Visar 42705 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

206 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Benjamin M Betsalel: Manuskript

 • SE S-HS Acc2008/100
 • Arkiv
 • 2004
Manuskript: "Visualizing Humanities:Painting in Response of the poetry and Life of Nelly Sachs, 6 sidor; samt 1 DVD.

August Strindberg: 63 Strindberg songs

 • SE S-HS Acc2008/2
 • Arkiv
Innehåller 63 strindbergsånger i engelsk översättning (av Anne-Charlotte Hanes Harvey), 66 blad. Sångerna är tonsatta av Gunnar Edander, men inga noter medföljer materialet.

Lars H Ericson: Brev från Birgit Nilsson m.m.

 • SE S-HS Acc2008/59
 • Arkiv
 • 1962--2005
Accessionen innehåller brev till Lars H.Ericson från Birgit Nilsson (och maken Bertil Niklasson), samt diverse handlingar relaterade till henne, exempelvis pressklipp från åren 1969-1999.

Nicolaus de Lyra

 • SE S-HS Acc1964/75
 • Arkiv
Fragment av en postilla, på papper

Östen Sjöstrand: Tryck

 • SE S-HS Acc2008/22
 • Arkiv
 • 1949
Accessionen innehåller en tryckt bok, "unio", en diktsvit av Östen Sjöstrand. På försättsbladet finns en dedikation (daterad 16/5 1949) till Evald Palmlund, samt en sexradig dikt som inte återfinns i tryckt form.

Rolf Söderbergs arkiv

 • SE S-HS Acc2008/108
 • Arkiv
 • 1950-tal--1970-tal
Arkivet innehåller brev till Söderberg, i huvudsak från svenska konstnärer.

Magnus Lagerbergs handlingar

 • SE S-HS Acc2008/75
 • Arkiv
 • 1828
Brev till och från Magnus Lagerberg, några autografer,menyer, inbjudningar och fotografier.

Fotografier av Lilly Tegnér

 • SE S-HS Acc2008/114
 • Arkiv
 • 1980-tal
Fotografier från utställning (motiv från Dalarna) samt mörkrumsinteriörer. 1 st DVD: "Lillyfilmen".

Brev från Eva von Krusenstjerna och Agnes von Krusenstjerna

 • SE S-HS Acc2008/54
 • Arkiv
 • 1924--1928
Accessionen innehåller brev från Eva von Krusenstjerna till "syster Nanny", Hilda Wendler (18 st.) och till oidentifierade mottagare, samt brev från Agnes v. K. till Hilda Wendler.

1700-talsdikter

 • SE S-HS Acc2008/122
 • Arkiv
 • 1700-talet
Accessionen består av en häftad handskrift från 1700-talet med diktavskrifter, 373 sidor (+ sex sidor register) i oktavformat.

Helge Åkerhielm

Brev till Helge och Gallie Åkerhielm från:

Avsändare: Bergman, Bo (1869-1967) författare,
1 st., 1949,
Anm.

Avsändare: Björling, Gunnar (1887-1960) författare,
3 st., 1946-1947 + odat.,
Anm. (till båda makarna)

Avsändare: Brenner, Arvid (1907-1975) författare, pseud. för Helge Heerberger,
1 st., 1952,
Anm.

Avsändare: Dagens Nyheter,
1 st., 1952,
Anm.

Avsändare: Edfelt, Johannes (1904-1997) författare,
1 st., 1949,
Anm.

Avsändare: Gullberg, Hjalmar (1898-1961) författare,

1 st., 1944,
Anm.

Avsändare: Hammenhög, Waldemar (1902-1972) författare,
1 st., 1951,
Anm. (till båda makarna)

Avsändare: Hertzman-Ericson, Gurli (1879-1954) författare,
1 st., 1953,
Anm. (till Gallie Åkerhielm)

Avsändare: Jönsson, Gabriel (1892-1984) författare,
1 st., odat.,
Anm. (ofullständigt)

Avsändare: Lamm, Martin (1929-1983) författare,
1 st., 1944,
Anm.

Avsändare: Lidman, Sven (1882-1960) författare,
1 st., 1954,
Anm.

Avsändare: Linder, Erik Hjalmar (1906-1994) författare,
1 st., 1946,
Anm.

Avsändare: Mörne, Arvid (1876-1946) författare

1 st., 1944,
Anm.

Avsändare: Mörne, Signe,
1 st., 1949,
Anm.

Avsändare: Ruin, Hans (1891-1980) författare,
1 st., 1946,
Anm.

Avsändare: Selander, Sten (1891-1957) författare,
1 st., 1953,
Anm.

Avsändare: Stiernstedt, Marika (1875-1954) författare,
1 st., 1945,
Anm. (till Gallie Åkerhielm)

Avsändare: Ullman, Gustaf (1881-1945) författare,
1 st., 1945,
Anm.

Dikter av H. Å.

Anekdoter nedtecknade av H. Å.

Biographica rörande H.Å. (skrivbok, pass, bankbok, Johannes Edfelts tal vid H.Å.:s begravning 29.8.1968 m.m.)

Fotografier och tecknade porträtt

Annie Åkerhielm

Brev till A.Å. från: Aall, Herman Harris, 1 st., odat. (ofullständigt)

Brev från A.Å. till: svärdottern Gallie Åkerhielm, 1 st., 1953

Dagbok 1905-1908, framförallt använd under resor. 1 vaxdukshäfte

Renskrift av ovanstående dagbok (maskinskr.)

Biographica
(Pass utfärdat för Dan Åkerhielm och hustrun Annie 1928 och kopior av pressklipp i smb.m. Annie Åkerhielms död)

Ekonomiska handlingar
(Kvitton, notor, betalda medlemsavgifter m.m.)

Fotografi av Annie Åkerhielm i Jardin de Luxembourg

Pressklipp

Annie och Helge Åkerhielms samling

 • SE S-HS Acc2008/147
 • Arkiv
 • 1905--1968
Samlingen innehåller handlingar efter Annie Åkerhielm och hennes son Helge Åkerhielm: brev, biographica, dagboksanteckningar m.m.: Annie Åkerhielms dagbok under resa i Frankrike och Spanien 1905. Biografiska och ekonomiska handlingar rörande Annie Åkerhielm och hennes make Dan Åkerhielm. Brev till Helge Åkerhielm från bl.a.: Gunnar Björling, Johannes Edfelt, Waldemar Hammenhög och Gustaf Ullman. Några brev också till hustrun Gallie Åkerhielm bl.a. från Marika Stiernstedt. Totalt 2 kapslar.

Augusta Heap-Åbergs dagbok

 • SE S-HS Acc2008/111
 • Arkiv
 • 1893--1894
Dagbok förd av Augusta Heap-Åberg. Initialanteckning: Upsala d 20.10 1893. Dagboksanteckningarna sträcker sig mellan 1/1 1894 0ch 26/10 1894.

Gunnel Quints brevsamling

 • SE S-HS Acc2008/92
 • Arkiv
 • 1953--1983
Brev till Gunnel Quint från Sandro Key-Åberg och Per Erik Wahlund samt pressklipp om Per Erik Wahlund.

Memoarer

[ Memoarer ], totalt 145 blad: Sid. 1-13, 14-24, 24-35, 37-50, 51-64, 94-106, 107-119, 120-130, 131-134, 136-142, 112-122, 123-132, 133-144.
Anm. Författarens ordning har behållits, även om sidangivelserna ibland inte stämmer överens.

Turid Elgstrom Lindahl: Barndomsminnen och memoarer. Tillägg

 • SE S-HS Acc2008/139
 • Arkiv
 • 2006 -- 2008
Accessionen består av manuskript skrivna 2006-2008 omfattande diverse barndomsminnen och memoarer. En del av texterna har varit publicerade i Gult och Blått, Boston, respektive Sydsvenska Dagbladet.

Marianne Räf: dikter

 • SE S-HS Acc2008/104
 • Arkiv
 • 1997 -- 2007

Accessionen innehåller åtta diktmanuskript:
Jag - en apa?

Nummer till någon

Husvill och blå

Landuras löv - diktoria

Din stund i kroppen

Fantasia

Livets träd

Som dagen var

Svenska cellulosa AB

 • SE S-HS Acc1964/3
 • Arkiv
 • 1928--1943
Svenska cellulosa ABs centralarkiv Merlo. Tillägg till tidigare sammandragsförteckningar för bolagsarkiv
Resultat 601 till 700 av 42705

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.