Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 57061 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

789 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Carl Vilhelm August Strandbergs papper

 • SE S-HS L110
 • Arkiv
 • 1826-1917
Samlingen innehåller brev från C. V. A. Strandberg, brev mellan andra, biographica, anteckningar, operor med mera

Nicodemus Tessin d.y: Resedagbok

 • SE S-HS Acc2001/88
 • Arkiv
 • 1687-1688
Nicodemus Tessin den yngres resedagbok från resa i Europa 1687-1688. Handskrift med skisser

Siv Widerbergs samling: Tillägg

 • SE S-HS Acc2021/45
 • Arkiv

Provisorisk innehållsförteckning i form av inventering gjord av donatorn:

Pärm med föredrag, främst på ämnet klassbesök samt poesi.
Klagomål till BTJ om deras omdöme, Barndomens landskap.
Arbetsintyg tidningen Arbetaren, tidningen VI sam Folket i bild.
3 pärmar med avtal och kontrakt gällande böcker mm.
Eldsjälspriset, Nils Holgerssonplaketten, Filmpris (Hasses dagbok), Rebells fredspris, Astrid Lindgrens världs stipendium, dokument då hon blev hedersdoktor, författarförbundets hedersmedlemsdiplom.
Artiklar från tidningen Arbetaren.
Pärm med opublicerade dikter.
Mapp med anteckningar från då hon arbetade på konditoriet OGO.
”Dilemma”, outgivet manus.
Delar ur hennes utställning med vykort på tema Barn.
Dokumentation kring aktionen Rädda Hornstulls bibliotek 2010 och 2014.
Manus och material till boken ”Valpar till salu”.
25 kuvert med samlade recensioner.
Outgivet manus till poesibok, refuserad.
Dokumentation kring bråk om boken ”Vända livet”.
Blandade artiklar.
Dagbok från då hon arbetade på Marabou.
Utkast och reflektioner till bok med titeln ”Ettan”. Publicerad?
Brev-växling med Anneli Minkkinen, utkast till boken ”Skriv snart”.
Delar ur utställningen Barnslikheter.
Pärm med material i samband med att en skolklass dramatiserade en av hennes böcker.
Material i samband med att barnboken firade 400 år.
Manus och egna illustrationer till boken ”Varje dag”, outgiven.
Pressklipp från hennes utställning Barnvärk samt gästboken.
Original till boken ”Varför”, outgiven.
En bok där hon tränat på att teckna.
Originalet till boken ”Vilket” hundliv” med illustrationer av Cecilia Torudd på foton av Mikael Beckman.
Ljudkasset från aktionen Rädda biblioteket.
Kollage i fotolåda från en av hennes utställningar.
Det kan ev vara något som jag missat.

Fredrik Nycanders samling

 • SE S-HS L261
 • Arkiv
 • 1844--1944
Samlingen innehåller huvudsakligen manuskript och anteckningar till skådespel, prosa och lyrik samt biographica, handlingar rörande bokförlag, pressklipp och noter. Därutöver ingår ca 150 st brev från Nycanders föräldrar till deras syster/svägerska Lotten von Matèrn.

Ahlströmska samlingen

 • SE S-HS Sh8
 • Arkiv
 • 1828--1889
Samlingen innehåller musikalier, brev och manuskript. Dessutom biographica, en resedagbok, samt ett antal tryck.

Hjalmar Lindquists samling

 • SE S-HS Acc1978/48
 • Arkiv
Samlingen består av manuskript med översättningar till och från turkiska, bl.a. de fyra evangelierna, samt anteckningsböcker, brev, språklitteratur och pressklipp.

Carl Michael Bellman : Helenas fest d. 31 Juli 1792

 • SE S-HS Vf28
 • Arkiv
 • 1791-1792
Borddivertissement. De lösa bladen är brev från Anna Sophie Hagman till Bellman 14/6 1791, med en anteckning av Bellman. På titelbladet en tuschritning föreställande Bellman sittandes på trappan till ett större hus spelandes på sin mandolin. På frampärmen : Frun på Heleneberg

Valborg Olanders anteckningar om Selma Lagerlöf

Volymen innehåller:

1. Spridda anteckningar från 1921 (Blad 1)
2. Spridda anteckningar från 1922 (Blad 49)
3. Spridda anteckningar (Blad 64)
4. ”Anteckningar om Selma Lagerlöf i stället för dem, som kommit bort.” ”Förklaring” dat. 2/6 1933. (Blad 90)
5. Anteckningar om språket. Anteckningarna om singular- och pluralformer har gjorts för Louise von Hofsten (senare gift Sandberg), som hade begärt upplysningar för ett stilistiskt arbete om Charlotte Löwensköld (1935). (Blad 100)
6. Anteckningar om särskilda verk (Blad 125)
7. Spridda anteckningar gjorda vid olika tider (Blad 192)
8. Lagerlöf, Selma. Till Valborg Olander den 14 maj 1921. Otryckt. Avskrift av V. Olander (Blad 278)
9. Olander, Valborg, två otryckta uppsatser:
9:1) Från Selma Lagerlöfs Mårbacka (Blad 280)
9:2) Vad var att göra? (Blad 291)

10. Brev till Valborg Olander från:
• AHLGREN, Gerda: 1/11, 4/11, 12/11, 19/11, 30/11, odat. 1937 1/3, 8/3 1940 (Blad 296)
• BERENDSOHN, Walter A.: 16/6, 8/7, 18/8, 27/9 1925; 26/9 1935 (Blad 306)
• BONNIER, K.O.: 27/11 1907, 11/11 1914 (Blad 312)
• BRÄNDSTRÖM, Elsa: 15/2 1914 (Blad 315a)
• BÄCKMANN, Ida: 12/9 jämte svarskoncept, 22/12 (Blad 316)
• CARLBERG, Frigga: 15/3 1909 (Blad 319a)
• CEDERSCHIÖLD, Vilhelm: 12/8 1942 (Blad 320)
• CHÖLER, Emilie: 15/2 1936 (Blad 326)
• DALIN, Alfred: 1/3 1915, 22/9 1918 (Blad 327)
• EUGEN, Prins: 17/3 1940 [telegram] (Blad 331)
• GRIPENBERG, Alexandra: 10/1 1912 (Blad 332)
• GRUNDTVIG, Elisabeth: 9/12 1938, 18/3 1940 (Blad 334)
• HOLMGREN, L.E.: 9/11, 15/11 1908 (Blad 337)
• KEY, Ellen: 2/12 1917 (Blad 339)
• NOREEN, Adolf: 11/5 1907 (Blad 341)
• NORELIUS, Einar: 27/6 1941 (Blad 342)
• PFENNIGER, Berthe (Magali Hello): 12/10 1938 med anteckn. Av Selma Lagerlöf, [dec. 1938], 31/1, maj 1939 (Blad 344)
• STENFELT, Anna: 22/3 1912 (Blad 348a)
• STIERNSTEDT, Marika: 27/11 1933 (Blad 349)
• STOLPE, Sven: 2 koncept till trol. Aldrig avsänt brev från V. Olander till S. Stolpe (Blad 350)
• SYDOW, C.W. von: 8/5, 9/6, 18/7 1928 (Blad 352)

11. Polemik om föreställningen av Ingmarsgården i Köpenhamn 1926. 7-17 (1-6: se Tidningsurklipp: Teater) (Blad 355)
12. Anteckningar av Valborg Olander om Selma Lagerlöfs affärer, välgörenhet mot släktingar och oskylda. (Icke tillgängliga) (Blad 380)
13. Olander, Valborg, två anteckningsböcker från 1896 (Blad 394)

Etnologiskt arkiv, klippsamling

 • SE Q Handskrift 10
 • Arkiv
 • 1970-1990

Vid Etnologiska institutionen, Umeå universitet har en systematisk insamling av tidningsklipp bedrivits under åren 1981-1990. Genom professor Phebe Fjällström har även en samling klipp från 1970-talet tillförts samlingen.

Klippen är ämnessorterade i kategorier. (över och under)

För sökning i materialet har ett kortregister lagts upp med sökord i alfabetisk ordning. Upprättat vid Etnologiska institutionen, Umeå universitet, av FK Kjell Nygren 1983-1990.

Materialet är främst hämtat ur följande tidningar:

Västerbottens-Kuriren
Västerbottens Folkblad
Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Nya Norrland
Norrländska Socialdemokraten
Länstidningen Östersund

Carl Michael Bellman: Vitterhetsalster

 • SE S-HS Vf13
 • Arkiv
 • 1791-1792

Titel på titelsidan: "Witterhets alster af k. hofsekreteraren C.M.B-, meddelte dess ungdomsvän E. Palmstedt, år 1791 et sequ. Med en kol. teckning (af Masreliez)"

Obs! Oklart huruvida det är Erik Palmstedt eller C.M. Bellman som är upphovsperson till handskriften

Hägg, Jacob (Jacques) (1839-1931)

a)

Utnämningar

b)

Förordnanden

c)

Ordensförläningar o. dyl.

d)

Kallelser till hedersledamot

e)

Betyg

f)

Gratulationskort

g)

Papper rörande svenska flaggan

h)

Papper rörande Jacob Häggs förbindelser med Göteborgs Sjöfartsmuseum
Anm. jämför brev till Jacob Hägg, L97:1:14

i)

Diverse papper

Handlingar rörande enskilda medlemmar av familjen Hägg, A-Ö

Hägg, Albrekt Niclas (1841-1897)

Hägg, Arvid (1875-1955)

Hägg, Axel (1770-1824)

[Hägg, Axel (1770-1824)], "Herrar Dubbe et Hägg"

Hägg, Axel (1804-1872)

Hägg, Axel (1804-1872) och Hägg, Catharina Maria, född Dubbe (1773-1865)

Hägg, Catharina Maria, född Dubbe (1773-1865) och hennes sterbhus

Hägg, Catharina Maria, född Dubbe (1773-1865) och Hägg, Niclas (1815-1885)

Hägg, Ferdinand (1807-1874)

Hägg, Axel Herman (1835-1921)

Hägg, Jacob (Jacques) (1839-1931)

Hägg, Jacob Adolf (1806-1859) och hans sterbhus

Hägg, Maria Elisabeth (1837- )

Hägg, Niclas (1815-1885); samt fler än en familjemedlem

Anm. Handlingar beträffande ägande- och nyttjanderätt till jord och fastigheter på Gotland, se L97:4

Hägg, Jacob (1839-1931)

Några ord med anledning af uppsatsen "Angöring af svenska kusten efter fästningsteckningar och sjökort" af E. A. S:th.
Anm. handskrivet manuskript
1908

En segling i öppen båt rund Gotland sommaren 1910
Anm. handskrivet manuskript

Sveriges flaggas historia.
Anm. handskrivet manuskript
Odaterad

Tal i Gotlands Gille.
Anm. handskrivna koncept, 20 st.
1912 -- 1922

Folke Dahlbergs samling

 • SE S-HS L176
 • Arkiv
 • 1930--1966
Efterlämnade papper: manuskript, skisser, brev, tryck och pressklipp.

Ellen Hagens samling

 • SE S-HS L87
 • Arkiv
 • 1769-1966
Samlingen omfattar brev till och från Ellen Hagen samt andra medlemmar av familjen, manuskript, diverse handlingar från internationella kongresser och möten rörande kvinnans politiska rösträtt, hjälpverksamhet, biographica och pressklipp.
Diverse avskrifter ur C. B. Wadströms papper samt brev till Ellen Hagen rörande förarbetet med boken om C. B. Wadström. Komminister Bernhard Wadströms papper: brevsamling, dagboksanteckningar, handlingar rörande Svenska brunnsförsamlingen i Carlsbad 1864, biographica m.m.
Hovrättsnotarien Bernhard Wadströms papper: Brev till Bernhard Wadström m.m.

Diverse

1 inb bok över släkten von Eickstedt, Berlin 1838, exlibris No 429,
1 stambok med anteckningar 1794-1820, Exlibris No 434
1 inb bok Text över släkten, Berlin 1838,Exlibris graf Eickstedt Hohenholz No 430
1 inb bok om greven von Borcke, Berlin 1783, Exlibris no 656
1 inb bok om släkten von Eickstedt, Berlin 1838

Trolle: Stambok

 • SE S-HS Acc2000/44
 • Arkiv
 • 1798-1860
Stambok som eventuellt tillhört Israel Leopold Trolle. 102 sidor. De flesta anteckningarna från åren 1798-1803 samt några senare tillägg från 1854-1860.

Carl Claudius von Lillieströms stambok "Album hoc dominis fautoribus atq. amicis sacrum fecit"

 • SE S-HS Acc2016/50
 • Arkiv
 • 1719--1760
Stambok i tvär-8.o med anteckningar daterade 1719-21 och 1760. Stamboken har 9 kolorerade pergamentsblad med adelsvapen och 2 med fint utförda sinnebilder amt ett infäst graverat porträtt av Christian Wildvogel. Samtida ganska nött skinnband med defekt, något renoverad rygg med spår av upphöjda bind och oxiderad ornering. Pärmarna med förgyllda ramverk och initialerna "C.C.v.L." på främre pärmen och årtalet 1719 på bakre pärmen. Helt guldsnitt. Några blad är lösa.

Jan Ulric Westerbergs stambok

 • SE S-HS Acc2016/51
 • Arkiv
 • 1786--1816

Handskriven stambok tillhörig Jan Ulric Westerberg skriven åren 1768-94, 1798 samt 1816 med ryggtiteletikett "Pour mes amis". Tvär-8:0 (98) blad och 1 insatt skyddspapper vid ett svart siluettporträtt med fint blyertsramverk. Stamboken består av 41 blad med text. Marmorerat skinnband med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg och röd titeletikett i marokäng. Pärmarna med guldornerat ramverk och pärmkanterna med blindpressad dekor. Helt guldsnitt. Åtminstone sex blad är urrivna.

Bland bidragsgivare kan nämnas Georg Adlersparre, Sven Nicol. Storm, Ehrengranat, Claes A Fleming Jan Gyllenborg, P.A. Tham, Carl Adolf Wahlbom

Henry Olsson: Brev från diverse personer

 • SE S-HS Acc2021/42
 • Arkiv
 • 1957-1984
Brev till Henry Olsson från:
1. Gunnar Ekelöf (1 st.)
2. Lars Gyllensten (3 st.)
3. Inge Jonsson (2 st.)
4. Erik Lindegren (2 st.)
5. Vilgot Sjöman (1 st.)
6. Sven Stolpe (1 st.)

C. C. Gjörwells brevsamling

 • SE S-HS EpG
 • Arkiv
 • 1749--1811
Sviten innehåller brev till och från C.C. Gjörwell, samt mellan andra personer. Dessutom återfinns ett antal av andra personer upprättade brevförteckningar.

Anteckningsbok nr. 25

Anteckningar med blyerts

Bland annat en berättelse om Greta Garbos besök hos Selma Lagerlöf 1936 (sid. 43-49)

Ur anteckningsbok nr 25, L1:55a:25

s. 43:
Begynnelsen var denna, att en författarinna ute i U.S.A. skrev till mig för driven av några slags samvetskval, skrev till mig för att berätta att hon hade företagit sig att tillverka ett slags filmscenario av Generalens ring och insänt detta samma scenario till Greta Garbo för att inhemta hennes mening om detsamma. Nu ur med Generalens ring en xx menas i U.S.A. en romancyken innefattande både Löwensköldska ringen, Charlotte Löwensköld och Anna Svärd, som kommit utsänts därute under ett band, tryckts därute under en gemensam titel och sammanbundits i ett band. Det var alltså inte mindre än tre av mina romaner, som man scenarioförfattarinnan hade lagt beslag på.
Naturligtvis blev jag förargad, avsände ett förebrående svar och tänkte inte vidare på saken, förrän jag om en vecka senare kom att till Stockholm för att övervara pre nu Gösta Berlingspremiären den 25 febr. mina ögon föllo nämligen en dag då på en tidningsnotis, som meddelade att Greta Garbo befann sig i huvudstaden.

s. 44:
Mina tankar flögo till det stulna scenariot. Det skulle verkligen vara intressant att veta vad Gar om Garbo hade fått det och vad hon tänkte om saken.
De första närmaste veckorna voro mina intressen helt samlade kring premiären dramatiseringen och den kritik, som den framkallade och med dess tydliga publikframgång och kriti hos publiken och mothåll hos kritiken, men med tiden snart nog minskade spänningen och jag började och under ett samtal med min advokat, Eva Andén, bragtes Garbo på nytt i mina tankar. Hon tyckte, att jag nödvändigt borde uppsöka den firade filmskådespelerskan för att tala om scenariot.
Nå detta var ju lättare sagt än gjort för Garbo vi håller sig mycket undandold, man vet, att hon har en bror i Stockholm och att hon brukar vistas hos Wachtmeisters på Tistad, men var hon för närvarande uppehöll sig var inte bekant.

s. 45:
Nåja, jag skrev till Grevinnan Wachtmeister, berättade mitt ärende och undrade om Garbo kunde vilja sammanträffa med mig. Brevet medförde intet omedelbart svar, men tidningarna meddelade, att Garbo skulle medfölja följande dags Amerikabåt, L över till U.S.A.
Detta var en söndag, På måndag fick man veta, att amerikabåten hade avgått, men utan Garbo.
På tisdag hade Eva Andén uppjagat Garbos bror. Han hette Sven Gustafsson och bodde där och där med det och det telefonnumret.
Påringdes alltså Gustafsson, ett hyggligt svar. Han upptecknade mitt telefonnummer för att meddela sin syster och lovade svar nästa dag.
På tisdag onsdag.. Ingenting hördes från Gustafsson. Påringning av mig på onsdagskväll. Gustafsson lika hygglig, men hade ännu inte råkat sin syster.

s. 46:
På torsdag påringning från Garbo, en vacker altröst. En ursäkt för att jag fått vänta på svar. Ivrigt svar på min fråga om jag hon ville komma hit. Mötet uppgjordes till klockan 2.
Inga förberedelser utom att vi skaffade litet blommor. Kl. 2 precis på slaget ringde Garbo på tamburklockan, Hon kom in klagade över kölden ute, frös om fingrarna. Långa smala fingrar, litet nervöst darrande.
Hon var vacker, stort uttrycksfullt ansikte, blå ögon med mycket långa ögonhår. Stort hår alldeles löst, slängde hit och dit. Tror inte, att hon brukade parfym, gav mig blommor. Lång och smärt. Klädd i svart kort klädning med en gul undertröja, som stack fram vid armar och hals, gul, lang jabot, som hon nervöst fingrade på och kastade fram och tillbaka.
Hela sättet mycket vänligt, nästan tillbedjande, berättade att

s. 47:
hon varit på Mårbacka förra sommaren med hjärtat klappande av förväntan.
Hade inte sett scenariot, ville inte höra talas om inspelningar av någon av mina böcker. Inte i Amerika det är så prosaiskt. Hellre i Sverige.
Nu skulle hon spela Kameliadamen och ett av Napoleons kärleksäventyr hatade älskarinneroler. De äro vidriga.
Sade gång på gång. ”Tänk att ni sitter här, doktor Lagerlöf, att detta verkligen är ni.” Inte alls lätt att tala med.
Amerika var tröstlöst prosaiskt. Omöjligt att spela in en film av romantisk innebörd. Här i Sverige kanske, men här ges ju numera inga regissörer. Kanske jag borde göra en själv. men jag är för lat. Jag har inte energi.
Det sista hon sade var. Skriv en saga åt mig. Det var väl hennes mening att hon skulle spela in sagan som film.
Hon kom väl ihåg Mårbacka. Såg en bänk

s. 48:
där och tänkte på, att där hade jag nog brukat sitta.
Hon frös nästan hela tiden. Hon erbjöd mig ochxx Jag erbjöd henne en schal, men hon nekade.
Hon hänsyftade på att hon hade förstörda nerver sedan barndomen. Hon var så passiv, sade hon, visste ingenting om den värld, vari hon levde.
Hon tyckte inte om Anna Karenina utom ”scenen med barnet”? Stiller bevarade hon i tacksamt minne, Sjöström kände hon inte mycket till.
Hon var som ett trollväsen, man hade svårt för att med henne tala vanlig prosa.
Det var något av stor fladdrande fjäril över henne.
Nästa dag hände mig, att jag fick ett långt brev från en dansk bosatt i Kanada. Detta brev vill jag förvara i Dyrgripar för 1936. Där kan det lättast återfinnas.
Dess egentliga innehåll gick ut på att mannen som förut varit föreståndare för en dansk folkhögskola i fjol i sept. hade av Gud fått i uppdrag att bedja för två människor, Greta Garbo den ena och jag själv den andra. Han hade givit sig i färd med ett inten-

s. 49:
sivt bedjande, nästan hela dygnet om. Jag är i hög grad nyfiken veta vad det är för en mening med att detta brev skulle komma just dagen efter att jag för första gången träffat Garbo. Skall jag tala om innehållet för henne?
Han hade också bett för mig, men det tycktes som om Garbo skulle vara i större behov av hjälp. Han sade, att bönen var själens andedräkt. Den som avbryter sin andning, den förkväves, den som avbryter sin bön, den förkväver själens umgänge med Gud. Genom ivrigt bedjande hade han kommit därhän, att han kunde umgås med Gud, höra Guds röst.
(Slut på Garbo)

BREV: Brev till Selma Lagerlöf

Brevsviten L1:1 består av totalt 284 brevvolymer, fördelade på 223 numrerade volymer (nr. 1-223) och 61 onumrerade ”specialvolymer” enligt nedan:

ONUMRERADE BREVVOLYMER:

Ahlgren, Gerda, syster, 5 vol. (1886 – 1940)
• 1886 – 1904
• 1905 – 1914
• 1915 – 1921
• 1922 – 1931
• 1932 – 1940

Bäckmann, Ida, författare, lärare, 3 vol. (1911 – 1940)
• 1911 – 1927
• 1928 – 1934
• 1935 – 1940

Coyet, Henriette, f. Cederström, friherrinna, 1 vol. (1928 – 1939)

Doorman, Christine, holländsk översättare, författare, 1 vol. (1911 – 1939)

Elkan, Sophie, väninna, författare, 18 vol. (1893 – 1921)
(OBS! Sviten är DIGITALISERAD, varför originalbreven EJ tas fram)
• 1893 – 1898
• 1899 – 1900
• 1901
• 1902 – 1903
• 1904 – 1905
• 1906
• 1907 – 1908
• 1909
• 1910
• 1911
• 1912
• 1913
• 1914
• 1915
• 1916
• 1917
• 1918
• 1919 – 1921

Falbe Hansen, Ida, dansk översättare, författare, 1 vol. (1891 – 1921)

Hansen, Kaja, norsk författare, 5 vol. (1893 – 1939 & odat.)
• 1893 – 1901
• 1902 – 1912
• 1912 – 1924
• 1925 – 1930
• 1931 – 1939 & odat.

Holgersson, Nils, ”skyddsling”, 1 vol. (1912 – 1939)

Högström, Sally, väninna, gymnastiklärare, 2 vol. (1908 – 1939)
• 1908 – 1917
• 1918 – 1939

Lagerlöf, Anna, kusin, lärare, 2 vol. (1892 – 1938)
• 1892 – 1924
• 1925 – 1938

Lagerlöf, Elin, f. Röing, svägerska, 2 vol. (1892 – 1938)
• 1892 – 1899
• 1923 – 1940

Lagerlöf, Louise, f. Wallroth, moder, 1 vol. (1884 – 1909)

Lagerlöf, Nanny, f. Rappe, svägerska, 1 vol. (1893 – 1925)

Olander, Valborg, väninna, lärare, sekreterare, 12 vol. (1901 – 1940)
(OBS! Sviten är DIGITALISERAD, varför originalbreven EJ tas fram)
• 1901 – 1921
• 1921 sept. – 1923
• 1924 – 1925 maj
• 1925 juni – 1926 aug.
• 1926 – 1927
• 1928 – 1929
• 1930 – 1931 sept.
• 1931 okt. – 1933 mars
• 1933 apr. – 1934 aug.
• 1934 sept. – 1935
• 1936 jan. – 1937 aug.
• 1937 okt. – 1940 mars

Oom, Anna, väninna, lärare, 2 vol. (1886 – 1937)
• 1886 – 1909
• 1910 – 1937

Rönne, Alberta, väninna, lärare, 2 vol. (1887 – 1940)
• 1887 – 1902
• 1920 – 1940

Trofimoff, Renée, 1 vol. (1922 – 1939)

Warburg, Betty, f. Drucker, väninna, 1 vol. (1895 – 1923)

Widegren, Matilda, väninna, pedagog, fredsarbetare, 1 vol. (1889 – 1937)

FOTOGRAFIER

Fotosamlingens struktur:

• Fotografier av Selma Lagerlöf Ensam (Fe)
• Fotografier av Selma Lagerlöf/ Gruppbilder (Fg)
• Fotografier Orientresan 1899-1900 (For)
• Fotografier, Sophie Elkans bilder (Fse)
• Fotografier av andra personer Släktingar (Fs)
• Fotografier av andra personer – porträtt (ensamma) Svenska (Faes)
• Fotografier av andra personer – porträtt (ensamma) Utländska (Faeu)
• Fotografier av andra personer – grupppbilder Svenska (Fags)
• Fotografier av andra personer – grupppbilder Utländska (Fagu)
• Fotografier Orter/ Svenska (utom Mårbacka) (Fos)
• Fotografier Orter/ Svenska, Mårbacka (Fom)
• Fotografier, Orter: Utlandet (Fou)
• Fotografier: Blandat, svenska respektive utländska (Fbl)
• Fotografier från teaterföreställningar (Svenska respektive utländska) (Ft)
• Fotografier från utställningar (Svenska respektive utländska) (Fu)
• Album (svenska respektive utländska) (Alb)

Selma Lagerlöf-samlingen

 • SE S-HS L1
 • Arkiv
Samlingen består bl.a. av:
brev (se RA:s brevdatabas https://sok.riksarkivet.se/brevsamlingar)
biographica,
manuskript,
korrektur,
tryck,
pressklipp,
fotografier,
bilder,
vykort

Digitalt material

1. Avfotograferade fotoalbum:
-"HL - Band I, från december 1944 - september 1946"
-"HL - Band II, september 1946 - juni 1948"

2. Innehållsförteckningar över inlämnat material:
"Hans Leygraf , material till KB oktober 2020" (Obs! Detta är samma dokument som det sökhjälpmedel som är uppladdat i arkivbeskrivningen)

U-Filmen

Serien innehåller anteckningar, tryck, fotografier, brev, ekonomiska handlingar, utkast, avtal och pressklipp

Diverse biographica

Innehåller tryck (bilder), teckningar, skolbetyg (1939-1941), dagboksanteckningar 1940-1941, m.m.
Resultat 1 till 100 av 57061

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.