Visar 47 resultat

Arkivbeskrivning
Etnologiskt arkiv, klippsamling
Förhandsgranska utskrift Visa:

1 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

10-16 Orientering referenssystem, bibliografi, naturförhållanden, människans biologi & befolkningslära

10 ORIENTERING REFERENSSYSTEM
103 Ortnamn (1973-1984)

11 BIBLIOGRAFI
117 Primärt fältarbete (1981)

13 NATURFÖRHÅLLANDEN
132 Klimat (1983 & 1987)
133 Topografi & geografi (1974-1986)
136 Fauna (1973)

14 MÄNNISKANS BIOLOGI
143 Genetik (1983)

15 BETEENDE OCH PERSONLIGHET
151 Sinnesintryck och uppfattningsförmåga (1974)
152 Drifter och känslor (1983-1984)
156 Människan som samhällsvarelse (1985-1986)
157 Personlighetsdrag (1984)
158 Störningar i personligheten (1982-1983)
159 Levnadsbeskrivningar (1983-1986)

16 BEFOLKNINGSLÄRA
162 Befolkningens sammansättning (1973-1974)
167 Invandring och utvandring (1973-1985)

17 Historia och kulturförändringar

17 HISTORIA OCH KULTURFÖRÄNDRINGAR
172 Arkeologi (1971-1896)
174 Rekonstruerad historia (1980-1987)
176 Innovation (1983-1985)
177 Ackulturation och kulturkontakt (1971-1985)
178 Förändringar i samfund och kultur (1981-1986)

19-20 Språk & kommunikation

19 SPRÅK
195 Stilistik (1973-1984)
197 Språkets relationer (1972-1985)

20 KOMMUNIKATION
201 Åtbörder och tecken (1983)
203 Förmedling av nyheter och information (1984)
204 Tidningspress (1973-1985)
205 Postväsen (1971-1986)
206 Telefon och telegraf (1973-1983)
207 Radio och television (1973-1986)

21 Dokumentation: 211-215

21 DOKUMENTATION
211 Mnemotekniska hjälpmedel (1973)
212 Skrift (1975-1985)
213 Tryckning (1983)
214 Publicering (1974-1984)
215 Fotografering (1973-1986)
innehåller även klipp angående "Det gamla skolkortet" publicerade 1979-1986

22 Insamling av föda

22 INSAMLING AV FÖDA
221 Årscykeln (1974-1985)
222 Insamling av ätbart (1973-1986)
223 Fågeljakt (1981-1984)
224 Jakt på landdjur (1973-1985)
225 Jakt på havsdjur (1973-1978)
226 Fiske inkl. sportfiske (1970-1983)
227 Fiskeutrustning och tillbehör (1984)
228 Tillgodogörande av marina produkter (1974-1985)

23 Husdjursskötsel

23 HUSDJURSSKÖTSEL
231 Tamdjur, inkl sällsk. djur o pälsdjur (1973-1985)
232 Praktisk zool. inkl. veterinär vetensk. o avel (1984)
233 Herdeväsen (1971-1985)
234 Mjölkhushållning (1972-1984)
235 Fjäderfäskötsel (1973-1974)
236 Ullproduktion (1984)

24-25 Jordbruk och födans beredning

24 JORDBRUK
241 Jordbruk i allmänhet (1973-1985)
243 Cerealproduktion (1974)
244 Växtodling (1974 & 1983)
246 Foderväxtodling (1981-1983)
247 Prydnadsväxtodling (1973-1984)
248 Textilväxtodling (1979-1984)

25 FÖDANS BEREDNING
251 Födoämnets tillvaratagande och konservering (1981 & 1985)
252 Matberedning (1971-1986)
253 Slakteriindustri (1970-1985)
255 Konservindustri (1983)
256 Kvarnar och kvarnindustri (1973-1984)
257 Sötvaruindustri (1984-1985)

26 Födans förtäring

26 FÖDANS FÖRTÄRING
262 Kosthåll (1971-1988)
263 Kryddor (1974 & 1983)
264 Födans servering och förtäring (1972-1983)
265 Yrkesmässig mathållning (1973-1985)

27-28 Drycker, njutningsmedel, läkemedel & förarbeten av skinn, fiber och spröt

27 DRYCKER, NJUTNINGSMEDEL, LÄKEMDEL
272 Ojästa drycker (1972-1985)
273 Jästa och/eller destillerade drycker (1974-1985)
274 Dryckesvaruindustri (1982)
276 Narkotika och stimulantia (1974 & 1984)
277 Tobaksindustri (1974)
278 Läkemedel (1973-1984)

28 FÖRARBETEN AV SKINN, FIBER OCH SPRÖT
281 Skinnbearbetning (1973-1984)
283 Handgjort garn och rep (1974-1984)
284 Knutar och surrningar (1985)
286 Tyg av spunnet material (1973-1985)
288 Textilindustri (1973)
289 Papperstillverkning (1983)

29 Dräkt

29 DRÄKT
291 Normal dräkt (1971-1986, odat)
292 Speciella plagg (1973-1985)
294 Dräkttillverkning (1973-1984)
innehåller också Allers mönstertidning från 1911
295 Konfektions o skoindustri (1978)
296 Dräkt- och skovård (1969-1985)

32 Bearbetning av råämnen

32 BEARBETNING AV RÅÄMNEN
321 Bearbetn av ben, horn och skaldjursskal (1981)
322 Träbearbetning (1974-1986)
323 Keramik och glastillverkn. (1973-1985)
324 Stenhuggeri och stenindustri (1977-1983)
326 Metallhantverk (1973-1984)
327 Järnbruksindustri (1977-1984)

33 Byggteknik, planering, anläggning

33 BYGGTEKNIK, PLANERING, ANLÄGGNING
331 Byggnadskonstruktion (1973-1984)
332 Markplantering (1983)
333 Murning (1974-1986)
334 Stålkonstruktioner (1983)
335 Timring och byggnadssnideri (1981-1985)
338 Bygghantverk, övriga (1971-1984)
339 Byggvaruindustri (1974-1984)

34 Byggnader

34 BYGGNADER
341 Arkitektur (1973-1984)
342 Bostäder (1973-1986)
343 Uthus (1971-1983)
344 Offentliga byggnader (1973-1985)
345 Byggnader för nöjen och idrott (1973-1984)
346 Byggnader för religionsutövning o u-visn (1971-1986)
347 Affärs- och kontorsbyggn. (1974-1983)
348 Industrianläggningar (1973-1983)
349 Diverse byggnader och anläggningar (1982-1984)

35 Utrustning och skötsel av byggnader

35 UTRUSTNING OCH SKÖTSEL AV BYGGNADER
351 Tomt och trädgård (1973-1984)
352 Möbler och mattor (1971-1985)
353 Inredning och möblering (1973-1985, odat)
354 Värme och lyse (1973-1984, odat)
356 Hemmets underhåll och vård (1969-1983)
innehåller även nummer 50 av Husmodern, 1925
I separat box (10A:19) återfinns uppteckningar angående hem och hushåll i inlandet som insamlats vid studiecirklar. Material tillfört av Kerstin Arbaeus
357 Tjänstefolk (1971-1978)
358 Underhåll av övr byggnader (1981-1985)

36 Bebyggelse

36 BEBYGGELSE
361 Bebyggelsemönster (1973-1985)
362 Boende (1973-1985)
innehåller även handlingar från Öfre Slottsgatans byalag (1973)
363 Gator och trafik (1974-1984)
364 Renhållning (1983-1984)
366 Butiker och serviceinrättningar (1983-1984)
368 Offentl tillhandahåll av specialtjänst (1973-1984)
369 Livet i staden och på landet (1970-1985)

37-43 Energi, kemisk industri, kapitalvaruindustri, maskiner, redskap och verktyg, ägande & utbyte av varor och tjänster

37 ENERGI
376 Vattenkraft (1973-1985)
377 Elkraft (1983)
378 Kärnkraft (1983)

38 KEMISK INDUSTRI
384 Syntetvaruindustri (1981-1983)

39 KAPITALVARUINDUSTRI
391 Järnmanufakturindustri (1974-1985)
395 Tillverkning av optik (1979)
396 Skeppsbyggeri (1974-1985)
397 Industri för rullande material (1984)
398 Fordonstillverkning (1983)

40 MASKINER
405 Maskiner för vägning, mätn och registr. (1983)
406 Maskiner för materialförflyttning (1983)
407 Jordbruksmaskiner (1983 & 1985)

41 REDSKAP OCH VERKTYG
411 Vapen (1981& 1984)
412 Redskap i allmänhet (1983-1984) '
415 Kärl och behållare (1971 & 1983)
417 Ställningar och stängsel (1984)

42 ÄGANDE
421 Ägandesystem (1984)
425 Förvärv och frånträd av egendom (1985)
426 Lån (1973)
428 Arv (1983)

43 UTBYTE AV VAROR OCH TJÄNSTER
433 Produktion och tillgång (1983)
435 Pris och värde (1983)
436 Betalningsmedel (1973-1987)
437 Former för handelsutbyte (1974-1984)
438 Inrikeshandel (1979-1985)

44-45 Marknadsföring & finansväsen

44 MARKNADSFÖRING
441 Affärsverksamhet (1974-1984)
443 Detaljhandel (1969-1986)
444 Detaljister (1973-1985)
446 Försäljningsarbete (1973-1984)
447 Reklam (1980-1981)

45 FINANSVÄSEN
452 Kreditväsen (1985)
454 Sparande och investering (1981-1986)

46-47 Arbete & affärs- och industriorganisationer

46 ARBETE
461 Arbete och fritid (1980-1986)
462 Arbetsfördeln mellan könen (1983-1986)
463 Yrkesspecialisering (1979-1984)
464 Tillgång och efterfrågan på arb kraft (1983-1985)
466 Arbetsvillkor (1982-1986)
467 Fackliga organisationer (1981-1985)
468 Fackliga uppgörelser (1984)

47 AFFÄRS- OCH INDUSTRIORGANISATIONER
472 Enskild företagsamhet (1982-1985)
473 Bolagsformer (1984-1985)
474 Kooperation (1973-1984)

48 Resor och transporter i allmänhet

48 RESOR OCH TRANSPORTER I ALLMÄNHET
481 Personförflyttning gm egen kraft (1981-1984)
484 Resande (1972-1986)
även en plastkasse med tryckt text på från 1986
485 Reseservice (1979-1986, odat)
487 Färdvägar (1983)

49 Landfart

49 LANDFART
491 Vägväsen (1973-1985)
492 Transport med dragdjur (1973-1984)
493 Fordon (1972-1985)
494 Vägtransporter (1979-1987)
495 Service vid färdvägar (1974)
496 Järnvägsnät (1973-1985)
497 Spårbunden transport (1973-1985)
498 Stationer och stationsservice (1981-1986)
499 Väg- och järnvägsbyggande (1974-1985)

50-51 Sjö- och luftfart & Levnadsstandard och levnadsvanor

50 SJÖ- OCH LUFTFART
501 Fartyg (1973-1985)
502 Sjöfart (1973-1984)
503 Byggande av vattenvägar (1974 & 1978)
504 Hamnväsen (1978-1985)
505 Sjötransport (1974-1984)
506 Flygfartyg (1983)
507 Flygning (1984)
508 Flygfält och flygtjänst (1983-1984)

51 LEVNADSSTANDARD & LEVNADSVANOR
511 Levnadsstandard (1985)
514 Utsöndring (1983-1984)
515 Personlig renlighet (1973-1984)

53 Skön konst: 531-532

53 SKÖN KONST
531 Konstslöjd och formgivning (1973-1985)
innehåller även Allers mönstertidning samt bilagor till densamma 1910 & 1911
532 Bildande konst (1971-1985)

53 Skön konst: 534-539

53 SKÖN KONST
534 Musikinstrument (1974-1985)
535 Dans (1973-1985)
536 Dramatisk konst (1983-1986)
538 Litteraturhistoria (1970-1986)
539 Litterära texter (1973-1986)

54-55 Nöjen & Individualitet och social rörlighet

54 NÖJEN
541 Offentlig underhållning (1973-1985)
542 Kommersialiserad idrott (1984)
543 Utställningar (1973-1984)
545 Musik och teaterföreställningar (1982-1985)
546 Film (1981-1983)
547 Nattklubbar och kabaréer (1974-1985)
548 Organiserade laster (1974-1984)

55 INDIVIDUALITET OCH SOCIAL RÖRLIGHET
551 Personnamn (1974 & 1983)
555 Status genom färdighet (1984)

57-60 Mänskliga relationer, äktenskap, familjen & släktskap

57 MÄNSKLIGA RELATIONER
572 Vänskapsförhållanden (1983)
575 Föreningar (1974-1985)
576 Etikett (1984-1985)
577 Etiska begrepp (1983-1985)
578 Motsättningar inom gruppen (1983 & 1986)
579 Trätor, upplopp, rövarväsen (1984)

58 ÄKTENSKAP
583 Former för äktenskap (1984-1985)
584 Planering för giftermål (1979-1985)
585 Bröllop (1973-1985)
586 Upplösning av äktenskap (1983-1985)
588 Oregelmässiga äktenskap (1983)

59 FAMILJEN
592 Hushållstyp (1980-1985)
593 Familjemedlemmars inbördes relationer (1983-1986)
594 Kärnfamiljen (1983-1984)
595 Månggifte (1984)
597 Adoption (1984-1986)

60 SLÄKTSKAP
601 Släktskapets terminologi (1979-1984)
602 Släktrelationer (1983)
606 Svärföräldrar och svärsöner/svärdöttrar (1985)

62-69 Bygdelag, territoriell organisation, stat, statsförvaltning, politisk beteende, rättsväsen, brott och straff & rättskipning

62 BYGDELAG
621 Bygdelagsstruktur (1974-1985)
623 Rådsförsamlingar (1981-1984)
625 Polisväsen (1983-1985)

63 TERRITORIELL ORGANISATION
631 Territoriell hierarki (1970)
632 Kommuner (1983)
636 Ofria områden (1983-1984)

64 STAT
643 Statsöverhuvud (1984)
646 Lagstiftning och/eller rådgivande försml. (1985)
648 Mellanstatliga förbindelser (1983)

65 STATSFÖRVALTNING
651 Skattesystem och statsinkomster (1982 & 1984)
652 Statens finanser (1973)
654 Forskning och utveckling (1970)
655 Statliga företag (1974)
656 Statlig kontroll (1985)
657 Socialvård (1983-1984)
659 Förvaltningsåtgärder, div. (1973-1984)

66 POLITISKT BETEENDE
665 Politikens lilla piga (1983-1984)
666 Val (1985)
667 Det politiska maskineriet (1983)
668 Politiska rörelser (1985)
669 Revolutioner (1974)

67 RÄTTSVÄSEN
671 Lagliga normer (1974 & 1983)
674 Brottslighet (1980-1984)
676 Ombud (1972-1973)

68 BROTT OCH STRAFF
681 Straffarter (1983)
682 Brott mot liv (1984)
685 Egendomsbrott (1980-1985)
688 Brott mot religionen (1983)

69 RÄTTSSKIPNING
693 Rättsvårdande personal (1983)
695 Rannsakning (1972-1984)
697 Fängelse och häkte (1974-1986)
698 Specialdomstolar (1983)

70-72 Krigsmakt. militär teknologi & krig

70 KRIGSMAKT
701 Militär organisation (1980-1986)
702 Rekrytering och utbildning (1983-1985)
704 Stridande maktstyrkor (1973-1980)
708 Specialkårer (1979-1984)

71 MILITÄR TEKNOLOGI
712 Militära anläggningar (1973)

72 KRIG
722 Omställning till krigsförhållanden (1974-1985)
726 Krigföring (1984-1985)
727 Krigets efterdyningar (1983-1985)
728 Fredsverk (1985)

73 Samhällsproblem

73 SAMHÄLLSPROBLEM
731 Katastrofer (1974-1986)
732 Handikappade (1980-1986)
733 Alkoholism och narkomani (1974-1985)
734 Invaliditet (1982-1984)
735 Fattigdom (1973-1985)
736 Hjälpbehövande i allmänhet (1976-1984)
737 Åldringsvård (1983-1985)

74-75 Hälsovård och socialvård & Sjukdom

74 HÄLSOVÅRD OCH SOCIALVÅRD
741 Välgörande stiftelser (1980-1984)
743 Sjukhus och kliniker (1981-1985)
745 Socialförsäkringar (1983-1985)
746 Offentliga hjälpåtgärder (1982-1986)
747 Privata välfärdsinrättningar (1972-1985)

75 SJUKDOM
751 Sjukdomsförebyggande åtgärder (1981-1986)
753 Sjukdomsteorier (1983-1985)
755 Magisk och mental terapi (1981-1982)
756 Psykoterapeuter (1981-1986)
757 Medicinsk terapi (1973-1983)
758 Sjukvård i allmänhet (1973-1986)
759 Sjukvårdspersonal (1970-1985)

76-78 Död, trosföreställningar & religionsutövning

76 DÖD
761 Liv och död (1980-1987)
763 Att dö (1979-1986)
764 Begravning (1973-1986)
767 Yrkesfolk och begravning (1984)

77 TROSFÖRESTÄLLNINGAR
771 Religion i allmänhet (1985)
772 Kosmologi (1982-1986)
773 Mytologi (1980-1985)
775 Eskatologi (1984-1986)
776 Andar och gudar (1983-1985)
779 Trossystem (1967-1987)

78 RELIGIONSUTÖVNING
782 Dyrkan (1983)
783 Rening och botgöring (1981-1982)
784 Undvikande och tabu (1984)
787 Uppenbarelse och förutsägelse (1974-1986)
789 Magi (1983-1985)

79 Religiös organisation

79 RELIGIÖS ORGANISATION
791 Trollkarlar och spåmän (1981-1984)
792 Heliga människor (1984)
793 Prästerskap (1973-1986)
794 Församlingar (1974-1984)
795 Kyrkor och sekter (1973-1986)
796 Organiserad kult (1973-1986)
797 Omvändelse (1973-1984)

80-82 Räkneord och mått, vetenskap & folklig vetenskap

80 RÄKNEORD OCH MÅTT
804 Mått, mål och vikt (1974)
805 Tidsindelning (1982-1987)

81 VETENSKAP
812 Filosofi (1982-1986)
814 Humaniora (1973-1985)
815 Natur- och samhällsvetenskaper (1974-1986)

82 FOLKLIG VETENSKAP
821 Folklig meteorologi (1974-1984)
823 Folklig geografi och geologi (1983 & 1985)
824 Folklig botanik (1985)
825 Folklig zoologi (1983)
826 Folklig anatomi (1983-1984)

83-86 Kön, fortplantning, spädbarnstid och barndom & socialisation

83 KÖN
831 Könsföreställningar (1981-1985)
832 Sexuell stimulans (1973-1974)
835 Släktskap och kön (1985)
837 Utomäktenskapliga förbindelser (1974)
838 Homosexualitet (1983)

84 FORTPLANTNING
842 Avlande (1979-1986)
843 Havandeskap (1985)
844 Barnsbörd (1974-1985)
847 Abort och barnamord (1981)

85 SPÄDBARNSTID OCH BARNDOM
851 Barnets upptagande i samhället (1979-1985)
853 Spädbarnsuppfödning (1984)
855 Barnavård (1973-1985)
857 Barnets sysselsättningar (1980-1984)
858 Barnets status (1983-1986)

86 SOCIALISATION
867 Inlärning av sociala normer (1974-1983)

87-88 Undervisning & människans åldrar

87 UNDERVISNING
871 Undervisningsväsen (1971-1986)
872 Skolundervisning (1973-1984)
873 Högre undervisning (1970-1985)
875 Lärare (1978-1985)
876 Teori och metod i undervisningen (1979-1985)
877 Studenter (1973-1984)

88 MÄNNISKANS ÅLDRAR
882 Ungdomens status (1984-1985)
883 Ungdomens sysselsättningar (1980-1985)
886 Ålderdom (1983-1985)
887 Åldringssysselsättningar (1979-1986)

Etnologiskt arkiv, klippsamling

  • SE Q Handskrift 10
  • Arkiv
  • 1970-1990

Vid Etnologiska institutionen, Umeå universitet har en systematisk insamling av tidningsklipp bedrivits under åren 1981-1990. Genom professor Phebe Fjällström har även en samling klipp från 1970-talet tillförts samlingen. Förutom pressklippen återfinns bla också några mönstertidningar från tidigt 1900-tal, uppteckningar om hem och hushåll från Västerbottens inland under 1900-talet samt några noter.

Klippen är ämnessorterade i över- respektive underkategorier enligt "Outline of Cultural Materials" META - Kunskap om kunskap, svensk version 1993.

För sökning i materialet har ett kortregister lagts upp med sökord i alfabetisk ordning. Upprättat vid Etnologiska institutionen, Umeå universitet, av FK Kjell Nygren 1983-1990.

Materialet är främst hämtat ur följande tidningar:

Västerbottens-Kuriren
Västerbottens Folkblad
Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Nya Norrland
Norrländska Socialdemokraten
Länstidningen Östersund

Umeå universitet, Etnologiska institutionen

Handlingar angående sorteringsstruktur

Dokumentation om det system som pressklippen sorterats efter: "Outline of Cultural Materials", utgivet av META - Kunskap om kunskap, svensk version 1993, utskrivet 2004.

Innehåller även förteckningar över uppslagsord

Pressklipp

Pressklippen är sorterade i kategorier utifrån följande överkategorier
10 Orientering referenssystem
11 Bibliografi
13 Naturförhållanden
14 Människans biologi
15 Beteende och personlighet
16 Befolkningslära
17 Historia och kulturförändringar
18 Kulturen som helhet
19 Språk
20 Kommunikation
21 Dokumentation
22 Insamling av föda
23 Husdjursskötsel
24 Jordbruk
25 Födans beredning
26 Födans förtäring
27 Drycker, njutningsmedel, läkemedel
28 Förarbeten av skinn, fiber och spröt
29 Dräkt
30 Kroppens prydande
31 Naturtillgångars nyttjande
32 Bearbetning av råämnen
33 Byggteknik, planering, anläggning
34 Byggnader
35 Utrustning och skötsel av byggnader
36 Bebyggelse
37 Energi
38 Kemisk industri
39 Kapitalvaruindustri
40 Maskiner
41 Redskap och verktyg
42 Ägande
43 Utbyte av varor och tjänster
44 Marknadsföring
45 Finansväsen
46 Arbete
47 Affärs- och industriorganisationer
48 Resor och transporter i allmänhet
49 Landfart
50 Sjö- och luftfart
51 Levnadsstandard & levnadsvanor
52 Fritidssysselsättningar
53 Skön konst
54 Nöjen
55 Individualitet och social rörlighet
56 Social skiktning
57 Mänskliga relationer
58 Äktenskap
59 Familjen
60 Släktskap
62 Bygdelag
63 Territoriell organisation
64 Stat
65 Statsförvaltning
66 Politiskt beteende
67 Rättsväsen
68 Brott och straff
69 Rättsskipning
70 Krigsmakt
71 Militär teknologi
72 Krig
73 Samhällsproblem
74 Hälsovård och socialvård
75 Sjukdom
76 Död
77 Trosföreställningar
78 Religionsutövning
79 Religiös organisation
80 Räkneord och mått
81 Vetenskap
82 Folklig vetenskap
83 Kön
84 Fortplantning
85 Spädbarnstid och barndom
86 Socialisation
87 Undervisning
88 Människans åldrar

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.