Visar 7 resultat

Arkivbeskrivning
John Ekströms arkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

1 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Diverse handskrifter 1700-tal

Specifikation över ammunition 1702
Fastebrev utfärdat i Karlstad, köpare Christian Kugelberg 1734
Fastebrev utfärdat av häradshövding Lars Braunerskiöld, Örbyhus 1742
Admit gratulation till Johan Niclas Svedenstierna 1747
Tyskt gesällbrev för Johann Joachim Hagen, Hubertusburg 1755
Bytesbrev för framlidne översten Gustaf Ruthensparres barn och arvingar 1758
Fullmakt för Volontairen Johan Wilhelm Anrep att vara sergeant vid Enkedrottningens Lifregemente 1779
Fastebrev, Johan Peter Wennerqvist köp av Lillsylta och Kåhlsta 1785
Inteckningsprotokoll för Juveleraren Feychtinger i Stockholm 1787
Constitutorial för kadetten C G Hård att vara fänrik 1788
Fullmakt för Extra Ordinarie Bataillonspredikanten C G Borgstedt 1788
Igenkänningssignaler mellan Örlogs eller Copvardiefartyg 1790
Fastebrev, Harald af Christjernins köp av Lilla Hässleröd 1793
Latinsk urkund utfärdat av Rådet i Venedig 1795

Diverse handskrifter 1800-tal

Constitutorial för ordinarie Bataljonspredikanten Magister Johan Wetterdahl till Expeditionspredikant 1808
Extra memorial ang. Igenkännings Signaler emellan Örlogsfartyg, Handelsskepp och Fästningar 1808
Protokollsutdrag 13 Maji 1823 Förvaltningen af Sjöärenden ang. greve Posses virkesleveranser 1824
Brev från David Wilhelm Silfverstolpe till Alexander Wetterling. 1828
Fullmakt för A Rylander att vara Lieutnant vid Gotlands National beväring 1837
Brev från regeringen till ordförande i kommittén för Carl XII:s minnesstod ang. utlämnande av 4 st mörsare från Kronans förråd. 1868

Diverse handskrifter medeltida - 1600-tal

Religiös handskrift (psalterium) på latin , tre sammanbundna ark medeltida
Upprättat testamente efter Seijtzen Goders 1554
Brev från ärkebiskopen i Zalsburg Wolf Dietrich von 1602
Gottes genaden till Hanns G Regauer Arvshandling efter Johan Sanderssons hustru Margaretha Pedersdotter 1603
Summarisk Recenskap öfwer alle de Kongl majt:s och Cronones Sedel och Räntor 1684
Sammanställning (räkning) från Carl L Sparre 1688 Fastebrev utfärdat av Thyres Larsson Tåkenström 1600-tal Tre engelska kontrakt (Indenture) 1600-tal

Information om boksamlingen m.m.

Ekströms egna anteckningar kring boksamlingen 1918, u å
Tidningsklipp om Ekström och hans boksamling 1905-1922
Avskrifter, brev och verser 1667-1883, u å
Äldre tryck och tidningsklipp 1791-1901
Fotografi av John Ekström u å

John Ekströms arkiv

  • SE Q Handskrift 123
  • Arkiv
Handskrifter, brev och teckningar samlade av John Ekström

Ekström, John

Teckningar och tryck

Papperssida med tryck troligen från Mentelinschens tryckeri i Tyskland 1400-tal
Diverse bildmaterial kring runskrift och äldre alfabeten 1600-1800-tal
8 handkolorerade ”pappersloppor” med religiösa motiv och texter på tyska. 1700-1800-tal
”Tree Kiärleks Wisor”, omslag till skillingtryck u å

Originalteckningar (1700-tal -1920-tal, odat ) av: Ahlghrensson, Anckarsvärd, Bennet, Billing, Blankenhagen, Blockstadius, Boklund, Branström, Brouhn, Burman, CB, EB Ehrenswärd, Ekvall, G.EM, Haglund, Hallbeck, Hörlin Köhler, Lewenhaupt, Ljungner, Malmström, Myrén, Palm, von Rosen, Scholander, Segerborg, Silvén, Sjögren, Stedingh, Strömvall, Sörling, Upmark, Wahlbom, Wallgren, Wulff

Ej signerade teckningar och oidentifierade konstnärer
”Från ståndsriksdagens tid” Teckningar av riksdagsmän.
”Handteckningar av svenske konstnärer i ljustrycks- afbildning”


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.