Visar 5 resultat

Arkivbeskrivning
Johnson, Eyvind
Förhandsgranska utskrift Visa:

Örjan Lindbergers arkiv

  • SE S-HS Acc2007/56
  • Arkiv
  • 1876--1996

Arkivet innehåller huvudsakligen handlingar rörande Lindbergers litteraturhistoriska forskning såsom manuskript, anteckningar, excerpter, brev och diverse annat material. Lindbergers forskning rörde främst Viktor Rydberg, Gustav Hedenvind-Eriksson, Henrik Wergeland, Björnstjerne Björnson och Eyvind Johnson.

Dessutom innehåller arkivet material från Lindbergers uppdrag som länsombud för Folkberedskapen under krigsåren 1940-1945, bestående av brev, cirkulär, rapporter mm.

I arkivet ingår också handlingar rörande Letterstedska föreningen i vilken Lindberger var engagerad, huvudsakligen äldre ansökningshandlingar från åren 1876-1921.

Nils Johan Andersons arkiv

  • SE S-HS Acc2002/3
  • Arkiv
  • 1928--2001
Brev, biographica, fotografier, manuskript till översättningar av Eyvind Johnson-böcker, samt brevväxling i samband med översättningen och pressklipp

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.