Showing 53 results

Archival description
Kungliga biblioteket
Print preview View:
Arvid Ulrichs strindbergsamling
Arvid Ulrichs strindbergsamling
Pappersprover: överdragspapper
Pappersprover: överdragspapper
Tidningsurklippssamlingen
Tidningsurklippssamlingen
Svenska bokbindare
Svenska bokbindare
CD-skivor: Codex Gigas
CD-skivor: Codex Gigas
Miniatyrböcker
Miniatyrböcker
Ryska miniatyrböcker
Ryska miniatyrböcker
Provenienssamlingen
Provenienssamlingen
Dedikationsexemplarssamlingen
Dedikationsexemplarssamlingen
Koreasamlingen
Koreasamlingen
Staffan Dahl: Manuskript
Staffan Dahl: Manuskript
Karin Lindegrens samling
Karin Lindegrens samling
Diverse pappaer från 1850-talet rörande Kungliga biblioteket, bland annat av Klemming
Diverse pappaer från 1850-talet rörande Kungliga biblioteket, bland annat av Klemming
Karin Smirnoffs samling
Karin Smirnoffs samling
Dramatik på svenska scener 1910-1975
Dramatik på svenska scener 1910-1975
Gustaf Adolf Vive Sparre: Katalogregler för Kungl. biblioteket
Gustaf Adolf Vive Sparre: Katalogregler för Kungl. biblioteket
Utländska politiska broschyrer OKAT 1935-
Utländska politiska broschyrer OKAT 1935-
Textiltryck
Textiltryck
Victor von Stedingk: Bokbandsfotografier
Victor von Stedingk: Bokbandsfotografier
Peter Beijer: Hyllningsadress
Peter Beijer: Hyllningsadress
L. B. Bagge och E. W Dahlgren: Katalogiseringsregler
L. B. Bagge och E. W Dahlgren: Katalogiseringsregler
Sven Rinmans papper
Sven Rinmans papper
Klemming, Gustaf Edvard: Översikt av samlingarnas disposition i Kungl. bibliotekets nya byggnad
Klemming, Gustaf Edvard: Översikt av samlingarnas disposition i Kungl. bibliotekets nya byggnad
Kvinnor i statens tjänst
Kvinnor i statens tjänst
Kungliga biblioteket i litteraturen
Kungliga biblioteket i litteraturen
Rickard Bergströms papper
Rickard Bergströms papper
Autografsamling
Autografsamling
Heinrich Böll:Tal
Heinrich Böll:Tal
Margareta Brundins samling
Margareta Brundins samling
Pappersprover: provböcker
Pappersprover: provböcker
Pappersprover
Pappersprover
Okatalogiserat utländskt tryck
Okatalogiserat utländskt tryck
Fragment (ej tryck) från KB:s samlingar
Fragment (ej tryck) från KB:s samlingar
Carl-Magnus Stenbock: katalogregler
Carl-Magnus Stenbock: katalogregler
Dokument undertecknade av Gustav III och Carl XIV Johan
Dokument undertecknade av Gustav III och Carl XIV Johan
Erik Wilhelm Dahlgren: Brev
Erik Wilhelm Dahlgren: Brev
Gustaf Hilmer Hillmén: Gallerie confidentiell eller olika sätt att fördärva tusch
Gustaf Hilmer Hillmén: Gallerie confidentiell eller olika sätt att fördärva tusch
Ritningar över Nelly Sachs lägenhet och rum
Ritningar över Nelly Sachs lägenhet och rum
Kungliga biblioteket: historisk exempelsamling
Kungliga biblioteket: historisk exempelsamling
Uno Willers, tillägg
Uno Willers, tillägg
Överlåtelsebrev mellan Stockholms stad och Harriet Bosse
Överlåtelsebrev mellan Stockholms stad och Harriet Bosse
Marita Wetterstrands KB-samling
Marita Wetterstrands KB-samling
August Strindberg: Kvitto på hemlån från KB
August Strindberg: Kvitto på hemlån från KB
Tillägg till noter till G.E. Klemmings bibliografier Sveriges krig respektive Sveriges förhållanden till främmande makter
Tillägg till noter till G.E. Klemmings bibliografier Sveriges krig respektive Sveriges förhållanden till främmande makter
Manuskript av Tore Håkansson
Manuskript av Tore Håkansson
August Strindberg: Kina och Japan
August Strindberg: Kina och Japan
Släkten Fryxell, tillägg till släktarkivet
Släkten Fryxell, tillägg till släktarkivet
Kungliga bibliotekets katalogregler
Kungliga bibliotekets katalogregler
Register till mikrofilmen av KB:s nominalkatalog 1951-52
Register till mikrofilmen av KB:s nominalkatalog 1951-52
Lars Olssons samling
Lars Olssons samling
L. B. Bagge: Katalogregler som följas vid Kongl. Biblioteket
L. B. Bagge: Katalogregler som följas vid Kongl. Biblioteket
Årsunda kyrkskola: uppgifter
Årsunda kyrkskola: uppgifter
Fritiof Nilsson Piraten: kopior av manuskript.
Fritiof Nilsson Piraten: kopior av manuskript.

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.