Showing 42705 results

Archival description
Print preview View:

206 results with digital objects Show results with digital objects

Arnold Ljungdals brevsamling

 • SE S-HS L167
 • Fonds
 • 1920--1968
Brevsamling: 1932 st brev till Arnold Ljungdal, 12 brev från Arnold Ljungdal, 20 brev mellan övriga samt 178 oidentifierade brev.

Torsten Eklunds samling

 • SE S-HS L166
 • Fonds
 • 1878--1913, 1922
Samlingen innehåller brev, manuskript, anteckningar, handlingar rörande Strindberg m.m. Består av Acc1988/97.

Josef Kjellgrens samling

 • SE S-HS L165
 • Fonds
 • 1927--1980
Samlingen består av brev (411 st till och från Josef Kjellgren, 37 st övriga brev), manuskript, anteckningar, förarbeten, biographica m.m. Består av Acc1990/36.

Tryckt material

Strömdahl, Ingvar (1908-1997): Farfarsfar. En människa stiger fram ur dokumenten. En krönika om Johan Östensson Strömdahl, norrlandspojken som blev stockholmslärare och sörmlandspräst.
1982

Biographica

Johan Strömdahl : förbindelse till hemmet i Långed (avstår från sin del i arvet efter fadern).
1841

Trolle-Löwen, Erik August Otto (1832-1896) : tjänstgöringsintyg för Hjalmar Julius Strömdahl.
1866

Manuskript

Dikt av okänd vän (Nanna ?) till Hjalmar Julius Strömdahl och Ebba Amanda Fredrika Strömdahl (1845-1901), f. Sundblad, på silverbröllopsdagen den 24 maj 1898.
1898

Minnestal av Johan Strömdahl över Bonde, Ingeborg (1790-1857).
1857

Alexander Weiss efterlämnade papper

 • SE S-HS L163
 • Fonds
 • 1938--1987
Samlingen, som endast är delvis katalogiserad, innehåller brev, manuskript, ljudband, m.m. Består av Acc1987/108.

Ingegerd Granlunds brev- och manuskriptsamling

 • SE S-HS L162
 • Fonds
 • 1876--1978
Samlingen innehåller 3621 st brev till och från Ingegerd Granlund, manuskript, biographica, pressklipp m.m. Samlingen innehåller även "dossiéer" upplagda på person: Anna Ahlström (se ovan); Johan Ahlström (1830-1904, arkitekt); Olof Ahlström (ca 1868- ?, kamrer); Engelbertus Olai och släkten Terserus; Hanna Granlund (se ovan); Ellen Terserus (se ovan); Elon Terserus (1831-1877, stadsmäklare i Göteborg) samt Eskil Terserus (1872- ?, bankkontrollant i Göteborg).

Johan Strömdahls efterlämnade papper

 • SE S-HS L164
 • Fonds
 • 1837--1898, 1982
Samlingen består av brev, biographica, några manuskript samt Ingvar Strömdahls biografi "Farfarsfar. En människa stiger fram ur dokumenten. En krönika om Johan Östensson Strömdahl, norrlandspojken som blev stockholmslärare och sörmlandspräst". Samlingen innehåller även material rörande Johan Strömdahls söner Hjalmar Julius Strömdahl (1842-1914) och Johan Oscar Strömdahl (1839-1861). Acc1985/70.

Olle Östlinds samling

 • SE S-HS Acc2009/88
 • Fonds
 • 1915--2006
Olle Östlinds forskningsmaterial angående fotografen Henry B Goodwin. Korrespondens, manuskript, artiklar, pressklipp och fotografier.

Nils Mickwitz: Katynmorden

 • SE S-HS Acc2009/3
 • Fonds
 • 1970--1988
Accessionen innehåller Nils Mickwitz akademiska uppsats "Katynmorden", samt brev, tryck, pressklipp och fotografier.
Manuskript: "Katynmorden". Uppsats i historia framlagd vid Stockholms universitet. 22 blad (s. 1-19). 1970
Brev, 7 st. + bilaga. 1970-1988
Pressklipp och tryck. 1970
Fotografier. 6 st. svartvita fotografier från minnesmärket på platsen för massakern.

Carl Milles: Brev

 • SE S-HS Acc2009/53
 • Fonds
 • 1948--1958
2 brev från Carl Milles (1948) till sin illegitime son Oskar Andersson samt 1 brev till Oskar Andersson från dennes son Rune (1958). - 1 kapsel (1 omsl.)

Birgit Nilssons arkiv

 • SE S-HS L280
 • Fonds
 • ca 1935--2005
* Arkivet utgörs av det material som fanns i Birgit Nilssons och hennes make Bertil Niklassons fastighet i Färlöv utanför Kristianstad. I samlingen ingick bl.a. 250 st kassettband, som omhändertagits av KB:s avdelning för digitala samlingar (DS).
* Förutom brev innehåller arkivet en hel del manuskript, framför allt till memoarboken "La Nilsson", och biographica, däribland kontrakt 1946-2000. Diverse handlingar består huvudsakligen av material rörande framträdanden och skivinspelningar. I övrigt ingår under diverse handlingar material av blandad karaktär. Musikalierna utgörs av noter med anteckningar och markeringar som använts vid repetitioner. Tryck av olika slag samt ett stort antal pressklippsalbum utgör också en stor del av arkivet.
* För övrigt kan framhållas brev från Jenny Lind, 6 st, 1846-1862, samt andra handlingar rörande henne skänkta till Birgit Nilsson (se volym L 280:9:18).

Margit Malmsten: Birgit Nilsson-relaterat material

 • SE S-HS Acc2009/15
 • Fonds
 • 1961--2001
Accessionen innehåller brev från Birgit Nilsson, fotografier, samt kartor, pressklipp och tryck. (Trycket, samt en del av fotografierna med dedikation av Birgit Nilsson).

Henry Olsson: Brev

 • SE S-HS Acc2009/24
 • Fonds
 • 1931--1959
Accessionen innehåller sex brev från Martin Lamm till Henry Olsson, ett brev från Lamms hustru Greta till Olssons hustru Birgit, samt ett brev från okänd till okänd.

Brev, biographica, pressklipp, tryck

1. Handlingar rörande T. Almén, bl. a. inkommande brev 1907-1919
2. Brev till Gunhild Almén och div. Tore Almén-papper 1919-1941
3. Div. tidskriftsnummer 1893-1921
4. Pressklipp 1918-1936
5. Korrektur till tryck rörande T. Almén 1923-1940

Tore Alméns papper

 • SE S-HS Acc2009/42
 • Fonds
 • 1889--1941
Innehåller strödda handlingar och tryck.

Kajsa Barck-Lagergren: Dagbok från resan till Italien

 • SE S-HS Acc2009/65
 • Fonds
 • 1955
Accessionen innehåller Kajsa Barck-Lagergrens resedagbok från en resa till Italien tillsammans med Märta Ankarsvärd 11 juni-12 juli 1955. "Semester och resedagbok" (1 vol., 11,5 x 8 cm), samt 10 st. maskinskrivna och 1 st. handskrivet A4-blad.

Carl Petter Hagberg: Brev

 • SE S-HS Acc2009/18
 • Fonds
 • 1835
Accessionen innehåller ett brev, daterat den 30 december 1835, från Carl Petter Hagberg till okänd adressat.

Åke Hammarskjölds papper: Arvskifte och andra juridiska handlingar

 • SE S-HS Acc2009/56
 • Fonds
 • 1929--1938

Accessionen innehåller även handlingar till arvskiftena efter Agnes Hammarskjöld, Åke H:s moder, samt efter fru Charlotte Berling i Malmö:

1. Bouppteckning och arvskifte efter Åke Hammarskjöld 1938
2.Inventarielistor till bouppteckning efter Åke Hammarskjöld 1937
3. Tjänste- och pensionsfrågor 1920-talet - 1930-talet
4. Arvskiften: efter fru Agnes Hammarskjöld 1940, resp. efter fru Charlotte Berling 1929

Brita Edfelts efterlämnade papper. Tillägg

 • SE S-HS Acc2009/8
 • Fonds
 • 1920--1990
Innehåller material rör. Brita Edfelt, modern Ester Silfversparre och mostern Gerda Nordling. Mottagna brev, manus, biographica, pressklipp och fotografier. Samma kategorier som i huvudaccessionen 2008/8. Totalt 5 kapslar.

Claes Cervin: Brev

 • SE S-HS Acc2009/81
 • Fonds
 • 1978--2007
Accessionen innehåller brev till Claes Cervin från Per-Erik Lindahl, 6 st., 1978-2007, samt från Per-Erik Wahlund, 1 st., 2007.

Fotografier

Porträttbilder, interiörer, tillställningar och gruppbilder.

Tryck

Bok "Christofer Eichhorns efterlemnade samlingar", Bukowski, 1890, 1891 och pressklipp 1882-1888.

David S. Katz: Isaac Vossius among the English biblical critics 1670-1689

 • SE S-HS Acc1991/60
 • Fonds
 • 1990
Föredrag vid konferensen "Scepticism and irreligion in the seventeenth and eighteenth centuries", Leiden 1-4 augusti 1990. Sannolikt också utgiven i konferenspublikationen med samma namn, utg. av Richard H. Popkin och Arjo Vanderjagt, Leiden, 1993.
David S. Katz är professor i historia vid universitetet i Tel-Aviv, Israel. - Häfte i datorutskrift, offsettr., A4, 42 s.

Manuskript-avskrifter och diverse tryck

1. Outgivna dikter av Stagnelius, avskrift av Stagnelius handskrifter från läroverksbiblioteket i Kalmar m.m.
2. Diverse tryck som tidigare ingått i Joh. Ax. Almquists boksamling, 1727-1844.

Elof Olson: And so it happened - the Olson history

 • SE S-HS Acc1991/88
 • Fonds
 • 1987
Om emigrantsläkten Olsson från Bodums sn, Västernorrlands län, främst om förf:s föräldrar som lämnade Sverige 1904. Maskinskr., offsettr., 53 s., A4 i ringpärm. - 1 kapsel

Gunnar Tilanders efterlämnade papper

 • SE S-HS Acc1991/127
 • Fonds
 • 1923--1973
Acc1991/127:1. Pressklipp. Maskinskrivet manuskript I-III till "Minnesbilder" (Gunnar Tilander), odat. Ms "Fader Adolf, en snarfyndig odalman..." Ms "En sjusärdeles folkskollärare", Ms "I handelsbod kring sekelskiftet", Bd 7 av "Särtryck av mindre arbeten", med särtryck, urklipp och brev - 1 låda.
Acc1991/127:2. "Särtryck av mindre arbeten", bd 1-6. - 1 låda

Gösta Klemmings folkmusiksamling : tillägg

 • SE S-HS Acc1991/16
 • Fonds
4 handskrivna notböcker, från 1800-talet eller början av 1900-talet, med folkmusik, högreståndsdanser och även en del utdrag ur konstmusikaliska verk. Volymerna har tillhört kantorn Martin Rohdin, Getterum, Hjorted, vilken spelade och samlade folkmusik. Dessutom ca 10 fotokopior av nutida notblad med uppteckningar av Gösta Klemming. - 1 kapsel

Lars Hamberg: förteckning över mottagna brev

 • SE S-HS Acc1991/31
 • Fonds
 • 1991
Förteckning över brev, sända till Lars Hamberg i Helsingfors, och överlämnade till Åbo akademis bibliotek. 13 s., elstatkopior av maskinskrivna blad

Wilhelm Reslow: Oktobersnö - minnen och anteckningar

 • SE S-HS Acc1991/76
 • Fonds
 • 1920-1929
Originalmanuskriptet till Reslows levnadsminnen, egenhändigt inbundet i helfr. bd, 8:o. Dessutom 1 ex. av den tr. utg. från Tidens förlag 1929, med titeln En bokbinderiarbetares minnen. - 2 fotografier. - 1 kapsel

Heinz Hector: 1 mottaget brev

 • SE S-HS Acc1991/27
 • Fonds
 • 1984
1 brev från prof. Hans Meyers, J W Goethe-Universität, Frankfurt am Main, 8/8 1984

Poesibok : poesi och visor från 1700-talet

 • SE S-HS Acc1991/65
 • Fonds
 • 1700-talet
Samling av visor och andra litterära stycken från 1700-talets senare del, bl. a. av Bellman, Leopold, Thorild. Ryggtitel: "Miscellanea". - Halvfranskt band, 8:o, 344 s., opag. - 1 vol. i kapsel

Gartnerfonden, Roslags Näsby : kopiebok

 • SE S-HS Acc1991/85
 • Fonds
 • 1926--1927
Kopior av brev från tiden 25/10 1926 - 4/4 1927, 53 st., från Gartnerfonden i Roslags Näsby. Breven är skrivna och undertecknade av trädgårdsarkitekt Axel Olsson
Results 1 to 100 of 42705

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.