Visar 177 resultat

Arkivbeskrivning
Selma Lagerlöf-samlingen Underserie
Förhandsgranska utskrift Visa:

3 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Blandat

Pressklipp, tryck, brev, kopior, anteckningar om Selma Lagerlöf-översättningar m.m.

Anteckningar, brevavskrifter, manuskript m.m.

• Diverse anteckningar av andra personer, samt avskrifter av brev till/från SL• Manuskript: föredrag m.m. om Selma Lagerlöf• Manuskript: uppteckningar om Selma Lagerlöf och Mårbacka• Diverse anteckningar och stenciler• Selma Lagerlöfs brevväxling ...

Anteckningar I-III

Afzelius sammanställning av Selma Lagerlöfs egna uttalanden om sina verk, hämtade ur dagböcker, brev och liknande källor. Alfabetisk uppställning efter verkstitel.

Handlingar, ekonomiska handlingar m.m.

L1:335:1:2:1 (A-K):AntavlorOrdningen i biblioteksrummetBiografaktiebolaget VictoriaUtdrag ur bouppteckningsprotokollet i avskriftSamfundet De NioEcklesiastikdepartementet angående årligt understöd åt skönlitterära författareFöreningen Värmlands lä...

Broby prestens skatt

Kopia av:1) manuskript, sid.1-10: Underlag för dansk översättning2) följebrev från översättaren Ida Falbe Hansen, 1 st., 1893

Resultat 1till100av177

Kungliga biblioteket
Kontakta oss