Visar 42688 resultat

Arkivbeskrivning
Svenska
Förhandsgranska utskrift Visa:

206 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Pressklipp om tryckfrihetslagen (omkr. 1909)

 • SE S-HS ACC1997/39
 • Arkiv
 • ca 1909 -- 1913
Några pressklipp, samlade av justitierådet Nils Alexandersson (1875-1960), med inlägg i diskussionen om tryckfrihetslagens revidering, från 1909 och några efterföljande år, dock till stor del odaterade.

Carl Oxenstierna: Biblioteks- och porträttförteckning

 • SE S-HS Acc2009/16
 • Arkiv
 • 1793
Accessionen innehåller "Förteckning på framledne Herr Baron, öfverhovstallmästaren och Commendeuren Carl Oxenstiernas Bibliotheque och Portrait samling, som blifvit donerade til Kongl. Academien i Upsala d. 30 Sept. 1793". Folioformat, 24 blad.

Diverse

Brev till Herman Fleming.
Anm. 1 st, odat. underteckn. av A. B-n [Friedr, Krupp, Das Direktorium hälsar Fleming välkommen i Essen].

Oidentifierat brev till "Min käraste vän!" [H. Fleming?]
Anm. Odat. [Brevet handlar om fröken Inger Flemings sjukdom]

Sociteten i Wästerås. Förslag till Stadgar för Sociteten i Wästerås hösten år 1847.
Anm. 2 bl. fol.

Brev till Carl Rudolf Löwstädt.

Chadwick, Carl (-1916), dotterson 1 st., odat.
Götrek, Charlotte. (oident.) 1 st., 1853
Hedström, Elisabeth Maria, (oident.) 2 st., 1865 (1 odat)
Löwstädt-Chadwick, Emma Hilda Amalia, dotter 26 st., 1882-1903 (19 odat)
Löwstädt, Eva Mathilda (g. Åström), dotter 2 st., 1903
Löwstädt, Hilma, dotterdotter 1 st., 1903
Löwstädt, John, son 8 st., 1882-1887
Sundvall, Carl Anders, svåger 5 st., 1867-1868 (1 odat.)
Trägårdh, Sv, (oident.) 1 st., 1868

Maria Carolina Löwstädt.

Dagboksblad/brevkoncept 1884--1887, 8 st. 
Dikter, avskrifter 1875--1923 samt odat.
Självdeklarationer med bilagor 1928--1930, 3 st. 
Pressklipp och tryck 1897--1919 samt odat. 10 st. 
Adressbok, anteckningsbok, vykort adresserat till Fanny [oident.].

Carl Rudolf Löwstädt.

Handlingar rörande C. R. Löwstädts verksamhet 1879--1881, 3 st. 
Brodern Georg Sigismund Löwstädts dödförklaring 1859, 1 st. 
Testamenten samt bouppteckning med bilagor 1854--1906, 13 st. 

Snoilsky, Carl: Dikten Femton år och sjutton år

 • SE S-HS ACC1993/67
 • Arkiv
 • 1871
1 manuskript Femton år och sjutton år av greven, överbibliotekarie, kansliråd och medlem av Svenska akademien Carl Snoilsky. 1 brev i kopia av gåvogivaren Erik Sandegren, vari han berättar om föremålet för dikten, Anna Santesson. 1 omslag i ett kuvert.

Familjen Beskows brev till Elof Lagerlund

 • SE S-HS Acc2015/70
 • Arkiv
Samlingen innehåller brev från medlemmar i familjen Beskow, främst Natanael Beskow till folkskoleläraren Elof Lagerlund samt enstaka brev till hans döttrar Astrid och Kerstin Lagerlund.

Ostindiska kompaniet : 22 aktiebrev : 22 st. aktiebrev fjärde oktrojen

 • SE S-HS X962
 • Arkiv
 • 1785
Aktiebreven inleds: "Nedanskrefne Directeurer af det priviligierade Svenska Ost-Indiska Compagniet, betyga härmed, at, ... är delägande uti Compagniets, enligit Kongl. Privilegium af den 2 Maji 1782 inrättade Ständige Fond...". - Aktierna är utfärdade på 7 olika innehavare. Aktie nr 2894 finns återgiven i: Kjellberg, Sven, Svenska Ostindiska Compagnierna 1731-1813, Malmö 1974. Detta aktiebrev har dock senare inte kunnat återfinnas. - 44 bl.

Sven Delblanc: brev

 • SE S-HS ACC1992/14
 • Arkiv
Ca 140 brev från Sven Delblanc (1931-1992) till Else Widholm, 12 brev till Per Widholm med familj. Ett fåtal andra brev, delvis elstatskopior, mellan syskonen Delblanc (Sven, Else, Gudrun ["Dudde"] gift Brinck).

Herman Rings papper

 • SE S-HS L191
 • Arkiv
 • 1876--1919

5 st brev till Herman Ring, 5 st brev mellan andra, med mera.

Brev till Herman Ring.
1876-1991

Brev mellan övriga.
1892-1905

Diverse

Sveriges författareförening, Stockholm. En kallelse 1893 till Herman Ring (underskrift av Carl Snoilsky).

Hallström, Per (1866-1960), författare. Diktmanuskript: två dikter "För-våren" och "Rader", ett odaterat blad.

Söndagsnisse-Strix: 3 brevsvar och 1 dikt

 • SE S-HS ACC1993/66
 • Arkiv
 • 1924 -- 1926
3 brevsvar på en fråga som Hasse Z., Söndagsnisse-Strix' redaktör, 1926 ställde till Anna Branting, Bo Bergman och Selma Lagerlöf. Frågan löd: Om ni i dag mötte er själv i 20-årsåldern, hur tror ni att det mötet skulle avlöpa? 1 dikt "Sankt Thomas dag" av prins Wilhelm. 4 blad i 1 kuvert.

Sixten Svärd: Brev 1940-1941

 • SE S-HS Acc2013/62
 • Arkiv
 • 1940--1941
Accessionen innehåller brev från Sixten Svärd, samt från hans syskon och vänner. Brevväxlingen härrör från hösten 1940 till januari-Februari 1941.

Jannina Hector: Arbeitslose : Etsning

 • SE S-HS ACC1993/306
 • Arkiv
 • 1993
1 etsning och 1 tryck med uppgifter om utställningar och verk, illustrerat med 1 porträtt av konstnären och 1 bild. 1 kuvert.

Rönnog Seabergs efterlämnade papper

 • SE S-HS Acc2009/85
 • Arkiv
 • 1966--2001
Accessionen innehåller korrespondens, manuskript, pressklipp (huvudsakligen recensioner). Dessutom royaltyredovisningar och förlagsavtal.

Manuskript

"Sången om Atlanta". Förord I-III, sid. 1-39 + titelblad.
1979
Anm. Utgiven på Arkturus förlag, 1981.

"Sista dikter". Sid. 1-99 + titelblad och innehållsförteckning.
1989

"Etthundra nordsvenska limerickar". Sid 1-18 + titelblad. Dessutom korrespondens med ett antal förlag beträffande manuskriptet.
1990
Anm. Några av limerickarna publicerade i tidskriften Provins.

"Dödsboet" (Estate of the deceased). Sid. [1]-[20a], [20b]-29, 31-53. Dessutom "Att leva under fruktan", 2 bl.
Anm. Opublicerad. Med rättningar med bläck- respektive tuschpenna.

"Thirty Acrobatic Poems". Häfte, sid. [1-33] + titelblad.
2001
Anm. Dikterna är skrivna mellan åren 1998 och 2000.

Manuskript och anteckningar

Örtengren: Journal förd under uppgående af Riksgränsen mot Norge 1864
1864

Reuterskiöld: Instruktion för de till Riksgränsens emellan Sverige och Norrige uppröjdning beordrade svenska officerare.

PM: Sjukligheten bland barn år 1885
1885.

PM: Alkohol och ärftlighet

Rösiö, Bengt: Ett år i Kina
1960

Torgny Höjers kommentarer

Anteckningar: Tärningen är kastad.

Förteckning över Olof Wigius (1705-1783), Gistad bibliotek,(del av).
1700-tal

Ryska handlingar och autografer

Avskrifter av lagtexter
1600-tal
Anm. 1653 års (drottning Kristinas) straffordning, daterad Stockholm den 18 maj 1653 (3 s.). Karl X Gustavs edikt om barnamord, daterad Stockholm den 23 februari 1655 (2 s.). Utdrag ur olika stadgar och recesser, bl.a. Växjö stadgar och Kalmar recess (7 s.). Obundet lägg med spår av inbindning (quaternio).

Wilhelmina Ameen: 1 brev från Ebba I.

 • SE S-HS ACC1993/101
 • Arkiv
 • 1901
1 blad med handskriven text och ett litet tidningsurklipp om Stockholms fältridtklubb, avsänt Djursholm 11 juni 1901. 1 kuvert.

Passhandling för briggen Hannah

 • SE S-HS Acc2015/58
 • Arkiv
 • 1816--1818
Pass för briggen Hannah av New York att inresa med passagerare och gods till USA, daterad 22 augusti 1816.

Knut Rings samling

 • SE S-HS L228
 • Arkiv
 • 1918--1950
Billman, Torsten (1909-1989) konstnär 31 st., 1943-46, u. å. & odat.
Bjurström, Tor (1888-1966) konstnär 6 st., 1920-50
Holmström, Ragnar (1894-1966) förf. 5 st., 1942-46 + 2 trycksaker
Jacobsson, Oscar (1889-1945) konstnär 20 st., 1920-30 & odat.
Jensen, Albert (1879- ) red. 5 st., 1918 & odat.
Kjellgren, Josef (1907-1948) förf., journalist 16 st., 1938-46
Lindorm, Erik (1889-1941) förf. 30 st., 1918-24
Oljelund, Ivan (1892-1978) förf., journalist 11 st., 1918-21 & u. å.
Silverstolpe, Gunnar (Westin) (1891- )
nationalekonom, skriftst. 5 st., 1920-21

Sjöförsäkringsbolaget Ägir: Tackbrev till Thérèse Hazelius

 • SE S-HS ACC1993/132
 • Arkiv
 • 1903
Tackbrev 21 feb. 1903 för porträtt i olja skänkt av August Hazelius' änka Thérèse Hazelius på Sjöförsäkringsbolaget Ägirs 30-årsdag, undertecknat av fem personer, bl.a. Bråkenhielm, Heilborn och Setterwall. 1 kuvert.

Carl Arvid Söderlunds papper

 • SE S-HS L192
 • Arkiv
 • 1877-1922
Handlingar rörande Carl Arvid Söderlund (Sutherland) m.fl. Materialet rör Söderlunds tid i USA och även Carl J. Sundbergs tid i Brasilien. Består av accession 1963/45.

Räknebok, daterad 1828

 • SE S-HS ACC1991/18
 • Arkiv
På försättsbladet: Stockholm d. 12/1 1828, J (?) Rosell (se brev av säljaren mars 1991). På sista sid.: Rosell, Svenstorp 1845. Inbunden, 124 s.

Carl Claudius von Lillieströms stambok "Album hoc dominis fautoribus atq. amicis sacrum fecit"

 • SE S-HS Acc2016/50
 • Arkiv
 • 1719--1760
Stambok i tvär-8.o med anteckningar daterade 1719-21 och 1760. Stamboken har 9 kolorerade pergamentsblad med adelsvapen och 2 med fint utförda sinnebilder amt ett infäst graverat porträtt av Christian Wildvogel. Samtida ganska nött skinnband med defekt, något renoverad rygg med spår av upphöjda bind och oxiderad ornering. Pärmarna med förgyllda ramverk och initialerna "C.C.v.L." på främre pärmen och årtalet 1719 på bakre pärmen. Helt guldsnitt. Några blad är lösa.

D'Albedyhllska samlingen

 • SE S-HS L15
 • Arkiv
 • ca 1735--1937
* 1855 kom en samling papper rörande friherre Gustaf D'Albedyhll (1758-1819) till KB och som katalogiserades under signum D 972 (d'Albedyhlliana).
* 1951 överlämnades ytterligare papper rörande släkten D'Albedyhll och med dem befryndade familjer, accession 1951/38, som är uppdelad i 4 förteckningar: fragment av Gustaf D'Albedyhlls diplomatiska korrespondens m.m. (signum D 972a, Gustaf D'Albedyhlls litterära kvarlåtenskap); ett manuskript av Eleonora Charlotta D'Albedyhll (signum Vr 44); själva D'Albedyhllska samlingen (signum L15, denna förteckning); samt en serie brev och handlingar efter Gustaf Fredrik Wirsén (1779-1827) som också har ordnats under ett eget signum, EpV 23c 1-2 (kallad Wirsénska korrespondensen).
* Till samlingen är också fogad en serie excerpter, avskrifter, vapenbeskrivningar och släktöversikter rörande ätten D'Albedyhll och med den befryndade tyska och baltiska familjer.

Edla Carolina Nordenfalk

Boupptecknings- och arvshandlingar 1915, nedtecknad spökhistoria i samband med en påtänkt publicering av Wirsénska korrespondensen

Andreas Olai Rhyzelius: Hans anteckningar i sin bibel

 • SE S-HS ACC1993/85
 • Arkiv
Xeroxkopior av Andreas Rhyzelius' anteckningsr i sin bibel (Leiden 1633): Frampärmens insida och flygblad samt titel och dess verso, självbiografi på blad i slutet samt anteckningar på bakpärmens insida, sammanlagt 18 sidor i 1 häfte. 1 kuvert.
Resultat 1 till 100 av 42688

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.