Arkiv L62 - Gösta Mittag-Lefflers papper

Identitet

Referenskod

SE S-HS L62

Titel

Gösta Mittag-Lefflers papper

Datum

  • 1844 - 1927 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

5 hyllmeter
74 volymer

Sammanhang

Arkivbildare

(1846-1927)

Biografiska anmärkningar

Matematiker. Bror till författarinnan Anne Charlotte Leffler.

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Samlingen består av:
- Korrespondens inom familjerna Mittag-Leffler och Leffler (ca 1400 brev)
- Brev från skilda personer till Gösta och Signe Mittag-Leffler (ca 4400 brev)
- Okatalogiserade kort, telegram och affärskorrespondens. Sammanlagt ca 1250 brevskrivare
- Politiska skrifter som manuskript och tryck samt utkast till tal och föredrag vid skilda tillfällen
- Gösta Mittag-Lefflers dagböcker och almanacksanteckningar
- Rättegångshandlingar i målen mot Hugo Alfvén och Karl Staaff med flera
- Utkast till proportionell valmetod
- Varia. Personalia med mera

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Breven är förtecknade. Kontakta Handskriftsenheten för information.

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Vissa delar av samlingen kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Annat material rörande Gösta Mittag-Leffler finns även i Kungl. bibliotekets personarkiv L 233, samt i L 63 (Frits Läffler) och L 4 (Anne Charlotte Leffler).

Relaterade arkivbeskrivningar

Publikationsanteckning

Institut Mittag-Leffler, Auravägen 17, 182 60 Djursholm

Anmärkningar

Anmärkning

Gösta Mittag-Leffler är känd som matematiker. Han disputerade i Uppsala 1872 på avhandlingen 'Om skiljandet av rötterna till en synektisk funktion av en variabel'. Därefter utnämndes han till docent i matematik vid universitetet. Mellan 1873-1876 besökte han bl.a. Hermite och Liouville i Paris och Weierstrass i Berlin, en resa som blev av stor betydelse för Gösta Mittag-Lefflers fortsatta verksamhet.

Anmärkning

Åren 1877-1881 var han professor i matematik vid Helsingfors universitet, och hade möjlighet att fortsätta sina vetenskapliga resor. Redan 1877 började publiceringen av de resultat som slutligen skulle sammanfattas i den sats som nu återfinns i alla större läroböcker i teorin för analytiska funktioner (Mittag-Lefflers sats som ger en serieframställning av en meromorf funktion med givna poler i planet).

Anmärkning

Vid den nyinrättade Stockholms högskola var han 1881-1911 den förste professorn i ren matematik. Under denna tid lyckades Gösta Mittag-Leffler samlade han medarbetare som Ivar Fredholm, Helge von Koch och Sonja Kovalevsky.

Anmärkning

Gösta Mittag-Leffler var en av grundarna av den internationella tidskriften Acta Mathematica som grundades 1882. Han samlade ett stort matematiskt bibliotek i sin villa i Djursholm, som han och hans fru Signe, donerade till Vetenskapsakademien (sedermera Mittag-Leffler institutet).

Anmärkning

Gösta Mittag-Leffler var bror till Anne Charlotte Leffler och Frits Läffler.

Anmärkning

Lokal klassning: L

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

PS 2014-11-03
Reviderad av AKZ 2018-02-21
Reviderad av AH 2020-03-25

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.