Arkiv Handskrift 17 - Bengt Hubendicks arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 17

Titel

Bengt Hubendicks arkiv

Datum

  • 1916 - 2008 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

120 volymer, 8 hyllmeter.

Sammanhang

Arkivbildare

(1916-2012)

Biografiska anmärkningar

Professor i humanekologi, som utgivit böcker inom vetenskap, livsfilosofi, samhällskritik, miljöanalys samt skönlitteratur.

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva Acc 1996/4
Gåva Acc 2001/10
Gåva Acc 2001/11
Gåva Acc 2011/22
Gåva Acc 2012/1

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet består av egna föreläsningsanteckningar, ljudupptagningar av egna föreläsningar och radiointervjuer. Den alfabetiskt ordnad korrespondens sträcker sig från 1940- tal fram till 2010. Korrespondensen omfattar både brevväxling med myndigheter och privatpersoner, samt korrespondens som rör Hubendicks arbete som chef för Naturhistoriska museet i Göteborg.
Korrespondensen omfattar 10 volymer. Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet innehåller material rörande engagemang i olika miljöfrågor från 1950-2000- talet. Serien är tematiskt ordnade och innehåller tidningsurklipp, PM, rapporter och tidskrifter som behandlar olika miljöaspekter. I serien samlingar ingår egna böcker, särtryck, artiklar och rapporter. I serien samlingar återfinns Hubendicks egna fotografier, egna skissblock, egna böcker och tidningsurklipp innehållande arkivbildarens egna artiklar. Ytterligare arkivhandlingar återfinns i Naturhistoriska museet i Göteborg. I arkivet förvaras bland annat ca.40 000 färgdiabilder som Hubendick fotograferat på sina resor världen över.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING:
Professor Bengt Hubendick född 1916, son till professor Edvard Hubendick och Ketty, född Nettelblad. Under perioden 1946 -1959 verkade Hubendick dels som docent i zoologi vid Uppsala universitet och vid Stockholms högskola, dels arbetade han vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Under åren 1959-1981 var Hubendick verksam som chef för Naturhistoriska museet i Göteborg. Förutom verksamheten som museiman har han författat ett flertal vetenskapliga arbeten inom områdena anatomi, fylogeni och biogeografi och en rad populärvetenskapliga arbeten. På senare år har han dock inriktat sig på människans ekologiska situation med ett flertal arbeten, däribland Människoekologi (1985), Vi på vår jord (1989) och den självbiografiska Återanvänt hjärnskrot (1989) samt Försök till verklighetsbeskrivning. Mest om samspelet människa - omgivning (1994). Under åren 1959–1973 verkade Hubendick som medarbetare vid Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och från 1974 fram till 1994 vid Göteborgs Posten. Han arbetade även under 1950- och 1960- talet för världshälsoorganisationen WHO i en rad olika länder i Afrika, Asien och Syd- och Centralamerika.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

AJ 2013-01-07

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.