Visar 76 resultat

Arkivbeskrivning
Släkten Björks samling
Förhandsgranska utskrift Visa:

Biographica; ämnesordnade handlingar; diverse

BIOGRAPHICA, LEIF BJÖRK
Anm. Leif Björk, personalia [I & II];
Intyg utfärdat av Ljungman, Waldemar, docent (tidigare patient hos Adolf Björk);
Leif Björks skolbetyg;
Leif Björks litteraturlista ht 1925

ÄMNESORDNADE HANDLINGAR
Anm. Handlingar kring Clarté i Frankrike och Sverige (inkl. brev från Sven Persson (senare Sven Hallnäs, clartéist) till Uppsala Clarté);
Klubben Frihetsfacklan i Göteborg;
Mot Dag-utlåtande (Socialistinternationalen)

DIVERSE
Anm. Anteckningar av Kaj Björk om släktfrågor;
Martin Kochs Parisadress [visitkort];
Dikt av Arnold Ljungdal (Skrivet av honom själv?)

Brev från Ann Diczfalusy

Brev från Ann Diczfalusy i huvudsak till modern Eva Björk.
Breven täcker perioden 1920 - tidigt 1950-tal och är kronologiskt ordnade i femton omslag.
Samlingen innehåller också fotografier och annat kringmaterial som tillfogats och kommenterats av Kaj Björk.

BREV MELLAN ANDRA

Brev från:

Hagberg, Jan
till
Björk, Kaj (1918- )
1 st., 1979
+ bil. (Se: Brev till Björk, Leif från Gugushvili)

Petersen, Carl (1874-1923), Dansk arkitekt
till
Nielsen, Kai (1882-1924), dansk skulptör
1 st., 1920

Från Sovjetunionens centrala statliga arkiv för litteratur och konst
till
Garde, Pia-Kristina (1951- )
1 st., 1986
+ kopia och svensk översättning
(G:m N.B. Volkova)

BREV TILL EVA BJÖRK

Brev från:

Bergman, Oskar (1879-1963), Målare, grafiker
2 st., 1920-1923
+ bil. ( 2 fotogr.)

Björk, Leif & Boye, Karin
4 st., 1928-1931

Boye, Karin, (1900-1941)
6 st., 1931-1932 & odat. (3)
+ kuvert (1)

Hoppe, Ragnar (1885-1967)
Museiman, konstkritiker
1 st., 1923

Nielsen, Kai (1882-1924), Dansk skulptör
6 st., 1921-1922 & odat. (3)
+ bil. (4 fotogr.)

Brev till Leif Björk (Obs! ett antal brev även till hustrun Siv)

Bahr, Gunnar von (1907-1997), Oftalmolog
1 st., 1981

Björnström Toft, Marja (1905-1994)
1 st., 1951

Cramér, Margit
1 st., 1981

Dallmann, Günter (1911- ), Tysk exilförfattare
2 st., 1982-1983

Die Neue Zeitung (Berlin)
1 st., 1953

Edfelt, Johannes (1904-1997)
1 st., 1981

Eng, Uno (1896-1972), Författare
1 st., 1959

Garde, Pia-Kristina (1951- ), Författare, skådespelare
11 st., 1977-1982 & odat. (6)

Gerner, Kristian (1942- ), Historiker
1 st., 1979
Samt översättning

Gugushvili, Paata Bessarion (1905-1987)
Georgisk doktor i ekonomisk vetenskap
(Inkl. följebrev från Hagberg, Jan till Björk, Kaj)

Gustaf-Janson, Gösta (1902-1993), Författare
1 st., odat.

Gustafsson Rosenqvist, Barbro (1945- ), Litteraturvetare
3 st., 1980-1981

Hallert, Kerstin (1938- ), Journalist, tv-kritiker
1 st., 1981

Harrie, Dagny, f.
Henschen, (1885-1960), översättare
1 st., 1958

Herner, Eva (1924- )
1 st., [1984]

Hoppe, Ragnar (1885-1967)
1 st., [1965]

Hoppe, Rudolf (1922- ), Tysk kemist
1 st., 1968

Höglund, Gunhild (1916-2007)
1 st., 1975

Janzon, Nils-Erik (Uppsala)
19 st., 1976-1986

Lind, Lise
1 st., 1977

Linde, Ebbe (1897-1991), Poet, dramatiker, översättare
1 st., 1984

Linde, Margit, f. Hultén
1 st., 1976
(+ bilagd kommentar av Kaj Björk)

Lo-Johansson, Ivar (1901-1990)
1 st., 1961

Lundgren, Kerstin, Förlagsredaktör
1 st., 1984

Mannerheim, Augustin (1915-2011), Civiljägmästare, poet &
Mannerheim, Brita, f. Danell (1916-2011), barnpsykiater
1 st., 1977

Mannfelt, Sigurd (1907-1984), Tandläkare
1 st., 1982

Meissner, Werner (Frankfurt am Main), Tysk professor
1 st., odat. [efter 1971]
+ bilaga, 3 bl.

Nordenfelt, Lennart (1945- ), Professor i filsosofi
1 st., 1979

Olausson, Lennart (1948- ), Professor i idéhistoria
1 st., 1985

Rehn, Gösta (1913-1996), Professor i arbetsmarknadspolitik
3 st., 1967-1986

Schafer, F. (Wellington, Nya Zeeland), Fackföreningsman
1 st., 1954

The Socialist International (London)
1 st., 1956
(G:m Braunthal, Julius (1891-1972), österrikisk-brittisk författare, med ett internationellt socialdemokratiskt engagemang).

Tarschys, Karin (1902-1988)
1 st., 1981
(Keren Kajemet Leisrael)

Tullander, Boris (1907-1991), Antroposof
1 st., 1977

Tzivalski, A. (Tbilisi)
1 st., 1982

Vala, Erkki (1902-1991), Finsk författare, journalist
1 st., 1951
+ bil. (pressklipp)

Vala, Katri (1901-1944), Finsk lyriker
1 st., 1943
(Eg. Heikel, Karin, f. Waldenström)

Wiles, Peter John de la Fosse (1919-1997), Brittisk öststatsforskare, professor i ryska sociala och ekonomiska studier
1 st., 1977
+ bil. (samt 1 lapp med P.W:s adress i London)

Östekonomiska Byrån (Stockholm)
1 st., 1986
”Rundbrev”, g:m Leijonhielm, Jan

Brev till Eva Björk m.m.

Samlingen innehåller brev till Eva Björk, framförallt en lång svit från dottern Ann (Eivor) Diczfalusy.
Äldre släktpapper och fotografier.
Brev till och biographica rörande Leif Björk och Ann Diczfalusy

Björk, Adolf

Brev till Eva Uddenberg (f. Silfversparre), m.m.

Brev från Arne Björk till Eva Uddenberg, f. Silfversparre, 1932-1936 & odat.
Dessutom ett antal brev till Eva Uddenberg från olika personer.
Utöver detta 10 blad manuskript/anteckningar av Arne Björk

Personer omnämnda i Arne Björks brev:
Stig Ahlgren, tidningsman. Arbetet, senare Vecko-Journalen
Tord Baeckström, konstnär, senare konstkritiker
Julia von Bahr, initiativtagare och donator till bl. a Romanäs sanatorium och Hemtrevnad i Göteborg
Lars Bendz, klasskamrat till Arne Björk. Försäk:ringsdirektör
Eva Björk, keramiker och mor till fem barn
Ann (Eivor) Björk. I första äktenskapet gift Harlin, i andra äktenskapet gift Diczfalusy Arne Björk. Senare socialläkare i Stockholm. Död i trafikolycka 1958
Leif Björk, amanuens, senare byråchef
Lennart Björk, byrådirektör
Handamirov, lärare i ryska vid Lunds universitet
Gabriel Harlin, gift med Ann Björk
Ivar Harrie, kulturkritiker
Gunnar Jarring, språkvetenskapsman. Senare en rad viktiga diplomatiska funktioner
Lillan Jarring, gift med Gunnar Jarring, Född Agnes Charlier. Fil. dr
Åke Malmström, journalist, senare TT:s riksdagsreporter. Son till Bengt Lidforss-beundraren Edvin Malmström
Dagny Nyman, gift med Ivar Harrie
Per Nyström, historiker. Senare statssekreterare och landshövding
Åke Nyström, kurskamrat till Arne Björk. Senare stadsläkare i Lund
A. von Rosen, chefläkare vid Romanäs sanatorium
Torgny T. Segerstedt, klasskamrat till Arne Björk. Senare universitetsrektor
Märta Sjöstedt, senare gift med Arne Björk
Oleg Smirnov, rysk flykting i Paris
Hillevi Svedberg, arkitekt. Dotter till The Svedberg
Adja Yunkers, lettisk konstnär
Lil Yunkers, gift med Adja Yunkers. Varieteartist och journalist
Johannes Edfelt, gift med syster till Eva Silfversparre Poet, senare Svenska Akademin
Tor Bjurström, konstnär
Gerhard Henning, dansk skulptör
Konsthandlerskan Petra i Göteborg. Efternamn okänt

Björk, Adolf

Brev till Leif Björk m.m.

BREV TILL LEIF BJÖRK:

Avsändare: Ahlenius, Holger (1905-1956), författare, litteraturhistoriker, förlagsman
1 st., Odat.

Avsändare: Ahliny, Bernt (1897-1983), författare, clartéist
2 st., 1924

Avsändare: Albert, Hans (Geneve)
1 st., 1956

Avsändare: Arvidson, Stellan (1902-1997), litteraturforskare, poet, pedagog, skolpolitiker
1 st., 1925

Avsändare: Bendtz, Gregor, clartéist
1 st., 1925

Avsändare: Bergman, Oskar (1879-1963), målare, grafiker
14 st., 1920-1926
Anm. En del av brev är även ställda till Arne Björk (1910-1958), socialläkare

Avsändare: Bjurström, Tor (1888-1966), konstnär
1 st., 1924

Avsändare: Björk, Eva (1882-1981) f. Jancke, keramiker, textilkonstnär
21 st., 1916-1926
Anm. OBS! 6 st. av breven är odaterade alt. har ofullständigt datum.

Avsändare: Björk, Jan-Erik (1942- ), matematiker
13 st., 1962-1968
Anm. OBS! 7 st. av breven är odaterade/ delvis daterade.
Bilaga: 3 st. fotografier, varav 2 st. färgfotografier från 1975.
Jan-Erik Björk är son till Leif Björk.

Avsändare: Boye, Karin (1900-1941), författare
1 st., 1926

Avsändare: Bredberg, Conrad (Göteborg)
1 st., 1924

Avsändare: Bülow, Karin, clartéist
2 st., 1926
Anm. Varav 1 st. odaterat.

Avsändare: Baeckström, Sven
3 st., 1924

Avsändare: Börjesson, Axel (Stockholm):
1 st., 1920

Avsändare: Carleson, Carl Natanael (1865-1929), författare
1 st., 1926

Avsändare: Diktonius, Elmer (1896-1961), finlandssvensk författare, översättare, musiker
6 st., 1926

Avsändare: Hansson, Bertil, clartéist
1 st., 1925
Anm. Brevet odaterat. Bilagor = dikterna "Gullmarnatt", "Vårbrytning", samt "Depression (1925).

Avsändare: Jancke, Aimée, f. Björkenstam (1852-)
2 st., 1922-1924

Avsändare: Jancke, Elsa
1 st., Odat.
Anm. Brevet även ställt till Arne och Eivor Björk.

Avsändare: Johnsson, Melker (1903-1990), författare
2 st., 1925
Anm. Samt bilaga = 1 st. visitkort

Avsändare: Kihlman, Herman (1890-1974), författare
1 st., Odat.
Anm. Intyg. (Se även brevväxling mellan Herman Kihlman och Eva Björk, L 301: 2009/52)

Avsändare: Larsson, Sven. clartéíst
1 st., Odat.
Anm. Senare känd jurist med utredningsuppdrag.

Avsändare: Linde, Ebbe (1897-1991), författare
1 st., 1984
Anm. Avskrift

Avsändare: Meyer, Ludvig (1861-1938), norsk jurist, politiker
3 st., 1926-1927

Avsändare: Myrdal, Gunnar (1898-1987), statsråd, nationalekonom, politiker (socialdemokrat)
Mottagare: Björnberg, Arne (1908-1983), bokförläggare, ambassadör, ämbetsman: FN, SIDA (NIB),
2 st., 1954-1955
Anm. Brevet från 1955 ställt till Arne Björnberg, men med kopplingar till Leif Björk.

Avsändare: Maenchen-Helfen, Otto J. (1894-1969), österrikisk sinolog, historiker, författare
3 st., 1925-1926

Avsändare: Möhring, Werner (Berlin)
1 st., 1925

Avsändare: Nyström, Per, (1903-1993), publicist, landshövding
2 st., 1924

Avsändare: Schultz, Cara Waldegalens
1 st., 1920

Avsändare: Ström, Fredrik (1880-1948), riksdagsman, författare, redaktör
1 st., 1925

Avsändare: Tranmael, Martin (1879-1967), norsk fackföreningsman, journalist, socialistisk politiker

1 st., 1926

Avsändare: Okänd Wien
1 st., 1926
Anm. Okänd/ Otydlig avsändare, c/o Dr. Leo Schürman, bl.a. sambandet Freud /Marx

DIVERSE BREV TILL LEIF RESPEKTIVE ARNE BJÖRK

BREV MELLAN ANDRA

Avsändare: Björk, Jan-Erik (1942- ), matematiker
Mottagare: Björk, Eva (1882-1981) f. Jancke, keramiker, textilkonstnär
9 st., 1950-1969
Anm. Dessutom 1 st. fotografi, samt några skoluppgifter.
Eva Björk var Jan-Erik Björks farmor.

Avsändare: Björkman, Ivar
Mottagare: Boström, Sivert
1 st., 1917

Brev till och från Leif Björk m.m.

Brev till och från Leif Björk, samt en omfattande och långvarig brevserie från Herman Kihlman till Eva Björk.
Dessutom diverse familje- och släktkorrespondens, Leif Björks brevkopior, biographica, recensioner av Eva Björks arbeten, fotografier, pressklipp m.m.

Björk, Adolf

Brev, anteckningar, äldre släktpapper

I
Brev till Eva Björk från bl.a. barnen och andra släktingar (brev från dottern Ann (Eivor) se 2008/28:3).
Bland övriga brev märks brev bl.a. från Karin Boye, Herman Kihlman och Kai Nielsen.
Enstaka brev till Adolf Björk.

II
Adolf Björk, Anteckningsbok 1904

III
Elsa Jancke, Anteckningsbok rör. barnmat och barnuppfostran

IV
Diverse äldre släktpapper

V
Fotografier

Brev, biographica m.m.

I
Brev till Ann Diczfalusy

II
Biographica och pressklipp rörande Ann Diczfalusy

III
Brev till Leif Björk

IV
Biographica rörande Leif Björk

Brev, Leif Björks kopiering av brevväxling mellan Adolf och Eva Björk m.m.

BREV TILL BJÖRK, ADOLF (1885-1919)
Från
Björk, Eva (1882-1981) f. Jancke

Diverse personer

BREV TILL BJÖRK, EVA (1882-1981) F. JANCKE
Från
Björk, Adolf (1885-1919)

Diverse personer

BREV MELLAN ANDRA/
BETRÄFFANDE EMMANUEL FRANZÉN/
PRIVAT SKRIVELSE TILL MEDICINALRÅDET R. STENBECK, 15/9 1915 (UTKAST)

BREV FRÅN LINDBERG, STIG (1916-1982), illustratör, keramiker, formgivare
Till

Björk, Eva
3 st., 1978 & odat. (2)

Björk, Leif
2 st., 1972 & odat. (2)
(Även riktat till LB:s hustru Siv)

Brev, manus m.m.

Brev, manus, kronologiskt register för Kaj Björks liv och annat tillhörande Kaj Björk

Björk, Adolf

BREV, RECENSIONER, DIVERSE

BREV FRÅN ADOLF BJÖRK
Till
Björk, Eva, f. Jancke, (1882-1981)
2 st. (kopior), odat.

BREV FRÅN EVA BJÖRK:
Till

Björk, Leif (1907-2000)
4 st., 1924-& odat. (3) + ”bil.”.
Samt brev från Björk, Siv, 1 st., 1970

Jancke, Elsa
10 st. (kopior), 1900-1907
Varav 2 st. ofullst.

BREV FRÅN LEIF BJÖRK
Till
Björk, Eva, f. Jancke, (1882-1981)
74 st., 1921-1978 & odat. (7)
+ ”bil.” (2 st: 1 pressklipp, 1 kuvert)

Björk, Adolf (1885-1919)
14 st., 1913-1919 & odat. (5)

Leif Björk, teckningar, 6 st.
Leif Björk, manuskript/uppsatser etc., 6 st.

BREV TILL LEIF BJÖRK
Från
Kuzvetsov & Ilmenskij
1 st., 1976
(Julhälsning på ryska. Svensk översättning finns)

Eva Björk, [Om hyresgäströrelsen i Göteborg]

Eva Björk, Recensioner m.m.

DIVERSE

Diverse teckningar av Anders Österling, 12 st.
Varav 5 st. porträtt av:
• Hjalmar Branting (1860-1925), socialdemokratisk politiker
• Walter Crane (1845-1915), eng. illustratör, målare, formgivare
• Gerhart Hauptmann (1862-1946), författare, nobelpristagare i litteratur 1912
• Max Klinger (1857-1920), tysk konstnär
• Maurice Maeterlinck e (1862-1949), belgisk (franskspråkig) författare översättare, nobelpristagare 1911

Sven Åhman, (1907-1993), journalist:
[Ofullständiga minnesanteckningar om Leif Björk, 2 bl. (kopior)]

FAMILJE- OCH SLÄKTKORRESPONDENS, MANUSKRIPT, ANTECKNINGAR, FOTOGRAFIER, TRYCK

BREV TILL LEIF BJÖRK FRÅN DIVERSE PERSONER
Bland annat från:
Marianne Lundgren, Herbert Schmidt, Hans Hydén, Arvid Rydén, Arne Lindgren, Kurt Heinig, Stephan Lange, Staffan Sjövall
(Obs! 2 st. brev från Leif Björk)

Brev till Eva Björk
Bland annat från Ida Malmstöm

Familje- och släktkorrespondens

Diverse brev m.m.
Anonyma brev; brev mellan andra; medlemslista för Rysslandsgruppen; handling från Aimée Björkenstams födelse 1852 (kopia), samt tomma kuvert.

Diverse manuskript och anteckningar

Arne Björk (1910-1958), Socialläkare (död vid olyckshändelse)
Manuskript, teckningar, fotografier

Diverse teckningar & fotografier
Barnteckningar, träsnitt, skiss, fotografier (inkl. 1 st. diapositiv)

Fotografier [1]
Namngivna personer, huvudsakligen släkt (?)

Fotografier [2]
Anonyma och icke namngivna personer, samt orter/landskap

Diverse tryck
Hyllningsdikt till professor Sverker Ek; ”Feltposten” nr. 1 1961; ”Tenk selv”, 2 nummer, samt följebrev.

Fotografier och teckningar

Fotografier föreställande Adolf Björk (som ung och äldre), Leif Björk, samt Lennart Björk 1950-tal (?);
Inramat fotografi (ungdomsbild av Lennart Björk);
Leif Björk, diverse skisser; Teckning föreställande Arne Björk

Leif Björk: Diverse manuskript och anteckningar

Anteckningar av Leif Björk i diverse ämnen;
Intervju med Alexandra Kollontay 1925;
Poesiförsök av Leif Björk 1925-1926;
Översättningar av franska revolutionära poeter m.fl.
Bidrag från andra yngre clartéíster;
Avskrifter av tidiga dikter av Karin Boye

Leif Björks dokument

Främst dokument efter sonen Leif Björk: Brev, biographica, minnesanteckningar, pressklipp m.m.
Biographica rörande Eva och Adolf Björk, samt brev till Eva Björk. (Bland brevskrivarna märks bl.a. Karin Boye och Kai Nielsen).

Björk, Leif

Manuskript

1) ADOLF BJÖRKS UNGDOMSDIKTER, 1901-1904
(oklart med fördelningen mellan Adolf Björks och Anders Österlings alster)
OBS! I listan finns endast betitlade dikter medtagna.

Ungdomsdikter, Adolf Björk (?), 58 bl., kopior. (Lösa blad)
• Tankar [I] - [II]
• Längtan
• Stämning
• Vår Minnet
• Vandring
• Valspråk
• Till Beat! [I]-[III]
• Tröst
• Mod
• Lykorena
• En syn
• Senhöstkväll
• Nihil
• Konfirmation [I]-[II]
• 1:sta akten
• Död
• Tystnad

Anders Österling (AÖ)/ Adolf Björk (AB)/ Bernhard Ek (BE)
• Orons ande (AÖ?, 2 versioner)
• Bjällror (AÖ?, 2 versioner)
• Vallmoblomman (AÖ?, 2 versioner)
• Slättens ande (AÖ?, 2 versioner)
• Afton på slätten (AÖ)
• Skånsk afton,

• Framåt (AB)
• Ångest (AB)
• Trots (AB)
• Förtviflan (AB)
• Amor (AB)
• Skogens ande (AB)
• Slättstämning (AB)
• Mitt tempel (AB)
• Sol i blod (AB)

• Ungdom [I]-[III] (BE)
• Grotesk [I]-[IV] (BE)
• Tvifvel [I]-[III] (BE)
• Harmoni [I]-[III] (BE)
• Domen [I]-[III] BE)
• Plebs [I]-[III] (BE)
• Vår hembygd (BE)
• Dagning på slätten (BE)
• Natt (BE)
• Trolldom (BE)
• Aftnar på slätten (BE)
• Månskensnatt (BE)

2) LEIF BJÖRK, MANUSKRIPT M.M

"Some glimpses from my studies of economics"
1989-03-01, Maskinskr., 9 blad, med rättningar med rödpenna

[Förteckning över Leif Björks översättningar]
1973-01-09, Maskinskr., 1 bl

3) TECKNINGAR AV OKÄND KONSTNÄR (ev. patient på Konradsberg)
Totalt totalt 34 st (12, 14, 6, 2 st.) , samt 1 st. ”häfte”, 1912

Material efter Leif Björk

Accessionen innehåller till största delen material efter Adolfs och Eva Björks son, byråchef Leif Björk:
Bland annat mottagna brev och biographica

Björk, Adolf

Mottagna brev

Delaccessionen innehåller brev, manuskript, teckningar, pressklipp, fotografier

Björk, Adolf


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.