Showing 489 results

Archival description
Molanderska släktarkivet : Harald och Olof Molanders släktarkiv
Print preview View:

Molanderska släktarkivet : Harald och Olof Molanders släktarkiv

Molanderska släktarkivet : Harald och Olof Molanders släktarkiv

Dossier: Kungliga Dramatiska Teaterns Association 1886-1899

Dossier: Kungliga Dramatiska Teaterns Association 1886-1899

Anteckningar

Anteckningar

Anteckningar [skol- och studieanteckningar]

Anteckningar [skol- och studieanteckningar]

Manus: Manuskript till poesi (delvis översättningar), sagor, pjäsmanus.

Manus: Manuskript till poesi (delvis översättningar), sagor, pjäsmanus.

Monsieur Le Ministre

Monsieur Le Ministre

Le Bourgeios Gentilhomme

Le Bourgeios Gentilhomme

Horatius och Lydia

Horatius och Lydia

Den Kaere Familie

Den Kaere Familie

Regina von Emmeritz

Regina von Emmeritz

Der liebe Onkel

Der liebe Onkel

Untitled

Untitled

Teateraffischer

Teateraffischer

Tryck - Egna böcker och översättningar (pjäser, tal, hyllningsverser med mera)

Tryck - Egna böcker och översättningar (pjäser, tal, hyllningsverser med mera)

Den stackars Jonathan

Den stackars Jonathan

Sankt Andreas fest

Sankt Andreas fest

IBSEN i västficksformat

IBSEN i västficksformat

Rococo

Rococo

PROLOG VID UPPFÖRANDET AV Kungarna på Salamis på Svenska Teatern i Helsingfor...

PROLOG VID UPPFÖRANDET AV Kungarna på Salamis på Svenska Teatern i Helsingfors på Runebergsdagenden 5 febr. 1888.

"Till Qvinnan vid Upsala studenters vårfest 1881".

"Till Qvinnan vid Upsala studenters vårfest 1881".

Kuplett-Repertoire nr 35: "Adam och Eva". Folklustspel. Bearbetad a...

Kuplett-Repertoire nr 35: "Adam och Eva". Folklustspel. Bearbetad av Harald Molander. Odaterad

"TILL QVINNAN" vid Upsalastudenters vårfest år 1881.

"TILL QVINNAN" vid Upsalastudenters vårfest år 1881.

IDEALISM. Fyra avsnitt ur en outgiven novell

IDEALISM. Fyra avsnitt ur en outgiven novell

Teaterprogram: Mikado. Helsingfors

Teaterprogram: Mikado. Helsingfors

SEKLERNAS NYÅRSNATT. Sagospel i en akt. Gustaf af Geijerstam. Svenska teatern...

SEKLERNAS NYÅRSNATT. Sagospel i en akt. Gustaf af Geijerstam. Svenska teatern. Jan. 1889

1) Circus från London den 9 september 1856. Program till en recettföreställni...

1) Circus från London den 9 september 1856. Program till en recettföreställning / 2) Circus Charles Lindström, odaterad program/affisch.

Fotografier från Harald Molanders resa 1890 med mera.

Fotografier från Harald Molanders resa 1890 med mera.

Beskrivning av Svenska Teatern vid tiden för Harald Molanders övertagande av ...

Beskrivning av Svenska Teatern vid tiden för Harald Molanders övertagande av den konstnärliga ledningen. Meiningarna, repertoar, recensioner med mera.

Spelåret 1886-87.

Spelåret 1886-87.

Spelåren 1886-93, ekonomi med mera.

Spelåren 1886-93, ekonomi med mera.

Spelåren 1888/89 och 89/90.

Spelåren 1888/89 och 89/90.

Diverse teaterklipp

Diverse teaterklipp

Början till manuskriptet om teaterskolan

Början till manuskriptet om teaterskolan

Diverse kontrakt

Diverse kontrakt

Insamlingslista och tal.

Insamlingslista och tal.

Biographica

Biographica

Angående pensioner. (Medlemsförteckningar) med mera.

Angående pensioner. (Medlemsförteckningar) med mera.

Diverse

Diverse

Untitled

Untitled

Memorandum med mera.

Memorandum med mera.

"Regissörens rätt till konstnärlig upphhovsrätt" (1940). Dossier: K...

"Regissörens rätt till konstnärlig upphhovsrätt" (1940). Dossier: Korrespondens mellan Olof Molander och Svenska Teaterförbundet angående tvist mellan regissören Karl Kinch och direktör Oskar Winge. PM för utlåtande angående regi.

Almanackor, dagböcker och dylikt

Almanackor, dagböcker och dylikt

Kronprinsens Almanack

Kronprinsens Almanack

Diverse material till Italienboken

Diverse material till Italienboken

"Credo" - personliga reflexioner

"Credo" - personliga reflexioner

Olof Molanders utkast till hans tänkta fortsättning av boken om Harald Molander.

Olof Molanders utkast till hans tänkta fortsättning av boken om Harald Molander.

Ur dagens krönika - om teater i Stockholm

Ur dagens krönika - om teater i Stockholm

Material till bok om Harald Molander

Material till bok om Harald Molander

Vollert, Dorrit född Molander (1921- ). Uppsats: Humanism och klassisk dra...

Vollert, Dorrit född Molander (1921- ). Uppsats: Humanism och klassisk dramatik i Johannes Rudbeckius' kollegium 1610-1613. Uppsala 1961.

Ett färgfoto ur en tidning av den amerikanske fotografen Ansel Adams. Har kan...

Ett färgfoto ur en tidning av den amerikanske fotografen Ansel Adams. Har kanske legat till grund för en scendekoration - eventuellt Orestien.

Euripides (ca 480-406 f.Kr.): MEDEA. Tolkad av Hjalmar Gullberg. Bearbetad fö...

Euripides (ca 480-406 f.Kr.): MEDEA. Tolkad av Hjalmar Gullberg. Bearbetad för Kungl. Dramatiska Teatern av Olof Molander. Regiexemplar

Ibsen, Henrik (1828-1906): EN FOLKEFIENDE. Översättning 1940. Regiexemplar. (...

Ibsen, Henrik (1828-1906): EN FOLKEFIENDE. Översättning 1940. Regiexemplar. (Fenix och Folkan). 1940

Munk, Kaj (1898-1944), dansk präst och författare: HAN SITTER VID SMÄLTDEGELN...

Munk, Kaj (1898-1944), dansk präst och författare: HAN SITTER VID SMÄLTDEGELN. Pjäs i fem bilder

O' Neill, Eugene (1888-1953): SI, ISKARLEN KOMMER... Skådespel i fyra ak...

O' Neill, Eugene (1888-1953): SI, ISKARLEN KOMMER... Skådespel i fyra akter. Översättning: Sven Barthel. Bearbetning: Olof Molaner. (Originaltitel: THE ICEMAN COMETH). Regiexemplar. 1947

Shakespeare, William (1564-1616): OTHELLO. Del I-IV. Othello, Moren i Venedig...

Shakespeare, William (1564-1616): OTHELLO. Del I-IV. Othello, Moren i Venedig. Översättning: C. A. Hagberg. Scenbearbetning: Olof Molander. Regiexemplar. 1923

Strindberg, August (1849-1912): ETT DRAUMSPEL. Omsett av Halldis Moren Vesaas...

Strindberg, August (1849-1912): ETT DRAUMSPEL. Omsett av Halldis Moren Vesaas. Bearbetning: Olof Molander. 1964

Strindberg, August (1849-1912): KRONBRUDEN. Bearbetad av Olof Molander. Regib...

Strindberg, August (1849-1912): KRONBRUDEN. Bearbetad av Olof Molander. Regibok. 1938

Strindberg, August (1849-1912): MÄSTER OLOF. (Efter första manuskriptet 1872)...

Strindberg, August (1849-1912): MÄSTER OLOF. (Efter första manuskriptet 1872). Scenbearbetning 1933 av Olof Molander. Radiobearbetning.

Strindberg, August (1849-1912): TILL DAMASKUS. Scenbearbetning av Del II med ...

Strindberg, August (1849-1912): TILL DAMASKUS. Scenbearbetning av Del II med en avslutning ur Del III av Olof Molander 1943. Regibok. TILL DAMASKUS II och III. Dramaten. 1944.

Strindberg, August (1849-1912): TILL DAMASKUS II och III. Bearbetning av Olof...

Strindberg, August (1849-1912): TILL DAMASKUS II och III. Bearbetning av Olof Molander. Läsexemplar. Dramaten. 1961

Ibsen, Henrik (1828-1906): Arrangementsbog til PEER GYNT

Ibsen, Henrik (1828-1906): Arrangementsbog til PEER GYNT

ALMANACK 1940 MED KATOLSKT KYRKOÅR. 1940

ALMANACK 1940 MED KATOLSKT KYRKOÅR. 1940

FRISCH, MAX: Två dramer. Biedermann och pyromanerna - Andorra. (Stockholm, 1964)

FRISCH, MAX: Två dramer. Biedermann och pyromanerna - Andorra. (Stockholm, 1964)

HÖRDE NI. Nr 3. 1949

HÖRDE NI. Nr 3. 1949

LESEUR, ELISABETH: Dagbok och tankar för varje dag. (Stockholm, 1937)

LESEUR, ELISABETH: Dagbok och tankar för varje dag. (Stockholm, 1937)

MOLANDER, OLOF: Harriet Bosse. (Stockholm, 1920)

MOLANDER, OLOF: Harriet Bosse. (Stockholm, 1920)

SCHOTT, ANSELM: Römisches Messbuch. (Freiburg im Breisgau, 1934)

SCHOTT, ANSELM: Römisches Messbuch. (Freiburg im Breisgau, 1934)

SVENSKA TEATERFÖRBUNDET 1894-1934. (Stockholm, 1934)

SVENSKA TEATERFÖRBUNDET 1894-1934. (Stockholm, 1934)

TORSSLOW, STIG: Från pjäsval till premiär. (Stockholm, 1954)

TORSSLOW, STIG: Från pjäsval till premiär. (Stockholm, 1954)

WHITE, ELLEN G.: Vägen till Kristus. (Stockholm, 1966)

WHITE, ELLEN G.: Vägen till Kristus. (Stockholm, 1966)

ST. AUGUSTINUS. AUS GOTTGESCHENKTER FÜLLE. (München, 1930)

ST. AUGUSTINUS. AUS GOTTGESCHENKTER FÜLLE. (München, 1930)

JANITSCHEK, HUBERT: Albrecht Dürer

JANITSCHEK, HUBERT: Albrecht Dürer

MOLANDER, HARALD: Rokoko. Fragment. Sid 162-176

MOLANDER, HARALD: Rokoko. Fragment. Sid 162-176

SÄRTRYCK. Ord och Bild. 1899 Mounet-Sully av Harald Molander.

SÄRTRYCK. Ord och Bild. 1899 Mounet-Sully av Harald Molander.

Småtryck (Teaterprogram o. dyl.)

Småtryck (Teaterprogram o. dyl.)

Kungl. Dramatiska Teatern. Program: Till Damaskus. Andra delen. 1944

Kungl. Dramatiska Teatern. Program: Till Damaskus. Andra delen. 1944

Svenska Teatern i Helsingfors 1946-1947. (Årsberättelse). (Helsingfors, 1947)

Svenska Teatern i Helsingfors 1946-1947. (Årsberättelse). (Helsingfors, 1947)

Program vid Sveriges Riksdags middag i Grand Hôtel Royal vid dess 500-års min...

Program vid Sveriges Riksdags middag i Grand Hôtel Royal vid dess 500-års minnesfest. 28 maj 1935

Särtryck med dedikationer med mera

Särtryck med dedikationer med mera

Ahlenius, Holger: FRÅN STOCKHOLMS TEATRAR. Ord och bild. 5 st. 1947-1953

Ahlenius, Holger: FRÅN STOCKHOLMS TEATRAR. Ord och bild. 5 st. 1947-1953

STRINDBERG OCH BENGT LIDFORSS. BLM

STRINDBERG OCH BENGT LIDFORSS. BLM

NATIONALSCEN. BLM. 1963:1

NATIONALSCEN. BLM. 1963:1

FRI VANDRING. BLM

FRI VANDRING. BLM

Stiernstedt, Marika: LUDVIG NORDSTRÖMS FATA MORGANA. BLM. 1951

Stiernstedt, Marika: LUDVIG NORDSTRÖMS FATA MORGANA. BLM. 1951

Torsslow, Stig: BOURNONVILLESTUDIER. Teaterhistoriska Studier. Föreningen Dro...

Torsslow, Stig: BOURNONVILLESTUDIER. Teaterhistoriska Studier. Föreningen Drottningholmsteaterns Vänner II. 1940

DET SVENSKA 1500-TALET I DIKTEN OCH I VERKLIGHETEN. STF:s årsskrift. 1941

DET SVENSKA 1500-TALET I DIKTEN OCH I VERKLIGHETEN. STF:s årsskrift. 1941

Borberg, Svend: DET NORDISKE TEATER.

Borberg, Svend: DET NORDISKE TEATER.

Cronholm, Börje och Molander, Lars: Acta psychiatrica et neurologica scandina...

Cronholm, Börje och Molander, Lars: Acta psychiatrica et neurologica scandinavica

Grevenius, Herbert: SVENSK TEATER

Grevenius, Herbert: SVENSK TEATER

Några minnen och erinringar från RIKSDAGSMÄNNENS RESA genom norra Sverige år ...

Några minnen och erinringar från RIKSDAGSMÄNNENS RESA genom norra Sverige år 1921 af C. J. Jonsson

Müllertz, Mogens: Sokrates. REJSEBREV FRA ATHEN.

Müllertz, Mogens: Sokrates. REJSEBREV FRA ATHEN.

ROBERT BURNS. 200 aar

ROBERT BURNS. 200 aar

Nordström, Ludvig: DIKTENS FÖRNYELSE. 1920

Nordström, Ludvig: DIKTENS FÖRNYELSE. 1920

Schindler, Peter: TRE KVAD FRA DET NYE TESTAMENTE. Julehilsen 1950. Privattryck.

Schindler, Peter: TRE KVAD FRA DET NYE TESTAMENTE. Julehilsen 1950. Privattryck.

Sletbak, Nils: OMKRING DEN SVENSKE OKKUPASJONEN I OPPDAL I 1718. Armfeldt-tog...

Sletbak, Nils: OMKRING DEN SVENSKE OKKUPASJONEN I OPPDAL I 1718. Armfeldt-toget og Oppdal

Tidningsartiklar av Olof Molander

Tidningsartiklar av Olof Molander

Opp å åbäka dej

Opp å åbäka dej

Konst eller konster?

Konst eller konster?

Studenten och tant Hilda

Studenten och tant Hilda

DEKOR, Tavla: Tre konungars tillbedjan. Per Falk

DEKOR, Tavla: Tre konungars tillbedjan. Per Falk
Results 1 to 100 of 489

The National Library of Sweden
Contact us