Visar 10822 resultat

Arkivbeskrivning
Underserie Svenska
Förhandsgranska utskrift Visa:

106 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Sveriges nationallitteratur 1500-1920. Del 23. Selma Lagerlöf. Gustaf Fröding...

Sveriges nationallitteratur 1500-1920. Del 23. Selma Lagerlöf. Gustaf Fröding. Stockholm 1925. (Innehåller flera texter - Ur Gösta Berlings saga: Tiggaren, Balen på Ekeby, Auktionen på Björne, Patron Julius, Livets stigar, Lilliecronas hem, Mamsell Marie; Ur Legender: Legenden om fågelboet; Ur Osynliga länkar: Morbor Ruben, Gudsfreden; Ur Antikrists mirakler: Det gamla martyriet; Ur Kristuslegender: Fågel Rödbröst; Ur Jerusalem: Ingmarssönerna, Avresan, Paradisbrunnen.)

Sveriges nationallitteratur 1500-1920. Del 23. Stockholm 1925

Sveriges nationallitteratur 1500-1920. Del 23. Stockholm 1925

V. O. [signatur]: Selma Lagerlöf

V. O. [signatur]: Selma Lagerlöf

Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturhistorisk forskning. Årgång 35. 1954...

Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturhistorisk forskning. Årgång 35. 1954. Uppsala 1955

Karlstads stifts julbok. 1940. Karlstad 1940

Karlstads stifts julbok. 1940. Karlstad 1940

Svenska Turistföreningens årsskrift 1900. Stockholm 1900

Svenska Turistföreningens årsskrift 1900. Stockholm 1900

Bromander, C. V.: Släkten Lidback.

Bromander, C. V.: Släkten Lidback.

Från Gästrikland 1967. Gävle 1967. (Gästriklands Kulturhistoriska förenings m...

Från Gästrikland 1967. Gävle 1967. (Gästriklands Kulturhistoriska förenings meddelanden.)

Vår litteratur och dess historia. Läro- och läsebok för gymnasiet utgiven av ...

Vår litteratur och dess historia. Läro- och läsebok för gymnasiet utgiven av Rolf Hillman, Nils Hänninger, Einar Lilie, Erik Lindström Ernst Werner. Del 4. Från Srindberg till våra dagar. (Innehåller följande texter: Tösen från Stromyrtorpet [utdrag]; Tal vid nobelfesten 10 december 1909; Skolexamen [ur Kejsarn av Portugallien, 1914].)

Afzelius, Nils: Läsebok blir barnboksklassiker. Nils Holgersson har passerat ...

Afzelius, Nils: Läsebok blir barnboksklassiker. Nils Holgersson har passerat 50-årsstrecket

Ek, Bengt: Selma Lagerlöfs värmländska diktning under 90-talet.

Ek, Bengt: Selma Lagerlöfs värmländska diktning under 90-talet.

Palmborg, Stina. Tre generationers uppfattning av Nils Holgersson.

Palmborg, Stina. Tre generationers uppfattning av Nils Holgersson.

Ravn, Jørgen: Hjemme på Mårbacka

Ravn, Jørgen: Hjemme på Mårbacka

Toijer-Nilsson, Ying: Selma Lagerlöf och värmländs folktro

Toijer-Nilsson, Ying: Selma Lagerlöf och värmländs folktro

Karlstads stifts julbok. 1955. Karlstad 1955

Karlstads stifts julbok. 1955. Karlstad 1955

Värmland förr och nu. Meddelanden från Värmlands Fornminnes- och Museiförenin...

Värmland förr och nu. Meddelanden från Värmlands Fornminnes- och Museiförening. 1933. Årgång 31. Karlstad 1933

Svenska Turistföreningens årsskrift 1904. Stockholm 1904

Svenska Turistföreningens årsskrift 1904. Stockholm 1904

Karlstads stifts julbok. 1932. Karlstad 1932

Karlstads stifts julbok. 1932. Karlstad 1932

Modersmålslärarnas förening. Årsskrift. Göteborg 1944.

Modersmålslärarnas förening. Årsskrift. Göteborg 1944.

Modersmålslärarnas förening. Årsskrift. Göteborg 1951

Modersmålslärarnas förening. Årsskrift. Göteborg 1951

Hemtrefnad. Praktisk tidning för kvinnan utgiven af Fredrika Bremer-förbundet...

Hemtrefnad. Praktisk tidning för kvinnan utgiven af Fredrika Bremer-förbundet. Årgång 10. 1908. Stockholm 1908

F. E. [Signatur], Selma Lagerlöf 50 år.

F. E. [Signatur], Selma Lagerlöf 50 år.

Namn och bygd. Tidskrift för ortnamnsforskning. Årgång 2. 1914. Häfte 1-5. Up...

Namn och bygd. Tidskrift för ortnamnsforskning. Årgång 2. 1914. Häfte 1-5. Uppsala 1914

Svenska Turistföreningens årsskrift 1906. Stockholm 1906

Svenska Turistföreningens årsskrift 1906. Stockholm 1906

Värmland förr och nu. Meddelanden från Värmlands Fornminnes- och Museiförenin...

Värmland förr och nu. Meddelanden från Värmlands Fornminnes- och Museiförening. 1941. Årgång 39. Karlstad 1942

J. A. R-m [signatur]: Selma Lagerlöf. (Ny illustrerad Tidning. Årgång 35. Sto...

J. A. R-m [signatur]: Selma Lagerlöf. (Ny illustrerad Tidning. Årgång 35. Stockholm 1899.)

Ny Illustrerad Tidning. Årgång 35. 1899

Ny Illustrerad Tidning. Årgång 35. 1899

Fataburen. Nordiska museets och Skansens årsbok 1960

Fataburen. Nordiska museets och Skansens årsbok 1960

Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturhistorisk forskning. Årgång 83. 1962

Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturhistorisk forskning. Årgång 83. 1962

Nysvenska studier. Tidskrift för svensk stil- och språkforskning. 2. årgång 1922

Nysvenska studier. Tidskrift för svensk stil- och språkforskning. 2. årgång 1922

Livius, Titus: Roms konungasagor

Livius, Titus: Roms konungasagor

Det nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål, utgiven av Adrian Molin. ...

Det nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål, utgiven av Adrian Molin. 14. årgång 1920. Stockholm

Lindquist, Gustaf

Lindquist, Gustaf

Edström, Vivi: Episoder och enhet.

Edström, Vivi: Episoder och enhet.

Lindqvist, Sigvard A.: Fru Sorg. En motivstudie

Lindqvist, Sigvard A.: Fru Sorg. En motivstudie

Vessby, H.: "Ingmarssönerna" i litterär belysing

Vessby, H.: "Ingmarssönerna" i litterär belysing

Palmborg, Stina (utgivare): Nils Holgersson flyger över världen. Urval av bar...

Palmborg, Stina (utgivare): Nils Holgersson flyger över världen. Urval av barnbrev till Selma Lagerlöf

Olsson, Nils Ludvig

Olsson, Nils Ludvig

Ludvig, Nils

Ludvig, Nils

Personhistorisk Tidskrift. 19. årgång 1917. Stockholm 1918

Personhistorisk Tidskrift. 19. årgång 1917. Stockholm 1918

[Cederschiöld, Gustaf]: Svenska studier tillägnade Gustaf Cederschiöld den 25...

[Cederschiöld, Gustaf]: Svenska studier tillägnade Gustaf Cederschiöld den 25 juni 1914. Lund 1914

Oom, Anna: Selma Lagerlöf som kamrat och vän.

Oom, Anna: Selma Lagerlöf som kamrat och vän.

Vinterballaden

Vinterballaden

Knudsen, Poul

Knudsen, Poul

Olander, Valborg [redaktion]

Olander, Valborg [redaktion]

Fredgren, Bernt och Lagerlöf, Selma: Stormyrtösen. Folkskådespel i fyra akter

Fredgren, Bernt och Lagerlöf, Selma: Stormyrtösen. Folkskådespel i fyra akter

Fredgren, Bernt

Fredgren, Bernt

Zachris Topelius: Utveckling och mognad. Av Selma Lagerlöf

Zachris Topelius: Utveckling och mognad. Av Selma Lagerlöf

Erik Tullius Hammargren: Min konfirmationslärare

Erik Tullius Hammargren: Min konfirmationslärare

Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. 1902. Stockholm 1902

Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. 1902. Stockholm 1902

Larsson, Hans Emil: Jerusalem. Två berättelser af Selma Lagerlöf. I. I Dalarn...

Larsson, Hans Emil: Jerusalem. Två berättelser af Selma Lagerlöf. I. I Dalarne. [Recension.]

Fröding, Gustaf

Fröding, Gustaf

Bäckmann, Ida: Gralsökaren. Stockholm 1940

Bäckmann, Ida: Gralsökaren. Stockholm 1940

Ett minne

Ett minne

Dahlman, Axel: En fotvandring från Karlstad till Mårbacka år 1875.

Dahlman, Axel: En fotvandring från Karlstad till Mårbacka år 1875.

Hågkomster och livsintryck. Av svenska män och kvinnor. 5. saml. Uppsala 1924

Hågkomster och livsintryck. Av svenska män och kvinnor. 5. saml. Uppsala 1924

Linder, Gurli: Våra barns fria läsning. Stockholm 1916

Linder, Gurli: Våra barns fria läsning. Stockholm 1916

Jerusalem II.

Jerusalem II.

Söderblom, Nathan: Kristenhetens möte i Stockholm augusti nittonhundratjugufe...

Söderblom, Nathan: Kristenhetens möte i Stockholm augusti nittonhundratjugufem. Stockholm 1926

Söderblom, Nathan: Kristenhetens möte i Stockholm augusti nittonhundratjugufe...

Söderblom, Nathan: Kristenhetens möte i Stockholm augusti nittonhundratjugufem. Stockholm 1926

Brev till Öyvind Fahström samt till föräldrarna Frithiof och Karin Fahlström

Brev till Öyvind Fahström samt till föräldrarna Frithiof och Karin Fahlström

Brev till Gunhild Posse från Amelie Posse

Brev till Gunhild Posse från Amelie Posse

Brev till Oki Brázda från Amelie Posse

Brev till Oki Brázda från Amelie Posse

MANUSKRIPT, AV AMELIE POSSE

MANUSKRIPT, AV AMELIE POSSE

PRESSKLIPP, AV AMELIE POSSE

PRESSKLIPP, AV AMELIE POSSE

Brev till Birgit Nilsson - privata brev från familj och vänner

Brev till Birgit Nilsson - privata brev från familj och vänner

Bilaga till brev från Hans Strindberg

Bilaga till brev från Hans Strindberg

Pressklippsalbum, 4 st.

Pressklippsalbum, 4 st.

A - G.

A - G.

Brev till Tor (samt till Tor och Vera) Bjurström

Brev till Tor (samt till Tor och Vera) Bjurström

Lilliehöök, Gustaf: förteckning över brev och skrivelser i Kungl. Biblioteket...

Lilliehöök, Gustaf: förteckning över brev och skrivelser i Kungl. Biblioteket rörande släkten Lilliehöök. 2 blad, maskinskrift.

Dagbok 1934.

Dagbok 1934.

Släktträd.

Släktträd.

Pressklipp (innehåller recensioner av Sörmans verk samt andra recensioner och...

Pressklipp (innehåller recensioner av Sörmans verk samt andra recensioner och artiklar).

Daph och hennes små skyddslingar. Öfversättning från engelskan; 110 s.

Daph och hennes små skyddslingar. Öfversättning från engelskan; 110 s.

En ammas historia; 73 blad, tryckt 1893

En ammas historia; 73 blad, tryckt 1893

Herren kallar. Dramatisk teckning i tre afdelningar; 3 blad

Herren kallar. Dramatisk teckning i tre afdelningar; 3 blad

Brev till medlemmar av familjen Hägg.

Brev till medlemmar av familjen Hägg.

Brev till Arvid Fougstedt. A-E.

Brev till Arvid Fougstedt. A-E.

A-B

A-B

Brev till Sophie Elkan.

Brev till Sophie Elkan.

Brev till Emil Hagwall från Ellen.

Brev till Emil Hagwall från Ellen.
Tankar i åtskilliga ämnen: nedskrifna omedelbarligen efter ögonblickets ingifvelse, endast för att blifva af med dem. Skrifna under de sista 3 åren, men här inskrifna våren 1868... .
Tankar i åtskilliga ämnen: nedskrifna omedelbarligen efter ögonblickets ingifvelse, endast för att blifva af med dem. Skrifna under de sista 3 åren, men här inskrifna våren 1868... .
Föreläsningar i arbetarinstitutet 1902-03. Det europeiska inflytandet på den svenska litteraturen. [Betecknad II. Medeltid och renässans].
Föreläsningar i arbetarinstitutet 1902-03. Det europeiska inflytandet på den svenska litteraturen. [Betecknad II. Medeltid och renässans].

Bref från Sverige 1885 (till mina läsare i Finland).

Bref från Sverige 1885 (till mina läsare i Finland).

Korrektur. Minnen av och om Emil Key

Korrektur. Minnen av och om Emil Key

Utan titel

Utan titel
Ett drömspel
Ett drömspel

Eine Legende von der Amsel, Brüderchen und Schwesterchen. Beginnt: "Die ...

Eine Legende von der Amsel, Brüderchen und Schwesterchen. Beginnt: "Die Kinder gingen Hand in Hand..."

"Der Jahrmarkt der Träume. Ein Puppenspiel"

"Der Jahrmarkt der Träume. Ein Puppenspiel"

Altes Oblatenalbum 'Das ist ein andres Grün'

Altes Oblatenalbum 'Das ist ein andres Grün'

Brev till Elisabeth Alsberg.

Brev till Elisabeth Alsberg.

Judisk tidskrift nr 6, årg. XXXIX, Nobelnummer (om Nelly Sachs och S. J. Agnon).

Judisk tidskrift nr 6, årg. XXXIX, Nobelnummer (om Nelly Sachs och S. J. Agnon).

Pärm med uppgifter om Olof Molanders teaterbana. Pressklipp och foton av för...

Pärm med uppgifter om Olof Molanders teaterbana. Pressklipp och foton av föreställningar.

Resedagbok

Resedagbok

1944-1949

1944-1949

Pressklipp - Svenska tidningar

Pressklipp - Svenska tidningar

Pressklipp - Dödsrunor över Eyvind Johnson.

Pressklipp - Dödsrunor över Eyvind Johnson.

Pressklipp - Recensioner - egna verk.

Pressklipp - Recensioner - egna verk.

Dagböcker

Dagböcker
Resultat 1till100av10822

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.