Arkiv Handskrift 111 - Folke Isakssons arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 111

Titel

Folke Isakssons arkiv

Datum

  • 1910 - 2013 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

Sex hyllmeter

Sammanhang

Arkivbildare

(1927-2013)

Biografiska anmärkningar

Författare, litteraturkritiker

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva Acc 2005/17
Gåva Acc 2010/21
Gåva Acc 2013/7
Gåva Acc 2016/11
Gåva Acc 2018/4
Gåva Acc 2019/18
Gåva Acc 2020/7

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet har ordnats i sex huvudkategorier. Den första serien med beteckningen A, personliga handlingar består av bl.a. pass, betyg och ekonomiska handlingar. Den andra serien manuskript och egna verk B, omfattar olika typer av manuskript. Här kan bl.a. nämnas manuskript till dikter och prosamanuskript. Korrespondensserien med beteckningen C, innehåller familjebrev, brev tillFolke Isaksson från författarkollegor och en allmänhet som har läst Isaksson. I serie D, handlingar rörande arkivbildarens verksamhet, finner man bl.a. material rörande Carl Jonas Love Almqvist, Pariskommunen, Gruppbilder och Poesivandringar (författarporträtt). I serie E hittar man författarens samlingar. Närmare bestämt pressklipps-och fotografisamlingarna. Under kategorin övrigt som betecknas serie F, finns bl.a. studentuppsatser och reseskildringar. Vid ordningsarbetet har största möjliga hänsyn tagits till den inre ordning som rådde vid leveransen av arkivet.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning, förutom korrespondens och dagböcker, där en tidsgräns har satts fram till 2030.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Brevskrivarregister.

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING:
Folke Isaksson föddes i Kalix 1927 och flyttade med föräldrarna till Gammelstad i början av 1940-talet. Isaksson gick ut Luleå läroverk 1945. I Luleågymnasisternas tidning Bore publicerade han sina första artiklar.Efter studier i Uppsala började Folke Isaksson att skriva på allvar. Han publicerade sig i tidskrifter som BLM samt som kritiker i DN och dåvarande Morgon-Tidningen. 1951 debuterade han med diktsamlingen Vinterresa som följdes av ett antal diktsamlingar under 1950-talet.Under 1960-talet samarbetade Folke Isaksson med kända fotografer. Först kom boken Älven (1961), en bok om Ångermanälven i samarbete med fotografen Lars Bergström jr. Han fortsatte under 1960-talet i ett samarbete med fotografen Stig T Karlsson med resereportage från Indien, Polen, Kina och andra länder. Vid slutet av 1960-talet och början av 1970-talet gjorde Folke Isaksson ett antal verkstadsdokumentationer med Jean Hermanson, bl.a. Nere på verkstadsgolvet (1971). Under 1980-talet återgick han till poesin där han bland annat ägnar sin mormor ett antal dikter i Vingslag (1986). Diktsamlingen Hos mormor utkom 1993. Tillsammans med sin bror Olof Isaksson (1931-1998, museiman och professor) har han skrivit om sin hembygd i Gammelstad: Kyrkby vid älven (1992). Folke Isaksson har även översatt ett flertal europeiska diktare till svenska. Kända är även hans reseprogram, poesivandringarpå TV,om kända europiska författare och intellektuella och deras miljöer.I samband med överförandet av sitt författararkiv skänkte Folke Isaksson även stora delar av sitt bibliotek till Umeå universitetsbibliotek. Gåvan omfattar drygt 40 hyllmeter böcker med betoning på svenska författare efter 1945 och specialsamlingar rörande Carl Jonas Love Almqvist samt Pariskommunen våren 1871. Dessutom ingår en stor samling av Jonathan Swifts roman Gullivers resor på olika språk och editioner.
Arkivet efter Folke Isaksson omfattar ca sex hyllmeter och består företrädesvis av manuskript, dagböcker, korrespondens, klipp och fotografier. Handlingarna omfattar åren från omkring 1940 till 2010.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

AJ 2015-03-23, 2017-12-18 och 2021-12-19

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.