Arkiv EpL45 - Selma Lagerlöfs brevsamling

Identitet

Referenskod

SE S-HS EpL45

Titel

Selma Lagerlöfs brevsamling

Datum

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

ca 2,5 hyllmeter
44 kapslar

Sammanhang

Arkivbildare

(1858-1940)

Biografiska anmärkningar

Skönlitterär författare, nobelpristagare 1909, första kvinnliga ledamot av Svenska akademien 1914

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Under årens lopp har Selma Lagerlöfs brevsamling successivt tillförts material, såväl inköp som donationer.

Under det av Riksbankens jubileumsfonds finansierade lagerlöfprojektet SLSV (Selma Lagerlöfs samlade verk, under åren 2006-2008), tillfördes samlingen ett antal kopior av brev, vilkas original finns i svenska och nordiska institutioner.

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Den övervägande delen av brevsamlingen utgörs av brev från Selma Lagerlöf till olika personer - såväl kända, som okända.
Dessutom ingår en mindre svit med brev mellan andra

De flesta breven är i original

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Se uppladdat sökhjälpmedel för register över brevskrivare

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

För ytterligare Selma Lagerlöf-material i KB:s handskriftssamling se t.ex. :
Ep. L 8a:1-4, brev från Selma Lagerlöf m.fl.;

Dessutom finns Selma Lagerlöf representerad i ett antal personarkiv i KB:s handskriftssamling.
Utöver detta finns ett antal accessioner rörande släkten Lagerlöf

Ytterligare Lagerlöf-material (mestadels brev) finns i flera institutioner i Sverige och i Norden.
Förutom det material som finns på Mårbacka minnesgård, finns även Selma Lagerlöf representerad bland de enskilda arkiven i Riksarkivet

Publikationsanteckning

En del av breven från Selma Lagerlöf finns utgivna:

Till Louise Lagerlöf, SL:s mor:
Lagerlöf, Selma (1998). Mammas Selma: Selma Lagerlöfs brev till modern. Stockholm: Bonnier

Till väninnorna i Landskrona Anna Oom och Elise Malmros:
Lagerlöf, Selma, Oom, Anna & Malmros, Elise (2009-2010). Selma, Anna och Elise: brevväxling mellan Selma Lagerlöf, Anna Oom och Elise Malmros åren 1886-1937. Landskrona: Litorina

Till Valborg Olander:
Lagerlöf, Selma (2006). En riktig författarhustru: Selma Lagerlöf skriver till Valborg Olander. Stockholm: Bonnier

Anmärkningar

Anmärkning

Breven är sökbara via Riksarkivets brevdatabas:
https://sok.riksarkivet.se/brevsamlingar

Vid frågor, v.g. kontakta handskriftspersonalen via info[at]kb.se

Anmärkning

För information om Selma Lagerlöf och hennes verk:
https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/Lagerl%C3%B6fS

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

ACK 2021-11-19
Kompletterad av ACK 2022-01-13

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.