Visar 489 resultat

Arkivbeskrivning
Handskriftssamlingen - Kungliga biblioteket Molanderska släktarkivet : Harald och Olof Molanders släktarkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

Molanderska släktarkivet : Harald och Olof Molanders släktarkiv

Molanderska släktarkivet : Harald och Olof Molanders släktarkiv

FRISCH, MAX: Två dramer. Biedermann och pyromanerna - Andorra. (Stockholm, 1964)

FRISCH, MAX: Två dramer. Biedermann och pyromanerna - Andorra. (Stockholm, 1964)

HÖRDE NI. Nr 3. 1949

HÖRDE NI. Nr 3. 1949

LESEUR, ELISABETH: Dagbok och tankar för varje dag. (Stockholm, 1937)

LESEUR, ELISABETH: Dagbok och tankar för varje dag. (Stockholm, 1937)

MOLANDER, OLOF: Harriet Bosse. (Stockholm, 1920)

MOLANDER, OLOF: Harriet Bosse. (Stockholm, 1920)

SCHOTT, ANSELM: Römisches Messbuch. (Freiburg im Breisgau, 1934)

SCHOTT, ANSELM: Römisches Messbuch. (Freiburg im Breisgau, 1934)

SVENSKA TEATERFÖRBUNDET 1894-1934. (Stockholm, 1934)

SVENSKA TEATERFÖRBUNDET 1894-1934. (Stockholm, 1934)

TORSSLOW, STIG: Från pjäsval till premiär. (Stockholm, 1954)

TORSSLOW, STIG: Från pjäsval till premiär. (Stockholm, 1954)

WHITE, ELLEN G.: Vägen till Kristus. (Stockholm, 1966)

WHITE, ELLEN G.: Vägen till Kristus. (Stockholm, 1966)

ST. AUGUSTINUS. AUS GOTTGESCHENKTER FÜLLE. (München, 1930)

ST. AUGUSTINUS. AUS GOTTGESCHENKTER FÜLLE. (München, 1930)

JANITSCHEK, HUBERT: Albrecht Dürer

JANITSCHEK, HUBERT: Albrecht Dürer

MOLANDER, HARALD: Rokoko. Fragment. Sid 162-176

MOLANDER, HARALD: Rokoko. Fragment. Sid 162-176

SÄRTRYCK. Ord och Bild. 1899 Mounet-Sully av Harald Molander.

SÄRTRYCK. Ord och Bild. 1899 Mounet-Sully av Harald Molander.

Småtryck (Teaterprogram o. dyl.)

Småtryck (Teaterprogram o. dyl.)

Kungl. Dramatiska Teatern. Program: Till Damaskus. Andra delen. 1944

Kungl. Dramatiska Teatern. Program: Till Damaskus. Andra delen. 1944

Svenska Teatern i Helsingfors 1946-1947. (Årsberättelse). (Helsingfors, 1947)

Svenska Teatern i Helsingfors 1946-1947. (Årsberättelse). (Helsingfors, 1947)

Program vid Sveriges Riksdags middag i Grand Hôtel Royal vid dess 500-års min...

Program vid Sveriges Riksdags middag i Grand Hôtel Royal vid dess 500-års minnesfest. 28 maj 1935

Särtryck med dedikationer med mera

Särtryck med dedikationer med mera

Ahlenius, Holger: FRÅN STOCKHOLMS TEATRAR. Ord och bild. 5 st. 1947-1953

Ahlenius, Holger: FRÅN STOCKHOLMS TEATRAR. Ord och bild. 5 st. 1947-1953

STRINDBERG OCH BENGT LIDFORSS. BLM

STRINDBERG OCH BENGT LIDFORSS. BLM

NATIONALSCEN. BLM. 1963:1

NATIONALSCEN. BLM. 1963:1

FRI VANDRING. BLM

FRI VANDRING. BLM

Stiernstedt, Marika: LUDVIG NORDSTRÖMS FATA MORGANA. BLM. 1951

Stiernstedt, Marika: LUDVIG NORDSTRÖMS FATA MORGANA. BLM. 1951

Torsslow, Stig: BOURNONVILLESTUDIER. Teaterhistoriska Studier. Föreningen Dro...

Torsslow, Stig: BOURNONVILLESTUDIER. Teaterhistoriska Studier. Föreningen Drottningholmsteaterns Vänner II. 1940

DET SVENSKA 1500-TALET I DIKTEN OCH I VERKLIGHETEN. STF:s årsskrift. 1941

DET SVENSKA 1500-TALET I DIKTEN OCH I VERKLIGHETEN. STF:s årsskrift. 1941

Borberg, Svend: DET NORDISKE TEATER.

Borberg, Svend: DET NORDISKE TEATER.

Cronholm, Börje och Molander, Lars: Acta psychiatrica et neurologica scandina...

Cronholm, Börje och Molander, Lars: Acta psychiatrica et neurologica scandinavica

Grevenius, Herbert: SVENSK TEATER

Grevenius, Herbert: SVENSK TEATER

Några minnen och erinringar från RIKSDAGSMÄNNENS RESA genom norra Sverige år ...

Några minnen och erinringar från RIKSDAGSMÄNNENS RESA genom norra Sverige år 1921 af C. J. Jonsson

Müllertz, Mogens: Sokrates. REJSEBREV FRA ATHEN.

Müllertz, Mogens: Sokrates. REJSEBREV FRA ATHEN.

ROBERT BURNS. 200 aar

ROBERT BURNS. 200 aar

Nordström, Ludvig: DIKTENS FÖRNYELSE. 1920

Nordström, Ludvig: DIKTENS FÖRNYELSE. 1920

Schindler, Peter: TRE KVAD FRA DET NYE TESTAMENTE. Julehilsen 1950. Privattryck.

Schindler, Peter: TRE KVAD FRA DET NYE TESTAMENTE. Julehilsen 1950. Privattryck.

Sletbak, Nils: OMKRING DEN SVENSKE OKKUPASJONEN I OPPDAL I 1718. Armfeldt-tog...

Sletbak, Nils: OMKRING DEN SVENSKE OKKUPASJONEN I OPPDAL I 1718. Armfeldt-toget og Oppdal

Tidningsartiklar av Olof Molander

Tidningsartiklar av Olof Molander

Opp å åbäka dej

Opp å åbäka dej

Konst eller konster?

Konst eller konster?

Studenten och tant Hilda

Studenten och tant Hilda

DEKOR, Tavla: Tre konungars tillbedjan. Per Falk

DEKOR, Tavla: Tre konungars tillbedjan. Per Falk

ETT DRÖMSPEL (August Strindberg), Dramaten.

ETT DRÖMSPEL (August Strindberg), Dramaten.

Porträtt av OLOF MOLANDER (Isaac Grünewald). Otte Skölds dekor till DEN OSYNL...

Porträtt av OLOF MOLANDER (Isaac Grünewald). Otte Skölds dekor till DEN OSYNLIGE. TILL DAMASKUS (August Strindberg). The Experimental Theatre of Vassar College 1958. (August Strindberg). Stor-Klas och Lill-Klar med mera.

Brunt fotoalbum: MEDEA. Helsingfors 1934.

Brunt fotoalbum: MEDEA. Helsingfors 1934.

Olof Molanders släktforskning fortsatt av Hans Harald Molander

Olof Molanders släktforskning fortsatt av Hans Harald Molander

Korresopndens mellan Hans Harald Molander och Dagmar Lyttkens (avskrifter)

Korresopndens mellan Hans Harald Molander och Dagmar Lyttkens (avskrifter)

Kondoleanser till Lydia Molander

Kondoleanser till Lydia Molander

Biographica

Biographica

Anteckningar (avskrifter)

Anteckningar (avskrifter)

Johan Gustaf Dybeck (1800-1870)

Johan Gustaf Dybeck (1800-1870)

Brev till Christian Dybeck

Brev till Christian Dybeck

Sigrid Engström, född Molander (1863-1924), läkare

Sigrid Engström, född Molander (1863-1924), läkare

Molanderarkivet: släktbrev

Molanderarkivet: släktbrev

Volymen existerar inte, felnumrering.

Volymen existerar inte, felnumrering.

Släktkrönika - Harald Molander

Släktkrönika - Harald Molander

Augusta Molanders almanacksanteckningar.

Augusta Molanders almanacksanteckningar.

Almanackor med anteckningar

Almanackor med anteckningar

Negativ

Negativ

Dossier: Kungliga Dramatiska Teaterns Association 1886-1899

Dossier: Kungliga Dramatiska Teaterns Association 1886-1899

Anteckningar

Anteckningar

Anteckningar [skol- och studieanteckningar]

Anteckningar [skol- och studieanteckningar]

Manus: Manuskript till poesi (delvis översättningar), sagor, pjäsmanus.

Manus: Manuskript till poesi (delvis översättningar), sagor, pjäsmanus.

Monsieur Le Ministre

Monsieur Le Ministre

Le Bourgeios Gentilhomme

Le Bourgeios Gentilhomme

Horatius och Lydia

Horatius och Lydia

Den Kaere Familie

Den Kaere Familie

Regina von Emmeritz

Regina von Emmeritz

Der liebe Onkel

Der liebe Onkel

Utan titel

Utan titel

Teateraffischer

Teateraffischer

Tryck - Egna böcker och översättningar (pjäser, tal, hyllningsverser med mera)

Tryck - Egna böcker och översättningar (pjäser, tal, hyllningsverser med mera)

Den stackars Jonathan

Den stackars Jonathan

Sankt Andreas fest

Sankt Andreas fest

IBSEN i västficksformat

IBSEN i västficksformat

Rococo

Rococo

PROLOG VID UPPFÖRANDET AV Kungarna på Salamis på Svenska Teatern i Helsingfor...

PROLOG VID UPPFÖRANDET AV Kungarna på Salamis på Svenska Teatern i Helsingfors på Runebergsdagenden 5 febr. 1888.

"Till Qvinnan vid Upsala studenters vårfest 1881".

"Till Qvinnan vid Upsala studenters vårfest 1881".

Kuplett-Repertoire nr 35: "Adam och Eva". Folklustspel. Bearbetad a...

Kuplett-Repertoire nr 35: "Adam och Eva". Folklustspel. Bearbetad av Harald Molander. Odaterad

"TILL QVINNAN" vid Upsalastudenters vårfest år 1881.

"TILL QVINNAN" vid Upsalastudenters vårfest år 1881.

IDEALISM. Fyra avsnitt ur en outgiven novell

IDEALISM. Fyra avsnitt ur en outgiven novell

Teaterprogram: Mikado. Helsingfors

Teaterprogram: Mikado. Helsingfors

SEKLERNAS NYÅRSNATT. Sagospel i en akt. Gustaf af Geijerstam. Svenska teatern...

SEKLERNAS NYÅRSNATT. Sagospel i en akt. Gustaf af Geijerstam. Svenska teatern. Jan. 1889

1) Circus från London den 9 september 1856. Program till en recettföreställni...

1) Circus från London den 9 september 1856. Program till en recettföreställning / 2) Circus Charles Lindström, odaterad program/affisch.

Fotografier från Harald Molanders resa 1890 med mera.

Fotografier från Harald Molanders resa 1890 med mera.

Beskrivning av Svenska Teatern vid tiden för Harald Molanders övertagande av ...

Beskrivning av Svenska Teatern vid tiden för Harald Molanders övertagande av den konstnärliga ledningen. Meiningarna, repertoar, recensioner med mera.

Spelåret 1886-87.

Spelåret 1886-87.

Spelåren 1886-93, ekonomi med mera.

Spelåren 1886-93, ekonomi med mera.

Spelåren 1888/89 och 89/90.

Spelåren 1888/89 och 89/90.

Diverse teaterklipp

Diverse teaterklipp

Början till manuskriptet om teaterskolan

Början till manuskriptet om teaterskolan

Diverse kontrakt

Diverse kontrakt

Insamlingslista och tal.

Insamlingslista och tal.

Biographica

Biographica

Angående pensioner. (Medlemsförteckningar) med mera.

Angående pensioner. (Medlemsförteckningar) med mera.

Diverse

Diverse

Utan titel

Utan titel

Memorandum med mera.

Memorandum med mera.

"Regissörens rätt till konstnärlig upphhovsrätt" (1940). Dossier: K...

"Regissörens rätt till konstnärlig upphhovsrätt" (1940). Dossier: Korrespondens mellan Olof Molander och Svenska Teaterförbundet angående tvist mellan regissören Karl Kinch och direktör Oskar Winge. PM för utlåtande angående regi.

Almanackor, dagböcker och dylikt

Almanackor, dagböcker och dylikt

Kronprinsens Almanack

Kronprinsens Almanack

Diverse material till Italienboken

Diverse material till Italienboken

"Credo" - personliga reflexioner

"Credo" - personliga reflexioner
Resultat 1till100av489

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.