Visar 113 resultat

Arkivbeskrivning
Kurt Genrups arkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

1 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Allmänt ca 1995

Allmänt om Tyskland, ffa underlag. Insorterat i register (flik H & U är tomma) samt några lösa handlingar

Ämnesordnade handlingar

Sorterade framför allt per projekt. Eventuella manus till artiklar och bokkapitel och böcker återfinns i serien Egna verk – publikationer

Arbetsmaterial & underlag 1969-1975

Arbetsmaterial/bearbetade underlag – ämnessorterat
-Mårtensfirande, Kost från gåsen, Tionden/avrad, Jordbruk i allmänhet. Samt ett häfte om Malmöhus Läns Jordbruk 1909

Arbetsmaterial & underlag 1980-tal

Underlag och arbetsmaterial angående matforskning. Sorterat i ett register. Dock saknas underlag under flik M & ÅÄÖ. Sist ligger några icke insorterade handlingar

Arbetsmaterial 1961-1969

Arbetsmaterial från egna studier i
-Historia delvis från 1961
-Konsthistoria HT 1968
-Ekonomisk politik
-Folklivsforskning (etnologi) 1969

Arbetsmaterial o.dyl. 1987-1990

Arbetsmaterial, sammanställningar av svaren på frågelistan och korrespondens. Dessutom en C-uppsats inom ämnet från 1990 som Genrup handlett.

Blandat 1988-2001

Blandat:
-Johan Nordlandersällskapet 1988
-Norrlands Gastronomiska sällskap 1996
-Skånes nation 1996-2001

Blandat, mat 2002-2004

Blandat angående mat:
-Culinarum S:t Oswald
-Culinary Heritage
-Samisk Matkultur – Kautokeino
-Inrättande av Restauranghögskola i Umeå

Div. underlag

Handlingar/underlag angående:
-kostvanor hos utomnordiska invandrare
-Nederländsk ostkultur
-Mat & kost i Norrland
-Svartsoppa
-Etnologisk matforskning
-Matrike Norrland

Foton

Foton:
-Exkursion Gotland 1992
-Frostviken, foton & negativ
-Blandat

Handlingar angående gåsskötsel

Handlingar angående gåsskötsel som använts i avhandlingsarbetet men också som underlag till senare publicerade artiklar och föredrag

Konferens - Umeå/Frostviken 1996-1998

Handlingar från 12th International Conference for Ethnological Food Research i Umeå/Frostviken 8-14 Juni 1998. Arrangerad av Kurt Genrup och Umeå Universitet. Innehåller inbjudningar, program samt övriga administrativa handlingar samt arbetsmaterial

Konferensbidrag och anföranden

Egna bidrag till konferenser, symposier och seminarier samt manus till föredrag. Innehåller även handlingar t.ex minnesanteckningar från konferenser, symposier, seminarier o.dyl. som Genrup bevistat. Sorterat kronologiskt. Häri ingår också arbetsmaterial och viss korrespondens.

Korrespondens

Viss korrespondens förekommer inom ämnesordnade handlingar och egna verk

Korrespondens 1970-1992

Till och från Genrup, sorterat kronologiskt 1970-1992
Till och från Genrup, privat 1978-1989

Korrespondens 1993-2003, odaterat

Till och från Genrup, sorterat kronologiskt 1993-2003
Till och från Genrup, odaterade
Korrespondens som Genrup fått för kännedom

Kurt Genrups arkiv

  • SE Q Handskrift 157
  • Arkiv
  • 1961 - 2009
Omfattar manuskript och utkast till publikationer och framträdanden, korrespondens, arbetsmaterial och en klippsamling

Genrup, Kurt

Minnesanteckningar 1968-ca.1984

Minnesanteckningar från egna studier i ffa etnologi, ursprungligen från 1968. Bok med ffa etnologiska minnesanteckningar antagligen med början från 1968, dock kompletterat på 1980-talet

Övrigt 1966-1984

Övriga handlingar egna studier
-Handlingar angående etnologi (antagligen delvis från egna studier)
-Rikskurs i forskningsinformation 1988
-Handlingar från några kortare kurser

Övrigt 1970-2002

Adresslistor
-Lunds universitet 1970-1975
-Som bildningskonsulent på Gotland 1985-1986
-Umeå Universitet 1986-2002
-Åbo Akademi 1998
-En ”floppy”-disk med okänt innehåll

Personliga handlingar 1975-2003

Handlingar angående anställningar, utnämningar & ansökningsförhållanden. Ekonomiska, privata och fackliga handlingar. Dessutom handlingar angående disputationsfesten och doktorspromoveringen samt lite övrigt.
Privat korrespondens 1978-1989 återfinns i korrespondensserien

Publikationer

Sorterade kronologiskt enligt bifogad förteckning i box B2:1, omfattar de manus & artiklar som finns i arkivet. Föredrag och konferensbidrag i egen serie.

Sverige & Danmark 1969-1975

Underlag – Gåsskötsel i Sverige och Danmark utan fokus på Skåne. Innehåller också en anteckningsbok om gåsskötsel

Tidiga arbeten, översikter 1963-2004

Studentuppsatser/studentarbeten 1963-1968
Bibliografi över Genrups publiceringar:
"Forskning mellan gås och Trabant – Kurt Genrups skrifter 1968-2004. En bibliografi"

Turistmaterial

Turistmaterial från Tyskland & tyskt turistmaterial om Sverige
Resultat 1 till 100 av 113

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.