Visar 94 resultat

Arkivbeskrivning
Delarkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

Nils Linder

Innehåller brev, dagböcker, anteckningsböcker, almanackor, samt pressklipp

Linder, Nils

Lars Gyllensten: Arbetsböcker, dagböcker m.m.

Arbetsböcker, dagböcker m.m.:Ask I: Arbetsböcker, dagböcker 1953-2004Ask II: [Arbetsanteckningar, dagböcker 1979-2004.]Ask III: [Arbetsanteckningar, dagböcker maj 1979- sept 2004.][Ask IV]: Heterogent innehåll, från 1938-1977, bl.a. tidiga skisser...

Lars Gyllensten: Skrifter och korrespondens

LÅDOR:Skrifter vari L.G. har medverkat, 1960 ca -1972Skrifter vari L.G. har medverkat + L:G:s avhandling ochandra vetenskapliga arbeten, 1972 - 1986Skrifter vari L.G. har medverkat, 1979 -1987Skrifter vari L.G. har medverkat, 1987 -1994Skrifter va...

Karin Stridh: Dagböcker m.m.

DagböckerVol. 11966-1971 1 st.Vol. 21971-1975 2st.Vol. 31976 jun-1978 aug 3st.Vol. 41978 sep-1981 nov 3 st.Vol. 51981 dec-1984 jan 3 st.Vol.61984 jan-1985 jun 3st.Vol.71985 jun-1987 aug 2st.Vol. 81987 sep-1991 sepDagbokskalendrar 4 vol.Vol. 1.1988...

Christoph Sulzbach

Delarkivet innehåller brev till Christoph Sulzbach, brev mellan andra personer, manuskript, samt diverse biographica.Därutöver dagboksanteckningar (25 spiralblock), fotografier (bl.a. familjefotografier, samt från uppsättningar av ett antal pjäser...

Sulzbach, Christoph

Carl-Emil Englunds arkiv

Samlingen innehåller Carl-Emil Englunds brevsamling 1919-1927, 1959 och odaterade brev samt biographica 1923-1925 och ett protokoll 1921, bemärkta personers högtidsdagar 1946-1964 och Boklotteriets protokoll m.m. 1948-1950, 1952-1953 och 1955

Englund, Carl-Emil

Tor Englunds arkiv

Handlingar rörande Nils Ferlin-sällskapet: korrespondens, diverse handlingar, Ferlinstipendiet m.m. 1962-1994, 2002, 2005. Internationella bokklubben 1962-1969. Handlingar rörande folkkampanjen mot kärnkraft, Järfälla lokalavdelning 1980-1988

Englund, Tor

Diverse

1. Handlingar angående Selma Lagerlöf: Kopierade brev, pressklipp, tryck, fotografier m m, 1930, 1940, odat.2. Handlingar angående Liberala partiet: Brev, anteckningar, pressklipp, tryck 1924-19283. Handlingar angående Kvinnorådet: Protokoll (kopi...

Manuskript

1. Tillfällighetsdikt "Ode till Borg"2. Sagospel "Resan till Gonje"3. "Karlfeldtsrapsodin", diktfragment på papperslappar4. Pjäs "Liten man + liten fru"5. Dikt "Siljan lyser blank och sval" (Bellma...

Diverse biographica och tryck

1. Pressklipp om "Barnet i enklykan" 1957-1958 samt brev om uppläsning i radio (oläslig signatur)2. Diverse biographica och tryck:Förteckning inför packning till skolan 19364 rekvireringsblanketter för glasögon 1932-1936Broschyr: "B...

Pressklipp

1. Artiklar av Gösta Oswald 1947-1950, odat.2. Artiklar om Gösta Oswald, bl a recensioner, 1949-1995, odat.3. Recensioner av "Breven till Ranveig" beställda från Pressurklipp av Ranveig Brodd 19954. Pressklipp om annat, ibland indirekt k...

Brev

1. Kopior av brev från Gösta Oswald 1946-19492. Brev med bilagor till Ranveig Brodd från oidentifierade avsändare, 1990-1994


Kungliga biblioteket
Kontakta oss