Print preview Close

Showing 62372 results

Archival description
Print preview View:

948 results with digital objects Show results with digital objects

Diverse

Brev till Moa Martinsson M-Ö:
Lars Madsén
Gunnar Melander
Vilhelm Moberg
Olausen
Elise Ottesen-Jensen (Ottar)
Uno Palmgren
C. H. von Platen
Ulla Sahlin
Margareta Saul
Ärland Segersten
Peder Sjögren
Marika Stiernstedt
Fredrik Ström
Elisabeth Tamm
Gunhild Tegen
Gerda Thunell
Nikolaj Tichonov
Anna Birgitta Waldemarson
Mika Waltari
Naima Wifstrand
Allan Vougt
Prins Wilhelm
Anders Österling
Dagmar Österling
Samt övriga brev, 3 omslag

Brev från Moa Martinsson:
Omslaget innehåller:
Ett brev till redaktör Zetterberg från Moa daterat 1956
Öppet brev till fru Anna Johansson Visborg, odaterat, 2 blad

Diverse handlingar och manuskript:
Innehåller 5 omslag med diverse handlingar och kopior av diktmanuskript (ev. av Harry Martinson), pressklipp och biographica

Brev till Moa Martinson A-L

Innehåller brev till Moa Martinson från:
Margit Abenius
Nils Afzelius
Holger Ahlenius
Stig Ahlgren
Gösta Almborg
Sven Appelqvist
Charles Gl. Behrens
B. Bengtsson
Gunnar Björling
Ejnar Blom
Tor Bonnier
Pauline Brunius
Anita Brusewitz
H. Bäckström
Jörgen Claudi
Jul Diederich
C A Dymling
Tage Erlander
Nanna Forsman
Lawe Friman
Elias Grip
Gösta Grönblad
Hjalmar Gullberg
Stig Hedén (innehåller även 6 fotografier tagna vid Moas torp)
Edvin Ericson
C.-H Hermansson
Arne Häggqvist
Herman Jansson
Carl Johansson
Olof Johansson
Karl Gerhard
Josef Kjellgren
Alexandra Kollontaj
Halldor Laxness
Ingrid Lidén
Hugo Lindberg
Per Lindberg
Ester Lindroth
Nils Linnman
Alfred Lagerström
Eric Lundqvist
Alice Lyttkens

Kassettband

57 kassettband
Inspelningar med piratradiosändningar i Stockholmsregionen mellan åren 1972-1989. Huvuddelen av samlingen utgörs av sändningar från Radio 88 men även en rad andra pirat- och närradiostationer som sände på FM-bandet i Stockholm ingår i samlingen

Moa Martinson: brev till Karl Gerhard

 • SE S-HS Acc1989/4
 • Fonds
 • 1943--1964
Moa Martinsons brev till Karl Gerhard 1943-1964. 2 kapslar kopior och 1 kapsel original.

Untitled

Brev från Moa Martinson till Åke Unemo

 • SE S-HS Acc2016/24
 • Fonds
 • 1959
7 brev från Moa Martinson till Åke Unemo samt ett 22-sidigt handskrivet politiskt tal alternativt tidningsartikel

Untitled

Karl Gerhards samling, tillägg

 • SE S-HS Acc2012/102
 • Fonds
 • 1910-tal--1960-tal
Karl Gerhards manuskript och anteckningar, brev, pressklipp, auktionskataloger, program m.m. Materialet är grovsorterat och förvaras i lådor

Untitled

AV-material m.m.

Samlingen innehåller audiovisuellt material: diabilder 1987, en LP-skiva 1998, fyra VHS-kassetter 1960-talet-2002, ett antal CD-skivor 1963-1996 och en DVD

Untitled

Brev

1. Brev till C.V.:
Kjell Axelsson
Thomas (Bagarn) Bengtsson
Kristina Bergström
Kurt Björkegren
Agneta Brunius
Ingrid Calvert Krebs
Lasse Edberg
Mats Emanuelsson
Jompa Eriksson
Magnus Frohm
Mikael Furustam
Margit Gildersson
Tryggve Green
Louise Hoffsten
Sid Jansson och Evert Taube
Christina Kjelsson
J.F. Klaassen (Velsen Stadhuis)
Lise Larsen
Louise Lindecrantz
Ulf Lundell
Dave Maakestad
Kari Melander
Alvar Nordin
Margaretha Näslund
Gerd Parkholt
Peter Peterson
Tommy Rander
Jacob Schieber
Stockholm Fredsförening
Evert Taube
Sonja Uppman
Bim Warne
Jenny Westerström
Pia Viberg
Visans vänner i Östnyland

2. Brev till C.V -Gratulationer:
Från diverse personer (främst på hans 50-årsdag 1987)

3. Brev från CV:
-Dino (?) (ang. trakasserier från "ex-frun")
-EJ namngiven mottagare

4. Brev mellan andra:
Brev från Ulla Söderqvist till Ida (?)

5. Oidentifierade avsändare (Endast förnamn, inga namn eller oläsliga namn)
Inkl. några svarsutkast eller kommentarer på breven av Cornelis

CD

Se uppladdat sökhjälpmedel för information om CD 1-20.
Dessutom CD 21: Resan till Rom, del 1, Herr Ekelöf lyssnar på Mozart och Åke Hodell berättar för Stina Eidem, SR, 1972.
CD 22: Resan till Rom, del 1, Åke Hodell berättar om Ekelöf och om sin egen bakgrund, 1974.
CD 23: Åke minnesstund 2000, Mats Lindström, samt CD 24: "Du Lenin".

Porträtt

Samlingen med vykortsporträtt är sorterad på kungliga personer och enskilda personer samt en mindre del sorterad på gruppporträtt som delats in efter ämne t.ex. sportlag, teater- och dansgrupper och musikgrupper. Den innehåller porträtt på ca. 11 100 svenska personer och på ca. 3 600 utländska personer.

Fotografier med Sophie Elkan, grupporträtt

5 st. fotografier:

1. Sophie Elkan med resesällskap, intill kaktusar [1880-tal?] (Skadat)

2. Sophie Elkan med resesällskap, intill husruin [1880-tal?] (Skadat)

3. Sophie Elkan med resesällskap, sittande på ruiner [1880-tal?] (Skadat)

4. Sophie Elkan stående på trappan till Nääs slott, till vänster om stor grupp med människor. [1910-tal] (Foto: A.W. Karnell)

5. Sophie Elkan och Selma Lagerlöf tillsammans med nordiska författarkolleger på kongress i Köpenhamn, 1919. (Foto:THV. Larsen, Berlingske Tidende). Se även L1:336 Fg 4:7

Bodil Malmstens samling

 • SE S-HS Acc2018/12
 • Fonds

Samlingen innehåller officiella och privata dokument från Bodil Malmsten i hennes verksamhet som författare, dramatiker och kulturskribent.

Brevskrivare: Vanligt förekommande och namnkunniga

Untitled

CD

Radio/TV-intervjuer, manuskript, musik m.m. Samtliga finns digitiserade i SMDB.

TV:
- Babel, avsnitt 11, 2011-06-02
https://smdb.kb.se/catalog/id/002729399

- BM Videokväll hos Luuk 2007-12-16
https://smdb.kb.se/catalog/id/002204813

- Sommarpratarna, del 4 av 8, 2011-11-22
https://smdb.kb.se/catalog/id/002770387

- Kobra, 2006-12-11
https://smdb.kb.se/catalog/id/003131009

- Tryck stjärna, del 1-2, 2 skivor. Inspelning från Borås stadsteater, sänd på SVT 2010-04-17 https://smdb.kb.se/catalog/id/002629253

- Blandat innehåll: Sommarpratarna, Tryck stjärna, Babel: dokudikt se ovan https://smdb.kb.se/catalog/id/003097601

- DVD: En svensk berättelse, del 2. Sändes i SVT Kunskapskanalen 2006-04-12 https://smdb.kb.se/catalog/id/003078546

Radio:
- Biblioteket: När Beckett blev Becket. Sändes i P1 2006-04-14 under rubriken Kulturradion: Biblioteket
https://smdb.kb.se/catalog/id/003054723

Diverse inspelningar:
- Nåd & onåd, pjäs inspelad 1990 (3 exemplar)
https://smdb.kb.se/catalog/id/001363463

- Lena Nyman - Bloss (CD)
https://smdb.kb.se/catalog/id/001514130

- Bodils av Eva Dahlgren. CD-singel med låten Jorden är ett litet rum
https://smdb.kb.se/catalog/id/001508922

CD

Radio/TV-intervjuer, manuskript, musik m.m. Samtliga finns digitiserade i SMDB.

Radio:
- Sommar i P1, 2002-07-14 (2 exemplar)
https://smdb.kb.se/catalog/id/001876589

- Vinter i P1, 2012-01-01 (2 exemplar)
https://smdb.kb.se/catalog/id/002777168

- Radioprogrammet Himmel och Helvete, en serie som sändes från 1987-01-02 - 1987-03-06 i P3, 23:10-24:00
https://smdb.kb.se/catalog/id/003281494

- Filosofiska rummet, 2010-12-05
https://smdb.kb.se/catalog/id/002684658

- Bodil Malmsten, Sommar 1980 - musiken; CD-skivan förvaras i de audiovisuella samlingarna https://smdb.kb.se/catalog/id/004177062

- Bodils kassetter (diverse privatinspelningar): CD-skivan förvaras i de audiovisuella samlingarna https://smdb.kb.se/catalog/id/004177066

- Movie themes (CD med filmmusik); CD-skivan förvaras i de audiovisuella samlingarna https://smdb.kb.se/catalog/id/004177089

Tal vid kyrkoinvigningar m.m.

Tal vid kyrkoinvigningar, 1958-1987, u å
Tal vid orgelinvigningar och invigningar av församlingsgårdar, 1959-1986, u å
Tal vid prästvigningar 1967-1980, u å
Tal vid missionärsutsändning och diakonvigningar, 1971- 1986

Brev från Lorenzo Hammarsköld till okänd

 • SE S-HS Acc2006/148
 • Fonds
 • 1806--1818
Ett brev och ett följebrev till okänd mottagare. Brevet är ett förhandsbesked om att den ansökan som inlämnats till Hovkanslerämbetet sannolikt kommer att bifallas, daterat den 23 oktober 1806. Det korta följebrevet innehåller en förfrågan om "hr legationssecreteraren" kan vidarebefordra ett brev till Atterbom, daterat den 14 maj 1818.

Untitled

Jon Idestam-Almquist: Helgtryck

 • SE S-SBS 288 Id 1
 • Fonds
 • 1900-talet
Helgtryck, utskickade av företag, föreningar, privatpersoner, m.fl. i samband med högtider

Untitled

Helgtryck

 • SE S-SBS 288 He 4
 • Fonds
 • 1900-talet

Untitled

Herwarth Waldens: Der Sturm

 • SE S-SBS 288 Wa 2
 • Fonds
 • 1912 - 1927
14 kapslar med häften av tidskriften Der Sturm från 1912-1927 (luckor kan finnas)
Två monografier utgivna på förlaget Der Sturm
1 kapsel med månadsbrev från Der Sturm
1 kapsel med dubblettmaterial

Untitled

Åke Hodell: Anteckningar och pressklipp

 • SE S-HS Acc2023/149
 • Fonds
 • 1960-1970-tal
1. Handskrivna anteckningar och inspelningsprotokoll till en inspelning på EMS-studion
2. Pressklipp 1960-1970-tal. Samlade i ett omslag med rubriken "Elektr. teknik"

Untitled

Lars Melanders skissböcker

 • Acc2023/101
 • Fonds
 • 2016-
Skissböcker 2016-, 15 stycken. Fortsättning på serie "Skissböcker numrerade" i Acc2016/31"

Untitled

Selma Lagerlöfs brevkort 1899-1900

 • Acc2008/5
 • Fonds
 • 1899-1900

Kopior på brevkort skickade till modern Louise Lagerlöf under Selma Lagerlöfs och Sophie Elkans resa till Jerusalem 1899-1900.

45 högupplösta bildfiler med fram - och baksida i samma bild. Innehållsförteckning i PDF och XLS samt ett html-dokument för att enkelt kunna titta på lågupplösta bilder

Untitled

Alexander Carl Bronikowsky

 • SE S-HS Acc2009/73
 • Fonds
 • 1760-tal--1790-tal
Accessionen innehåller kopior av 1700-talstexter av Alexander Bronikowsky, vilka finns i Norrköpings stadsbibliotek (4 CD-skivor, samt 1 st. kapsel med utskrifter från desamma):
" Fucklösa griller vid syssellösa stunder. Samman fattade af en afskedad soldat. " År 1764
" En gammal invalids tankar om natt-ataquer ". [Ca 1760]
" En gammal militairisk radotteurs tankar under läsningen af franske general fäldt marskalken grefve de Saxes reverier ". [Ca 1760].
" Testamente til Finspongs Biblioteque ". [1790-tal].

Sigrid Leijonhufvuds papper

 • SE S-HS L43
 • Fonds
 • 1831-1957

Samlingen består av korrespondens inom familjerna Leijonhufvud och Sparre (Se RA:s brevdatabas: https://sok.riksarkivet.se/brevsamlingar), manuskript, biographica, bibliografiska förteckningar, familjehandlingar m.m.

• L43:1 – L43:16: SIGRID LEIJONHUFVUDS BREVVÄXLING
:1 – 15, Brev TILL SL
:16, Brev FRÅN SL

• L43:17 –L43:36 & L43:41 –L43:42: SIGRID LEIJONHUFVUDS ÖVRIGA PAPPER

• L43:37 –L43:40, ÖVRIGA SLÄKTBREV OCH FAMILJEDOKUMENT

• L43:43 –L43:44, VARIA

Untitled

Pressklipp: Recensioner m.m.

Pressklipp: recensioner, biographica och artiklar rörande Sigrid Leijonhufvud, rörande Handarbetets Vänner med mera. Sweriges, Norges och Danmarks konungars ättlängder 880-1880

Varia: Manuskript och avskrifter

Tidning för Damernas eget Idun. - "Sexan". - Sparre-arkivet.
Manuskript och avskrift av manuskript av andra författare än Sigrid Leijonhufvud:
Sophie Breum, "De Vandrende". (Översikt av kapitel 1 och 2).
Birger Schöldström, Excerpter och anteckningar.
Selma Lagerlöf, "Margareta Fredkulla", dikt. (Tryckmanus för Dagny, 1895; avskrift av annan hand än Selma Lagerlöfs).

Familjedokument

Familjedokument:
Verser och tal vid familjehögtidligheter (utom de som är författade av Sigrid Leijonhufvud, vilka återfinns i L43:17)

till Sigrid Leijonhufvud
till Axel och Ebba Leijonhufvud
till Ebba Leijonhufvud (född 1860)
till Eva Leijonhufvud
till Märta Janse, född Leijonhufvud
till övriga släktingar

Familjedokument

Almanacks- och dagboksanteckningar av Sophie Sparre, född Bonde, Ebba Leijonhufvud, född Sparre, Sigrid Leijonhufvud samt Märta Janse, född Leijonhufvud

Familjedokument

Almanacks- och dagboksanteckningar av Sophie Sparre, född Bonde, Ebba Leijonhufvud, född Sparre, Sigrid Leijonhufvud samt Märta Janse, född Leijonhufvud

Familjedokument

Almanacks- och dagboksanteckningar av Sophie Sparre, född Bonde, Ebba Leijonhufvud, född Sparre, Sigrid Leijonhufvud samt Märta Janse, född Leijonhufvud

Familjedokument

Almanacks- och dagboksanteckningar av Sophie Sparre, född Bonde, Ebba Leijonhufvud, född Sparre, Sigrid Leijonhufvud samt Märta Janse, född Leijonhufvud
Results 1 to 100 of 62372

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.