Reports

Matrikel öfver de vid Vesterås högre allmänna läroverk intagna lärjungar för åren 1850 - 1857 och 1895 - 1914

There are no relevant reports for this item

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.