Visar 57779 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

817 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Sigrid Fridmans brevsamling

 • SE S-HS EpF12
 • Arkiv

Brev till och från Sigrid Fridman och Klara Johanson, m.m.:

:1-3 Brev TILL Sigrid Fridman från Klara Johanson, 244 st. & bilagor
:3a Bibel med dedikation av Klara Johanson
:4-9 Brev FRÅN Sigrid Fridman till Klara Johanson, 484 st. & bilagor
:10 Övriga brev till Sigrid. Fridman och Klara Johanson, 63 st., samt diverse pressklipp, särtryck m.m.

Totalt 791 st. brev, samt bilagor

Fridman, Sigrid

Selma Lagerlöfs brevsamling

 • SE S-HS EpL45
 • Arkiv

Den övervägande delen av brevsamlingen utgörs av brev från Selma Lagerlöf till olika personer - såväl kända, som okända.
Dessutom ingår en mindre svit med brev mellan andra

De flesta breven är i original

Lagerlöf, Selma

Humanistiska fakultetens fotoarkiv

 • SE Q Handskrift 9
 • Arkiv
 • 1974-1986

Arkivet är sammanställt av fotografen Åke Sörlin under åren 1974 - 1986. Han var då anställd vid universitetet och bistod studenter, forskare och lärare med alla typer av bildmaterial för såväl bokutgivning, undervisning och annan illustration eller dokumentation av olika universitetsmiljöer.

Arkivet består av två skilda kategorier.
1. Fotosamling som består av negativ och ibland även positiv bild samt diabilder. Kategorierna ligger i skilda sviter.
2. Vykortsamling

För fotosamlingens negativ och diabilder finns ett gemensamt kortregister i form av en alfabetiskt upplagd ämneskatalog.

Sörlin, Åke

Bibel med dedikation av Klara Johanson

Nya testamentet jämte delar av Gamla testamentet. (1939). Stockholm: Sveriges kristliga studentrörelse.

Tryckt volym med handskriven dedikation med bläck på försättsbladet:
”Till St. 23.11.41 av K.J.”
[Till Stenhuggaren (Sigrid Fridman) från Klara Johanson]

Dag Hammarskjöld: Manuskript till Vägmärken

 • SE S-HS Vf111a
 • Arkiv
Innehåller Dag Hammarskjölds manuskript till Vägmärken, maskinskrift, 165 sidor, samt 15 lösa blad med anteckningar av Dag Hammarskjöld.

Hammarskjöld, Dag

Övriga brev m.m.

Övriga brev m.m.:

ELGSTRÖM, Anna Lenah, gift Collijn (1884- 1968), författare, verksam inom freds- och kvinnorörelsen
Brev till Sigrid Fridman, 2 st.,1948-1956

KEY, Ellen Karolina Sofia (1849-1926), pedagog, författare och kvinnosaksideolog
Brev till Sigrid Fridman, 9 st.& bil.(fotografier), 1919-1925

OLSSON, Hagar (1893- 1978), finländsk författare, kritiker
Brev till Sigrid Fridman, 16 st.,1932-1941

BARKMAN, Ragnhild (1883- ), gymnastikdirektör
Brev till Klara Johanson, 31 st.,1925-1947

GYLDÉN, Elsa Emilie Pauline (1866-1948)
Brev till Klara Johanson, 1 st.,1938

VETTERLUND, Fredrik Mauritz (1865-1960), författare, litteraturforskare, litteraturkritiker
Brev till Klara Johanson, 1 st.,1935

JOHANSON, Klara Elisabeth,
Brev till Ragnhild Barkman, 2 st.,1932

Dessutom:
Pressklipp, samt 4 st. särtryck med essäer av Klara Johanson ur ”Ord och bild”

Blandat fotografiskt material 1907-1917 (luckor, samt odaterat

Volymen omfattar:
- Kopia på artikel "Båtar och båtbyggnad i ryska lappmarken" av Gustaf Hallström, publicerad i Fataburen 1909 med 4 foton som förekom i artikeln
- 5 st oidentifierade foton monterade på fotoskiva troligen från 1907
- Blandade foton från Sverige, Runstenar o.dyl. 1908 samt odaterade
- Negativ porträttfoton med förteckning, odaterat

Samt också negativremsor och en glasplåt som hittats bland papperskopiorna och som ej skannats till den digitala samlingen
Omfattar
1909:116-123
1910:403
1913:108
1917:80
1917:94
1917:96-97
1917:99-101

Märta Dahlbergs receptsamling

Receptsamling - Urklipp och handskrivna recept inklistrade i receptbok (1950-tal-1980-tal) . Har tillhört Märta Dahlberg (daterad 1955).

Diverse handlingar

 • SE Q Handskrift 23
 • Arkiv
47 delarkiv med enstaka dokument av skiftande karaktär (brev, manuskript, kontrakt m.m.)
Digitiserat material
Resultat 1 till 100 av 57779

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.