Visar 32 resultat

Arkivbeskrivning
Cornelis Vreeswijks papper
Förhandsgranska utskrift Visa:

Ämnesordnade handlingar

1. Turné september 1979 (Soc. Dem.) "Valvisor" (Diverse handlingar)
2. Turné Norge 1983 och Danmark 1984-1985 (Diverse handlingar)
3. Klipp och text rörande Katarina Taikon och "zigenare" (Textförfattare inte identifierat)
4. Handlingar från Ida Leuhusen Carlström 2000
5. Xerox-kopia av text rörande C.V. skriven av Agneta Brunius 1986

B-E

1. Balladen om den beväpnade tiggaren u.å. (xeroxopior av sångtexter m.m.)
2. Brottet 1979 (Föreställningsmanus (xerox-kopia med handskrivna anteckningar)
3. Don Quijotes bravader och bedrifter u.å. (xerox-kopia med handskrivna anteckningar)
4. En handfull gräs 1970 (originalmanus med anteckningar och sättningsmanus)

Biographica

Skissbok från barndom, visitkort (eget och andras), pass, diplom, betyg/intyg, nota, vaccinationsintyg (ej ifyllt), ekonomiska och -juridiska handlingar

Brev

1. Brev till C.V.:
Kjell Axelsson
Thomas (Bagarn) Bengtsson
Kristina Bergström
Kurt Björkegren
Agneta Brunius
Ingrid Calvert Krebs
Lasse Edberg
Mats Emanuelsson
Jompa Eriksson
Magnus Frohm
Mikael Furustam
Margit Gildersson
Tryggve Green
Louise Hoffsten
Sid Jansson och Evert Taube
Christina Kjelsson
J.F. Klaassen (Velsen Stadhuis)
Lise Larsen
Louise Lindecrantz
Ulf Lundell
Dave Maakestad
Kari Melander
Alvar Nordin
Margaretha Näslund
Gerd Parkholt
Peter Peterson
Tommy Rander
Jacob Schieber
Stockholm Fredsförening
Evert Taube
Sonja Uppman
Bim Warne
Jenny Westerström
Pia Viberg
Visans vänner i Östnyland

2. Brev till C.V -Gratulationer:
Från diverse personer (främst på hans 50-årsdag 1987)

3. Brev från CV:
-Dino (?) (ang. trakasserier från "ex-frun")
-EJ namngiven mottagare

4. Brev mellan andra:
Brev från Ulla Söderqvist till Ida (?)

5. Oidentifierade avsändare (Endast förnamn, inga namn eller oläsliga namn)
Inkl. några svarsutkast eller kommentarer på breven av Cornelis

Brev till C.V. - Affärsbrev

Brev från förlag, musikbolag, föreningar m.m. samt övriga brev rörande professionell verksamhet.
Häri även avtal, kontrakt och andra ekonomiska/juridiska handlingar

Diverse

1. Manuskript/utkast:
Diverse texter. Huvudsakligen maskinskrivna.

2. Biographica:
Diverse ekonomiska och juridiska handlingar

3. Fotografier:
a) C.V. med två andra personer
b) "Ulla"
c) "den riktiga Ann Katrin"

4. Teckningar:
Teckning på C.V. av "Ellen"

5. Pressklipp:
Klipp rörande C.V.

6. Tryck:
Skivomslag Elfte timmen och affisch för konsert i Leiden

7. Ämnesordnade handlingar:
Produktionshandlingar från evenemang och TV-program m.m.

Diverse brev

1. Brev till C.V. - Privatbrev:
Eva Berg
Elsa Ekman
Bo Gustavsson
Agnetha Halldén
Sid Jansson m.fl.
Christina Kjelsson
Ulrik Neumann
S. Olandersson
Nannie Porres (inbjudan till Monica Z 50-årsfest)
Maud Schytt
Tine Stallings
Stockholms kvinnocentrum (flera avsändare från en kurs i Kvinnohistoria)
Dagmar Södermark
Yrkestrubadurernas förening

2. Brev från C.V.
(Huvudsakligen kopior)
Kungliga Nederländska Ambassaden
Rune Moberg (Tidningen Se)
Jacob och Jeanne Vreeswijk (föräldrar)
Birger
Ellen
Timo
Öppet brev till Y.T.F.
Utan mottagarnamn

3. Korrespondens:
Mellan Ulf Och C.V.
Bertil M. och C.V.

4. Brev mellan andra:
Agneta Brunius till Ida (Leuhusen?)
Ulla Neuman till Agneta (Brunius?)
Ida (Leuhusen?) till Silas (Bäckström?)
Ida Leuhusen till Brombergs bokförlag (Bilaga brev från Jan Eric Vold till Ida Leuhusen)

5. Oidentifierbara avsändare
(Förnamn framgår i vissa fall)

E-I

1. Ett brottsligt hjärta u.å. (pjäsmanus Uppsala stadsteater, xeroxkopia)
2. Felicias svenska suite u.å. (textmanus, blandning av handskrivet, maskinskrivet och xerox-kopior)
3. Getinghonung 3
4. Istället för vykort

Fotografier och teckningar

1. Fotografier - på C.V.
2. Fotografier - på C.V. och andra
3. Fotografier - övriga
4. Teckningar/skisser:
Två porträtt på C.V. av Agneta Brunius (xerox-kopior av originalskisser), barnteckning (av C.V.?), tre skisser gjorda av C.V. i litet format (blyerts och bläckpenna), ett skissblock (blyerts och bläckpenna)

Manuskript

Manuskript, utkast och anteckningar till sånger, prosatext och
översättningar av C.V. och andra (kopior och original)

Pressklipp och tryck

1. Pressklipp: Diverse klipp, tidningar och löpsedlar rörande C.V. (osorterade)
2. Småtryck: Provtryck av Till Fatumeh

S-Ö

1. Stor Bedrift med död… 1964
2. Svante
3. Till Fatumeh
4. År 0
5. 8 fängelsesånger
6. 1600-tals porr

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.