Serie A - Pressklipp

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 10:A

Titel

Pressklipp

Datum

Beskrivningsnivå

Serie

Omfång och medium

Sammanhang

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Pressklippen är sorterade i kategorier utifrån följande överkategorier
10 Orientering referenssystem
11 Bibliografi
13 Naturförhållanden
14 Människans biologi
15 Beteende och personlighet
16 Befolkningslära
17 Historia och kulturförändringar
18 Kulturen som helhet
19 Språk
20 Kommunikation
21 Dokumentation
22 Insamling av föda
23 Husdjursskötsel
24 Jordbruk
25 Födans beredning
26 Födans förtäring
27 Drycker, njutningsmedel, läkemedel
28 Förarbeten av skinn, fiber och spröt
29 Dräkt
30 Kroppens prydande
31 Naturtillgångars nyttjande
32 Bearbetning av råämnen
33 Byggteknik, planering, anläggning
34 Byggnader
35 Utrustning och skötsel av byggnader
36 Bebyggelse
37 Energi
38 Kemisk industri
39 Kapitalvaruindustri
40 Maskiner
41 Redskap och verktyg
42 Ägande
43 Utbyte av varor och tjänster
44 Marknadsföring
45 Finansväsen
46 Arbete
47 Affärs- och industriorganisationer
48 Resor och transporter i allmänhet
49 Landfart
50 Sjö- och luftfart
51 Levnadsstandard & levnadsvanor
52 Fritidssysselsättningar
53 Skön konst
54 Nöjen
55 Individualitet och social rörlighet
56 Social skiktning
57 Mänskliga relationer
58 Äktenskap
59 Familjen
60 Släktskap
62 Bygdelag
63 Territoriell organisation
64 Stat
65 Statsförvaltning
66 Politiskt beteende
67 Rättsväsen
68 Brott och straff
69 Rättsskipning
70 Krigsmakt
71 Militär teknologi
72 Krig
73 Samhällsproblem
74 Hälsovård och socialvård
75 Sjukdom
76 Död
77 Trosföreställningar
78 Religionsutövning
79 Religiös organisation
80 Räkneord och mått
81 Vetenskap
82 Folklig vetenskap
83 Kön
84 Fortplantning
85 Spädbarnstid och barndom
86 Socialisation
87 Undervisning
88 Människans åldrar

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.