Visar 1446 resultat

Arkivbeskrivning
Dokument
Förhandsgranska utskrift Visa:

44 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

1490-09-26

Bytesbrev varmed Arvid Knutsson Store till Torpa tillbyter sig Attertorps gård i Semb [=Säm] socken Kinds härad i Västergötland av häradshövdningen Anders Ericsson Hjorthufvud i Laskehärad, Skaraborgs län mot gårdarna Stora och Lilla Brandstorp i Trekärna socken, Wiste härad, Västergötland. Vittne: Lindorm Biörnsson Örnflykt, lagman i Västergötland

1507-09-08

Väpnaren Knut Arvidsson och Olof Arvidsson skiftar jord med välborne Anders Eriksson, häradshövding i Laske härad, i fyra vittnens närvaro (bl.a. Broder But) och byter bort Brandstorp i Trökörna socken, Viste härad, mot Attorp i Säms socken, Kinds härad. Brevutfärdarna beseglar tillsammans med ridd. Åke Hansson samt Knut Lindormsson, Nils Klausson, Axel Mattsson och Lindorm Brunsson

1588-09-04

Uppsala 1588. Konung Johan den tredje byter med Tönne Eriksson bland annat följande gods och gårdar Berga, en gård i Ununge socken i Närdinghundra härad; Skedbo kvarn; Skedbo Ålefiske; en gård i Skedbo liggande i Edbo härads socken i Frödsåkers härad (...): Tönne Eriksson ger kungen istället sina arvegods i Uppland: 20 pund korn ränta i Stora Benhammar, Lilla Benhammar, Nybbele, Kull, Sätra , Skrikeboda, Rosendal, alla i Vada socken i Vallentuna härad. Starremore i Ryala socken i Långhundrets härad, Björdal i Ryala socken

1626-02-19

Herman Wrangel till Skokloster (1684-1643), morgongåva till Katarina Gyllenstierna (1610-1629). Brevet underskrivet och beseglat av Herman Wrangel, Magnus Brahe, Lennart Ribbing, Nils Bielke, med flera.
Maskinskriven transkribering bifogad

1670-04-26

Saknas
Friherre Karl Gustaf Wrangels salubrev på sin brorson friherre Adolf Johan Wrangels frälsehemman Ålsten i Nykyrka socken i Östergötland. Elsa Cruus är köparen

1674-03-05

Motala 1654-03-05. Fastebrev på hemmanet Båhna i Nyy socken. Greve Magnus Gabriel de la Gardie överlåter nämnda hemma till friherrinnan Elsa Cruus för reda penningar

1682-06-26

Strömsnäs 1682-06-26. Friherre Karl Adolf Wrangels morgongåvobrev på sätesgården Gransbo i Säby socken, Jönköpings län. Brevet är underskrivet av Karl Adolf Wrangel, Sten Bielke, Nicolaus Brahe, Johan Gabriel Stenbock, Christofer Gyllenstierna och Axel Fleming

1686-09-16/22

Fastebrev på Säby, som Nils och Pehr Bagge sålt till fru Elsa Cruus. Brevet underskrivet av häradshövdingen Johan Bexelius och beseglat med Selebo härads, landshövdingens och Öster Rekarne härads sigill

1716-09-28

Lagnö 1716-09-28. Fastebrev på Merlenna, vilket friherrinnan Elsa Ebba Fleming donerat till inspektören Törnberg. Brevet är underskrivet av Elsa Ebba Fleming, Erik Fleming och Erik Wrangel. Välbehållna sigill

1727-06-12

Strängnäs 1727-06-12. Fastebrev på hemmanet Merlenna, som friherre Erik Wrangel köpt av inspektör Törnbergs änka. Brevet är underskrivet av tillförordnade landshövdingen i Eskilstuna, Gripsholms och Räfsnäs härader Karl von Numers

1727-08-19

Stockholm 1727-08-19. Köpebrev på frälsehemmanet Oppeby, som friherrinnan Elsa Ebba Fleming sålt till sin systerson landshövdingen friherre Erik Wrangel. Brevet är underskrivet av Elsa Ebba Fleming och bevittnat av Efvert Wefverstedt och Ing. Helstadius

1730-10-12

Mariefred 1730-10-12. Fastebrev på hemmanet Oppeby, som Erik Wrangel köpt av friherrinnan Elsa Ebba Fleming. Brevet underskrivet av häradshövdingen friherre Erik Germund Cederhjelm

1730-10-12

Mariefred 1730-10-12. Fastebrev på skattehemman i Husby. Brevet underskrivet av häradshövdingen friherre Erik Germund Cederhjelm

1737-02-18

Mariefred 1737-02-18. Fastebrev på skattehemmanet Lööth, som Erik Wrangel köpt av riksrådinnan Anna Maria Soop. Brevet är underskrivet av häradshövdingen friherre Erik Germund Cederhjelm

Affischer

Affischer till utgivningen av boken Mordet på Tensta konsthall
Resultat 1 till 100 av 1446

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.