Visar 40 resultat

Arkivbeskrivning
Gösta Säflunds arkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

Bildsamling

Bildsamlingen innehåller dels resebilder, dels vykort, fotografier och negativ över antika grekiska och romerska byggnader, statyer och konstföremål m.m. Motiven för de tryckta bilderna i kapsel 6:9 utgörs i huvudsak av antika byster och byggnader.

Brev mellan familjerna Säflund - Kerényi

Korrespondensen mellan familjerna inleddes 1932, mellan Karl Kerényi (ungersk filolog och antikforskare) och Gösta Säflund. De flesta av dessa brev är skrivna av Magda Kerényi (K. Karényis andra hustru) och är ställda till G. S. Mest berättar M. K. om sin familj och frågar G.S. om hans/familjens planer, särskilt beträffande möjliga möten i Ascona men breven innehåller också uttalanden om svensk skönlitteratur, särskild rörande S. Lagerlöf, P. Lagerkvist och J. Edfeldt (M.K. och Edfeldt har också haft direktkontakt). M.K. publicerade anmälningar av bl.a. svensk skönlitteratur i den schweiziske dagstidningen Neue Zürcher Zeitung och flera tidningsurklipp är bifogade breven.

Gösta Säflunds arkiv

  • SE S-HS Acc2012/111
  • Arkiv
  • 1903–2004
Arkivet innehåller i huvudsak brev, manuskript och utkast, samt en relativt stor bildsamling bestående av framför allt fotografier, vykort och negativ.

Manuskript, utkast och anteckningar

Serien innehåller framför allt G. S. anteckningar och manuskript till böcker, föreläsningar och tal. Fotografier, pressklipp och viss korrepsondens som hör samman med manuskripten och anteckningarna förekommer också i serien.

Manuskript, utkast och anteckningar

Handlingar rörande Liljeprinsen från Knossospalatset
Manuskript Akrotiri
Manuskript Juktas Akrotiri
Handlingar rörande Akrotiri
Handlingar rörande Flora Mythica - boxare eller prins?

Manuskript, utkast och anteckningar

Manuskript och anteckningar, Sperlonga
Fotografier med koppling till Sperlonga (10 omslag)
Särtryck och pressklipp rörande Sperlonga
Pressklipp med artiklar av K. Kerényi om Sperlonga
Tidskriften Gnomon samt ett nedskrivet seminarium på italienska rörande Sperlonga
Fotografier med koppling till Sperlonga
Bilagor till stockholmsprofessuren

Manuskript, utkast och anteckningar

Manuskript Resa i Spanien 1924
Manuskript / Utkast till föreläsning i Roms historiska topografi (2 omslag)
Manuskript Syme: Roman Revolutions samt Syme: Tacitus, även lösa sidor från andra manus
Manuskript m.m. Le mura di Roma
Manuskript Who Where the Etruscans?
Manuskript Fest på etruskiskt vis
Manuskript Etruskiskt äldre
Korrespondens med Paul Åström m.m.
Manuskript Hieros gamos - motiv
Manuskript och anteckningar Etruskiskt bildspråk
Korrektur Etruscan imagery: Symbol and meaning
Handlingar rörande illustrationer
Fotografier m.m. rörande illustrationer
Diverse anteckningar och utkast

Manuskript, utkast och anteckningar

Manuskript "Jag kysste musans hus", skalden Propertius hus i Assisi återfunnet
Anteckningar rörande skalden Propertius hus
Anteckningar om grekiskt (och italienskt)
Anteckningar om grekiskt och romerskt (och etruskiskt)
Manus och utkast, Polenta, Carmine suburana, Arkeologiskt återseende
Manus, Fältdagbok från Hellas
Domus Musae (Besök i den umbriska musans hus, Propertius hus i Assisi, 1985-1986), även MS om Ovidius förvisning samt några sidor från Jesper Svenbro, 1 dikt och en presentation av J. S. avhandling
Föreläsningar, bl.a. Radioföreläsning 1952: Athens storhet och fall
Stagnelius och Endymion, Brud på saffransbädden?
Pergamonaltaret

Manuskript, utkast och anteckningar

Korrespondens om minoiska och andra ämnen
Handlingar rörande res i Grekland "I vingudens spår"
Manuskript Pylos
Manuskript / Anteckningar Pylos
Manuskript Pylos
Anteckningar Pylos
Anteckningar Vasiliki Bintliff

Manuskript, utkast och anteckningar

Manuskript och anteckningar Kallipygos
Manuskript och anteckningar Kallipygos storia museri ?
Manuskript Afrodite Kallipygos (4 omslag)
Anteckningar och korrespondens rörande Afrodite Kallipygos

Manuskript, utkast och anteckningar

Manuskript och anteckningar Skald lever farligt, Ovidius m.fl. skalder
Manuskript Ludovisii tronen
Manuskript Marcellus
Manuskript Homeros
Anteckningar Alexandria och Lucanus 1980 och 1983
Manuskript och anteckningar Laokoon (2 omslag)
Manuskript Mursyus (Belvederetorson) och Laokoon
Manuskript Den sårade Niobiden
Manuskript och anteckningar Museivandringar (Myter i marmor), (3 omslag)
Manuskript och anteckningar Museivandringar - grekisk konst i Rom m.m. december 1988

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.