Showing 58910 results

Archival description
Print preview View:

848 results with digital objects Show results with digital objects

Friherrinnan E. Wrangel född von Rosen
Friherrinnan E. Wrangel född von Rosen
Likpredikan över Elisabet von Rosen
Likpredikan över Elisabet von Rosen
Critiske Anmärkningar wid Hr Notariens Erik Ekholms År 1758 utgifne Afhandling om Aspö Runsten
Critiske Anmärkningar wid Hr Notariens Erik Ekholms År 1758 utgifne Afhandling om Aspö Runsten
Manuskript
Manuskript
Hugo Tamm och Sofia Tamm
Hugo Tamm och Sofia Tamm
Diverse
Diverse
Sköldebrev
Sköldebrev
Pergaments- och pappersbrev
Pergaments- och pappersbrev
Sverker Sörlins arkiv
Sverker Sörlins arkiv
Samfundet Pro Fide et Christianismos arkiv
Samfundet Pro Fide et Christianismos arkiv
Carl Michael Bellman: ”Bellmansvisor”
Carl Michael Bellman: ”Bellmansvisor”
Bellmansvisor
Bellmansvisor
Biographica
Biographica
Brita Charlotta Wrangel född Wattrang 1775-1850
Brita Charlotta Wrangel född Wattrang 1775-1850
Ekonomi
Ekonomi
Pressklipp rörande Säby
Pressklipp rörande Säby
Adolf Fredrik, Gustav III, Hedvig Eleonora
Adolf Fredrik, Gustav III, Hedvig Eleonora
Likpredikningar, gravskrifter och dylikt
Likpredikningar, gravskrifter och dylikt
Övriga tryckta verk
Övriga tryckta verk
Föremål
Föremål
Om biblioteket på Säby
Om biblioteket på Säby
Släktskapen mellan de personer, vars porträtt finnas på Säby
Släktskapen mellan de personer, vars porträtt finnas på Säby
Om släkten Wrangel af Lindeberg
Om släkten Wrangel af Lindeberg
"Vad som händen i luften och naturen"
"Vad som händen i luften och naturen"
Tryckta verk
Tryckta verk
Sidendaler och börs
Sidendaler och börs
Brasskärm
Brasskärm
Etiketter till biblioteket på Säby
Etiketter till biblioteket på Säby
Whistkortlek
Whistkortlek
Wäktaren 1855
Wäktaren 1855
Tillfällestryck
Tillfällestryck
Ulrika Eleonora, Fredrik I, Sofia Albertina
Ulrika Eleonora, Fredrik I, Sofia Albertina
Familjen Wrangel och deras släktingar
Familjen Wrangel och deras släktingar
Fotografier
Fotografier
Makulatur
Makulatur
Diverse handlingar om släkten Wrangel, Aspö och Lagnö
Diverse handlingar om släkten Wrangel, Aspö och Lagnö
Diverse handlingar
Diverse handlingar
Skisser, akvareller, bilder och kartor
Skisser, akvareller, bilder och kartor
Angående vargskall på Aspö 1779
Angående vargskall på Aspö 1779
PM till förslaget om avveckling genom ackord av skulderna uti frihererre Carl Sacks sterbhus
PM till förslaget om avveckling genom ackord av skulderna uti frihererre Carl Sacks sterbhus
Fideikommissariernas intresseorganisation
Fideikommissariernas intresseorganisation
Ekonomi mm. rörande flera egendomar
Ekonomi mm. rörande flera egendomar
Jordebok och räkningar
Jordebok och räkningar
Kontorskassan och spannmålsbok
Kontorskassan och spannmålsbok
Säby, Oppeby, Husby och Dalby
Säby, Oppeby, Husby och Dalby
Taxor och brev rörande färjorna till Strängnäs och Agnesund
Taxor och brev rörande färjorna till Strängnäs och Agnesund
Kvittenser för tionde-leveranser
Kvittenser för tionde-leveranser
Herman Wrangel 1860-1939
Herman Wrangel 1860-1939
Kassa- och spannmålsräkningar
Kassa- och spannmålsräkningar
Wedeby i Björkvik
Wedeby i Björkvik
Pressklipp
Pressklipp
Otto Ludvig Wrangel 1768-1825
Otto Ludvig Wrangel 1768-1825
Fredrik Vilhelm Skjöldebrand
Fredrik Vilhelm Skjöldebrand
Husby, Aspö prästgård, olika bolag
Husby, Aspö prästgård, olika bolag
Lurö och Litselås Documenter
Lurö och Litselås Documenter
Angående Wiks kronoäng
Angående Wiks kronoäng
Torp och hemman under Säby
Torp och hemman under Säby
Tibble
Tibble
Pressklipp rörande Herman Wrangel
Pressklipp rörande Herman Wrangel
Pressklipp rörande Hugo Tamm
Pressklipp rörande Hugo Tamm
Utgifts-Conto
Utgifts-Conto
Diverse
Diverse
Carl Otto Wrangel 1811-1891
Carl Otto Wrangel 1811-1891
Arvid Ulrik Wrangel 1764-1809
Arvid Ulrik Wrangel 1764-1809
Egendomar, lantbruk, ekonomi
Egendomar, lantbruk, ekonomi
Aspö skola
Aspö skola
Räkningar, mest vid Lagnö
Räkningar, mest vid Lagnö
Mejerijournaler med mera
Mejerijournaler med mera
Räkningar och kvittenser 1775-1815 (bland annat för Hedvig Ulrika Posse och Arvid Ulrik Wrangel)
Räkningar och kvittenser 1775-1815 (bland annat för Hedvig Ulrika Posse och Arvid Ulrik Wrangel)
Låstads jaktförenings protokollbok
Låstads jaktförenings protokollbok
Inkomster och utgifter
Inkomster och utgifter
Tibble
Tibble
Hedvig Ulrika Wrangel född Posse 1737-1819
Hedvig Ulrika Wrangel född Posse 1737-1819
Wolmar Wrangel 1864-1924
Wolmar Wrangel 1864-1924
Debets-sedlar
Debets-sedlar
Inlösta reverser
Inlösta reverser
Hökarens och kryddkrämarens räkningar
Hökarens och kryddkrämarens räkningar
Enfaldiga barna-frågor öfwer D. Lutheri lilla katekes
Enfaldiga barna-frågor öfwer D. Lutheri lilla katekes
Sag-bok
Sag-bok
Predikan på tyska
Predikan på tyska
Kvittenser från Joh. Fredrica Bergenstierna
Kvittenser från Joh. Fredrica Bergenstierna
Amphirion. Skådespel af herr Moliere, öfversättning
Amphirion. Skådespel af herr Moliere, öfversättning
Predikan af Olof von Dalin
Predikan af Olof von Dalin
Militär handbok
Militär handbok
Esters bok i pergamentrulle
Esters bok i pergamentrulle
Hyllningsverser till Elis Schröderheim
Hyllningsverser till Elis Schröderheim
Äktenskapsförord och testamente
Äktenskapsförord och testamente
Diverse räkningar och kvittenser
Diverse räkningar och kvittenser
Gamla Kongliga och Collegiers Bref och Förordningar i afskrift
Gamla Kongliga och Collegiers Bref och Förordningar i afskrift
Kokböcker
Kokböcker
Sång-gudinnans sac d'ouvrage eller arbets-kjolsäck
Sång-gudinnans sac d'ouvrage eller arbets-kjolsäck
Kungliga resolutioner rörande apotek
Kungliga resolutioner rörande apotek
Svensk och latinsk samt latinsk och svensk botanisk ordbok
Svensk och latinsk samt latinsk och svensk botanisk ordbok
Sterbhus
Sterbhus
Diverse utkast och manuskript
Diverse utkast och manuskript
Pjäsmanus
Pjäsmanus
Några samlingar af Gref Tessins Stenstyl öfver Konung Carl den XII:tes Graf
Några samlingar af Gref Tessins Stenstyl öfver Konung Carl den XII:tes Graf
Öfversättnings Bok ifrån Tyska till Svenska Predikningar
Öfversättnings Bok ifrån Tyska till Svenska Predikningar
De bildande konsternas historia
De bildande konsternas historia
Manuskript till pjäs 1783
Manuskript till pjäs 1783
Results 1 to 100 of 58910

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.