Visar 829 resultat

Arkivbeskrivning
Selma Lagerlöf-samlingen
Förhandsgranska utskrift Visa:

81 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Selma Lagerlöf-samlingen

  • SE S-HS L1
  • Arkiv
Samlingen består bl.a. av:
brev (se RA:s brevdatabas https://sok.riksarkivet.se/brevsamlingar)
biographica,
manuskript,
korrektur,
tryck,
pressklipp,
fotografier,
bilder,
vykort

Pressklipp: Tidningsklipp om Selma Lagerlöf samlade av Esaias Tegnér d.y.

Innehåll enligt Nils Afzelius' uppdelning:

1. Original
2. Översättningar
3. Allmänt om Selma Lagerlöf
4. 50-årsdagen 1908
5. Nobelpriset 1909
6. Invalet i Svenska akademien 1914
7. Intervjuer, bemärkelsedagar m.m. (kronologiskt)
8. Teater
9. Film
10. Porträtt, karikatyrer
11. [Diverse tidskrifter]

Diverse klipp alfabetiskt ordnade efter verk:
• Bannlyst
• En saga om en saga
• Gösta Berlings saga
• Jerusalem
• Kavaljersnoveller
• Kejsarn av Portugallien
• Kristuslegender
• Körkarlen
• Liljecronas hem
• Mårbacka I
• Nils Holgerssons underbara resa
• Troll och människor I och II
• Vinterballaden
• Zachris Topelius

Handlingar, ekonomiska handlingar m.m.

L1:335:1:2:1 (A-K):
Antavlor
Ordningen i biblioteksrummet
Biografaktiebolaget Victoria
Utdrag ur bouppteckningsprotokollet i avskrift
Samfundet De Nio
Ecklesiastikdepartementet angående årligt understöd åt skönlitterära författare
Föreningen Värmlands länsmuseum
Förteckning över böcker
Handlingar: betyg pass rörande Selma Lagerlöf
Betyg över Nils E. Holgersson
Hotell Stockholm Aktiebolag
Hyllningstal, sånger; några ord till Johanna Maria Lagerlöf.
Betyg från Högre lärarinneseminarium, intyg från Östra Ämterviks pastorsämbete (avskrift)
Kommunalfullmäktige i Östra Emtervik
Kontocuranter
Kontrakt o. dyl.

L1:335:1:2:2 (L-Ö):
Tidsplan för Linnéfesten och doktorspromotionen 1907
Hans Lybeckers skrivelse till Bergskollegium
Läkarutlåtande
Musikalier
Namnlistor
Släktföreningen för släkten Lagerlöf
Sunne andelsmejeri, Sunne tidningsaktiebolag
Svenska Akademien
Sveriges författarförening
Taxeringsärenden
Testamenten, gåvobrev m.m.
Ur Östra Emterviks kyrkoarkiv
Villan i Falun
Äldre brev och autografer; tryck av och om medlemmar av släkten Lagerlöf

G

• Gullberg, Helge (1903-1987), litteraturforskare
• Gustafsson, G.A.
• G

H - J

• Haglund, Sven
• Hedin, Nathanael (Nathan) (1880-), kulturhistoriker, författare. 95 st., 1927- (Jämte flera svar i kopia), 1967
• Ha – Ho
• Huet Pierson, Ida
• Hu – Hö
• Isiga, Osamu (1910-1994), japansk översättare
• I – J

O - Q

• Olander, Valborg (1861-1943), lärare, författare 1928-1932 (PM m.m.)
• Olander, Valborg 1933-1940
• Oom, Anna (1858-1936), lärare 8 st., 1928-1934 & odat. (1)
• O
• Palmborg, Stina (1889-1959), författare
• Paunov, Boris
• Pfenniger, Berthe (pseud. Magali Hello)
• P – Q

S - U

• Sahlin, Nils G.
• Schepens, Piet
• Schneider, Paul
• Schoultz, Gösta von (1914-2003), museiman och folklivsforskare
• Sa – Sj
• Sk – St
• Su – Sö
• T
• U

Anteckningar I-III

Afzelius sammanställning av Selma Lagerlöfs egna uttalanden om sina verk, hämtade ur dagböcker, brev och liknande källor. Alfabetisk uppställning efter verkstitel.

Diverse

Brev, mötesdeltagare 17/8 1957, diverse kontrakt, samt olika kallelser till medlems- respektive styrelsemöten
Resultat 1 till 100 av 829

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.