Visar 1 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

Gösta Mittag-Lefflers papper

  • SE S-HS L62
  • Arkiv
  • 1844--1927

Samlingen består av:Korrespondens inom familjerna Mittag-Leffler och Leffler (ca 1400 brev), brev från skilda personer till Gösta och Signe Mittag-Leffler (ca 4400 brev) jämte okatalogiserade kort, telegram och affärskorrespondens. Sammanlagt ca 1...

Mittag-Leffler, Gösta


Kungliga biblioteket
Kontakta oss