Visar 5 resultat

Arkivbeskrivning
Sten G. Lindbergs samling
Förhandsgranska utskrift Visa:

Bokbandsstilar, urval

Omslag B3:1 Bokbandsstilar med urvalslistor / inga avrivn.

Omslag B3:2 Bokbandslitteratur, litteraturlistor / inga avrivn. -

Omslag B3:3 Bokbandslitteratur, innehåll i tidskrifter / inga avrivn.

Omslag B3:4 Bokvården förr och nu, Manuskript (oavslutat utkast, slutet av 60-talet) / inga avrivn.

Omslag B3:5 Häftningsdetaljer på handskrifter, fotografier från Harry Järv / inga avrivn.

Omslag B3:6 Några särtryck m.m. / inga avrivn. -

Mönsterböcker, böcker, stil, ornament

Omslag B1:1 Ornamentik: Allmänt, Stil (dekor, klipp), Motiv (index till större planschverk), Tidsperioder, Medeltiden, Spets / inga avrivningar.

Omslag B1:2 Ornament: Broschyrer / inga avrivningar.

Omslag B1:3 Bandverk: Bandverksmönster, Grolierband på Sotheby’s, Schneidlers mönsterbok (med brev, foton och negativ), Winges mönsterbok 1738, Prediger 1741 & 1762 / inga avrivningar

Stämpelflora, arbetsmaterial

Omslag B2:1 Bokbandsstilar material (anteckningar, särtryck, kopior, beställningslappar) / inga avrivningar.

Omslag B2:2 Om bokbindare (anteckningar, kopior) / inga avrivningar.

Omslag B2:3 Bokbandsavrivningar, detaljer (anteckningar, brev, kopior, m.m.) / inga avrivn.

Omslag B2:4 Carl Björkboms avrivningar och anteckningar / 29 omslag med avrivn. (dessa avrivningar ligger tills. med mkt anteckningar m.m. och har inte flyttats från volymen).

Omslag B2:5 Litteraturanteckningar / inga avrivn.

Omslag B2:6 Bårder och ramar (avrivningar och anteckningar) / 12 + 11 avrivn.

Omslag B2:7 Blommor - nomenklatur / inga avrivn.

Omslag B2:8 Särtryck av Sune Ambrosiani, Christoffer Eichhorn, Arvid Hedberg och Sten G. Lindberg (2 st) / inga avrivningar


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.