar Sohlmans papper) och L10b (Rolf Sohlmans papper), båda tidigare accession 1974/114, i accessionerna 1976/28 och 1995/11, alla i Handskriftssamlingen på Kungl. biblioteket.
* Ytterligare material kan finnas i andra delar av Handskriftssamlingen. Kontakta Handskriftsenheten för information.
* Material rörande familjen Sohlman finns även på Riksarkivet.

Anmärkningar

Anmärkning

Sin största publicistiska insats gjorde August Sohlman i Aftonbladet, vars redaktion han med ett kortare uppehåll tillhörde från 1852. Bland de frågor han drev kan nämnas näringsfriheten, representationsreformen, religionsfriheten och kvinnans jämställdhet. Utrikespolitiskt stödde han olika nationella befrielserörelser och verkade för nordisk union.

Anmärkning

Hans son Harald Sohlman (1858-1927) blev Aftonbladets huvudredaktör och ansvarig utgivare.

Anmärkning

Lokal klassning: L

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:786381:1414072627

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

PS 2014-10-23
Reviderad av KS 2018-02-09

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.