Serie 8 - Suecana

Identitet

Referenskod

SE S-HS L305:8

Titel

Suecana

Datum

  • 1905-1962 & odat. (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Serie

Omfång och medium

17 kapslar

Sammanhang

Arkivbildare

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Innehåll och struktur

Innehåll

Suecana-sviten innehåller i första hand pressklipp, men även tryck, brev och anteckningar.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Samlingen är översiktligt och delvis kronologiskt ordnad

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Observera att liknande material finns i pressklippssviten, L 305:5

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

OBS! DELAR AV MATERIALET (L 305:8:1-11) ÄR INTE I UTLÄMNINGSBART SKICK.
FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA HANDSKRIFTSPERSONALEN VIA: hkb[at]kb.se

Anmärkning

Valfrid Palmgren Munch-Petersen var under hela sitt liv upptagen av den konflikt mellan svenskar och danskar som hon upplevde och som innebar en nedvärdering i Danmark av allt svenskt.
Hon samlade materialet i en särskild samling, som hon kallade Suecana och som hon åberopar bl.a. i breven till riksbibliotekarien Uno Willers (se dossier om Valfrid Palmgren Munch-Petersens samling, L 305:7:1:18 )

Anmärkning

Suecana-materialet har bibehållits i den ordning som Valfrid Palmgren Munch-Petersen lämnade in detsamma till KB.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss