Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 43413 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

315 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Skolan 3

V. Scharp: Diverse bidrag i skolfrågor
Anteckningar om undervisningen i litteraturhistoria och historia
Uppsatsämnen
Bildningsfrågor: Anteckningar och pressklipp
Judendomens historia i svenska läroböcker. Judendom och antisemitism i svenska skolböcker
De svenska skolböckerna och antisemitismen. Utkast i 3 versioner till artikel för Dagens Nyheter (publicerad i slutgiltig form 22.04. 1952)

Tidnings- och tidskriftsartiklar

Förteckning över tidnings- och tidskriftsartiklar
Dagens Tyskland. Europas problembarn. (Stockholms Tidningen 28.04.1934)
Skolbarnsutbytet bör ej försummas. 1936
Den tyska kyrkogården. Recension av C. Jäderlunds bok "Hitler stänger kyrkogårdsgrinden". 1945
Vid Goethe-husets ruiner. 1948
Myten om Canaris. (Dagens Nyheter 1950)
Canaris, Abwehr och Sverige. 1950
Ironisk moralist. Erich Kästner. (Dagens Nyheter 1953)
Hermann Göring. (Dagens Nyheter 1953)
Hitler som fredsängel. (Dagens Nyheter 1953)
Gäster hos diktaturen. (Dagens Nyheter 1955)
Från fred till nyordning. (Dagens Nyheter 1955)
Det underminerade riksbygget. (Stockholms-Tidningen 1961)
Storgermansk släktkärlek. (Stockholms Tidningen 1961)
Litteratur om den nationalsocialistiska regimen i Tyskland och Andra världskriget. (Aktuellt från skolöverstyrelsen. 1962:45)
Goebbels dagböcker. (Utrikespolitik. 1948:2)
Schwedens Heldenlied. (Die Woche. 1933:36)
Det tyska ungdomsproblemet. (Tyskland av i dag. 1946:2)
Det tyska ungdomsproblemet. (Fortsättning, Tyskland av i dag. 1946:3)
Jag steg av tåget i Hamburg (Vi 29.9.1947)
En skoldag bland tyska gymnasister. (Vi 04.10.1947)
Den förlorade generationen. (Vi 27.11.1947)
Tyska skolan i Stockholm. (Dagens Nyheter 1944)
De utländska språklektoraten. (Dagens Nyheter 15.07.1958)
De svenska utlandslektorernas konferens i Jena 1931. (Upsala Nya Tidning maj 1931)
Unescos sommarseminarier. (Svensk skoltidning. 1949:41)
Kultur och politik. Kulturpolitik och universitetslektorat. (Dagens Nyheter 29 och 30.08.1944)
Försvarsfrågan i ungdomsskolornas läroböcker (Statens offentliga utredningar 1945:21)
Den tysk-nordiska historiker konferensen i Braunschweig 1960. (Historielärarnas förenings årsskrift 1960/61)
Romantikens tragedi. (Dagens Nyheter 1951)
Ångest inför döden. Efter John Keats "Terror of the death"
Soldatplikt och officersära. (Dagens Nyheter 1943)
Judendomens historia i svenska läroböcker. (Dagens Nyheter 22.04.1952)
Gisbert Klingemann in memoriam. (Dagens Nyheter 15.03.1961)
En svensk utlandspräst. Birger Forell. 18.07.1958
Den praktiska studentskandinavismen. (Stockholms Dagblad 23.10.1918). Med 2 handskrivna bilagor

PM rörande internationellt ungdomsarbete m.m.

PM rörande internationellt ungdomsarbete med särskild hänsyn till det svensk-utländska skolbarnsutbytet. Avlämnat till ecklesiastikministern, mars 1936

PM till utrikesdepartementet 08.07.1935 angående skolbarns- och ungdomsutbyte Sverige-Tyskland. Bilaga till PM: Anteckningar och material om skolbarns- och ungdomsutbyte. Tyska och svenska pressklipp 1935-1938

Avskedsblick från fyrtornet. Berlin (augusti 1936?), m.fl. manuskript

Avskedsblick från fyrtornet. Berlin, augusti 1936(?)
Demokratins diktatur, fragment
Tavernan. Tillägg
Kulturfrågan. Föredrag i Årstaklubben 14.02.1955. Föredragets titel obekant. Inledningen icke refererad
Filosofin som bildningsfaktor i undervisningen. Föredrag 05.02.1963 vid länsstudiedag. Bilaga: Anteckningar och pressklipp
Massmedia och opinionsbildning i gymnasiet. Diskussionsinldedning 04.01.1963 vid Skolveckan januari 1963. Bilaga: Anteckningar och pressklipp
Utlåtande till Svenska bokförlaget om Elisabeth Hammar: Schwedische Grammatik
Recension av H. G. Jägerstads manuskript till en lärobok i historia för realskolan Bilaga: Anteckningar
Historieundervisningen och nynazismen. Utkast för en artikel 1961 i Tidning för Sveriges läroverk. Flera utkast
De utländska språklektoraten. Manus till artikel i Dagens Nyheter 15.07.1958
Det svenska utlandslektoratet i Hamburg 1944. Inlägg av V. Scharp. Bilaga: Inlägg av E. Roth
Internationellt samarbete
Sverige och Unesco. Bilaga: PM för förberedande diskussion om Unescos arbetsuppgifter med anteckningar av V. Scharp
Seminarium i internationellt samförstånd
Det internationella lärarseminariet i Sèvres
Internationella seminariekurser för lärare
Unescos sommarseminarier
Gustav Vasas och Sten Sture den yngres kontakter och hänvändelse till Hansan om hjälp mot Danmark 1512-1522
Minnesanförande över Dag Hammarskjöld den 29 sept. 1961 i Norra flickläroverkets aula

Intervjuer med Erich Maria Remarque, m.fl. manuskript

Intervjuer med Erich Maria Remarque. Med rättelser och tillägg av Remarque egenhändigt
Striden om Remarques "På västfronten intet nytt" och Remarque-Material
Rainer Maria Rilke. Föredrag. 1936
Adrian Leverkühns Tyskland. Utkast och anteckningar till ett föredrag om Thomas Mann i litteraturhistoriska seminariet i Uppsala
Lycksalighetens ö. Versioner - delvis fragmentariska - av recension av Holger Frykenstedts avhandling 1951
Viktor Rydberg. Föredrag i Deutsch-Schwedische Studiengesellschaft zu Berlin. Bilaga: Anteckningar och pressklipp. 1940
Minnesbilder av Erik Blomberg. Utkast till bidrag till: Allt är nytt under solen, ett minnesprogram om Erik Blomberg, sänt av Sveriges Radio 1965 och 1966, (bilaga: Bandutskriften av programmet med dedikation av C. M. v. Seth)

Talspråkliga företeelser i Strindbergs prosa. För Nordiska seminariet Uppsala, höstterminen 1915. 47 blad, varav bladen 13-39 saknas. 1915

Dikt och psykoanalys

Jugendbewegung, m.fl. tyskrelaterade manuskript

Jugendbewegung. Drömmen om ungdomsriket. Radioföredrag. Flera versioner och varianter, 1961
Deutsche Jugendvewegung, den tyska ungdomsrörelsen
Den ungnationella riktningen inom Bündische Jugend
Etwas über die deutsche Jugendbewegung. Föredrag (på tyska) vid Stockholms Högskolas sommarkurs, 1942
Drag ur det tyska undervisningsväsendets historiska utveckling. Med bidrag av följande författare: E. Behm, O. Friedländer, F. Mockrauer
Tyskt undervisningsväsen
PM om en undersökning av det tyska undervisningsväsendets återuppbyggnad under ockupationen

Den nationalsocialistiska världsåskådningens beståndsdelar m.fl. tyskrelaterade manuskript

Den nationalsocialistiska världsåskådningens beståndsdelar
Specialanalys av elitteorin, ledartanken och frikårsandan
Möte med nazismen. 1-2. Radioföredrag, 1960-1961
Hitler. Manus u.å.
Andra världskriget. Folkskolors program, 1954
Tyska tidningsfurstar under kejsardöme och republik. Radioföredrag, 1956
PM angående tysk agentverksamhet i Sverige omkring 1930-1944
Iakttagelser om tysk penetrationsverksamhet i Sverige under senare år
Den tyska propagandan i Sverige
Nazistinfiltrationen i Sverige under Hitleråren
Svenskt kulturarbete i Berlin vintern 1933/34 samt hithörande frågor
Svensk kulturfront. Diskussionsinledning vid studentafton i Lunds akademiska förening, 11.04.1934
Turistpropaganda och kulturrepresentation. Till redaktionen av Nya dagligt allehanda. Ej publicerad, 1934

Kuvert (elstatkopior)

Kuvert som breven förvarades i före katalogiseringen. Observera att namnen utanpå kuverten (brevskrivarna) inte alltid är korrekt identifierade. Vissa namn saknas helt.
Resultat 1 till 100 av 43413

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.