Visar 112 resultat

Auktoritetspost
Forskare

Adler-Karlsson, Gunnar

 • https://libris.kb.se/hftwwjb15sjgrh8#it
 • Person
 • 1933-
Jur. dr., skrifter i ekonomi och politik

Afzelius, Nils

 • https://libris.kb.se/97mppbdt340c3v0#it
 • Person
 • 1894-1970
Litteraturforskare, biblioteksman, bibliograf, utgivare och textkritiker. Lars Olof Lindell pseudonym för Nils Afzelius

Ahlström, Anna

 • https://libris.kb.se/wt79b7hf113xx3r#it
 • Person
 • 1863-1943
Fil.dr., rektor och grundare av Nya elementarskolan för flickor i Stockholm

Ahnlund, Knut

 • https://libris.kb.se/b8nqsq6v0v72djq#it
 • Person
 • 1923-2012
Litteraturforskare, författare och kritiker; son till Nils Ahnlund

Arborelius, Olof Ulric

 • https://libris.kb.se/zw9dk4wh2v7rzx6#it
 • Person
 • 1791-1868
Skolman, präst, dialektforskare, tidningsutgivare, tryckeriinnehavare

Arrhenius, Svante

 • https://libris.kb.se/fcrtvp1z472g2jz#it
 • Person
 • 1859-1927
Fysiker och kemist, nobelpristagare i kemi 1903

Bahr-Bergius, Eva von

 • https://libris.kb.se/jgvxrgj21r76z5c#it
 • Person
 • 1874-1962
Fysiker

Beckman, Bjarne

 • https://libris.kb.se/dbqsv5xx10x5xxx#it
 • Person
Lektor, Strängnäs

Berzelius, Jacob

 • https://libris.kb.se/xv8bb1dg1mzw31l#it
 • Person
 • 1879-1948
Kemist

Berzelius, Jacob

 • https://libris.kb.se/xv8bb1dg1mzw31l
 • Person
 • 1779-1848
Kemist

Blom, Carl Magnus

 • https://libris.kb.se/fcrvzcsz2sb5jmj#it
 • Person
 • 1737-1815
Läkare och naturforskare

Bohr, Niels

 • https://libris.kb.se/pm147j972v60rmf#it
 • Person
 • 1885-1962
Dansk fysiker; nobelpristagare 1922

Borys, Jurij

 • https://libris.kb.se/gdsw4cp04sth27w#it
 • Person
 • 1922-2015
Uppvuxen i Ukraina, verksam i Sverige, professor i statskunskap i Edmonton och Calgary, Kanada

Branting, Agnes

 • https://libris.kb.se/jgvx0s221w5c5d4#it
 • Person
 • 1862-1930
Textilkonstnär och textilforskare

Brattö, Olof

 • https://libris.kb.se/fcrttm0z2l09vrg#it
 • Person
 • 1915-2007
Romanist, lokalhistoriker (Bohuslän)

Bringéus, Nils-Arvid

 • https://libris.kb.se/jgvxxp5244z14zb#it
 • Person
 • 1926-1991
Folklivsforskare

Buber, Martin

 • https://libris.kb.se/64jll0rq0vm05lf#it
 • Person
 • 1878-1965
Israelisk religionsfilosof med österrikisk-polsk bakgrund, professor i religionsvetenskap och judisk etik i Frankfurt 1930-33, från 1938 professor i socialfilosofi vid hebreiska universitetet i Jerusalem

Bureus, Johannes

 • https://libris.kb.se/86lnnffs21jzh28#it
 • Person
 • 1568-1652
Fornforskare, språkman, mystiker

Callmer, Christian

 • https://libris.kb.se/42gjjcnn1nvcfv4#it
 • Person
 • 1908-1985
Biblioteksman & historiker. Gift med Maj Callmer (1912-2012)

Celsius, Olof, |c d.ä.

 • https://libris.kb.se/xv8bd96g42txg85#it
 • Person
 • 1670-1756
Botaniker, språkman och präst. Son till Magnus Celsius och far till Olof Celsius d.y.

Curie, Marie

 • https://libris.kb.se/zw9cc7dh3h9vk0k#it
 • Person
 • 1867-1934
Kemist och fysiker

Dahlberg, Gunnar

 • https://libris.kb.se/xv8bb7xg1q1b482#it
 • Person
 • 1893-1956
Ärftlighetsforskare, statistiker, läkare

Dahlgren, Fredrik August

 • https://libris.kb.se/rp3552t94wtdrpl#it
 • Person
 • 1816-1895
Författare, översättare, språk- & teaterforskare, publicerade även under signaturen Fredrek på Rannsätt

Dahlgren, Sven

 • https://libris.kb.se/mkz28w0505xzs6m#it
 • Person
 • 1849-1937
Klassisk filolog, skolman, kommunalman; fil. dr (1875 i Uppsala), e. o. lärare i latin och grekiska vid Stockholms gymnasium (1875-1880) och vid Norra Latin (1880-1881), lektor i latin och grekiska i Skara (1881-1916), stadsfullmäktiges ordförande i Skara (1907-1912). Son till Fredrik August Dahlgren (1816-1895), far till Fredrik Dahlgren (1893-1971)

Darwin, Charles

 • https://libris.kb.se/pm135sp73dmxqcf#it
 • Person
 • 1809-1882
Brittisk naturforskare

Darwin, George Howard

 • https://libris.kb.se/khwz1s2327hl69g#it
 • Person
 • 1845-1912
Brittisk matematiker

Deak, Anita

 • https://libris.kb.se/53hlsmwp5grfgrw#it
 • Person
 • 1940-
Socialantropolog, konsthantverkare. Skriver essäer, krönikor, kåserier

Einstein, Albert

 • https://libris.kb.se/fcrtts5z33mrjqc#it
 • Person
 • 1879-1955
Tysk-schweizisk-amerikansk teoretisk fysiker, nobelpristagare

Eisen, Gustav

 • https://libris.kb.se/jgvxzlw2547lcht#it
 • Person
 • 1847-1940
Svensk-amerikansk naturvetenskapsman och konsthistoriker

Ekner, Reidar

 • https://libris.kb.se/ljx00zj43r861zr#it
 • Person
 • 1929-2014
Författare och litteraturforskare, docent vid Stockholms universitet

Engvall, Britt

 • https://libris.kb.se/53hltlmp0vqplgq
 • Person
 • verksam 1940-1970
Adjunkt, Uppsala universitet. Planerade att skriva en bok om D. Hammarskjöld och om dennes verk "Vägmärken"

Franzén, Gösta

 • https://libris.kb.se/tr579n4c1rtwvbc#it
 • Person
 • 1906-2002
Språkforskare

Fries, Ellen

 • https://libris.kb.se/31fhldsm2wjtpmn
 • Person
 • 1855-1900
Historiker; den första kvinnan i Sverige som disputerade för doktorsgraden

Fries, Sigurd

 • https://libris.kb.se/86lnnq4s50jr0ds#it
 • Person
 • 1924-2013
Språkforskare (nordist); professor i Umeå

Frölén, Hugo F.

 • https://libris.kb.se/31fjr3dm4kz9186#it
 • Person
 • 1865-1935
Skolman; fil. dr (1911 i Uppsala), lektor i historia och modersmålet vid Norra Real (1914-1930) och t.f. rektor vid Högre allmänna läroverket å Kungsholmen (1915-1930) i Stockholm

Ganelius, Tord

 • https://libris.kb.se/dbqssvpx5jrdmj8#it
 • Person
 • 1925-2016
Matematiker

Gaunitz, Sven

 • https://libris.kb.se/wt79b2nf1s8jblh#it
 • Person
 • 1935-
Universitetslektor, skogshistoria

Granqvist, Raoul J

 • https://libris.kb.se/rp356r0919w8s68#it
 • Person
 • 1940-
Professor i engelskspråkig litteratur

Hansson, Carola

 • https://libris.kb.se/pm13499738s416n#it
 • Person
 • 1942-
Fil. dr i rysk litteratur, skrivit om kvinnofrågor i Sovjetunionen, översatt rysk skönlitteratur, skönlitterär författare

Hasselquist, Fredrik

 • https://libris.kb.se/wt7bfvxf3fs7lwp#it
 • Person
 • 1722-1752

Henning, Chris

 • https://libris.kb.se/vs69fvfd5qlwzxr#it
 • Person
 • 1946-
Släktforskare och bibliotekarie

Hultmark, Emil

 • https://libris.kb.se/75knwprr40qjctk
 • Person
 • 1872-1943
Fil. dr., konsthistoriker

Humboldt, Alexander von

 • https://libris.kb.se/tr57811c177jvbg
 • Person
 • 1769-1859
Friherre, tysk forskningsresande och polyhistor, bror till Wilhelm.

Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof

 • https://libris.kb.se/mkz1wgg505wfnzl
 • Person
 • 1818-1889
Kulturhistorisk forskare, biblioteks- och teaterman, diplomat

Klein, Georg

 • https://libris.kb.se/1zcfgqvk05sv3q1#it
 • Person
 • 1925-2016
Läkare, forskare: tumörbiologi; essäist. Född i Ungern, bosatt i Sverige sedan 1947

Läffler, Frits

 • https://libris.kb.se/zw9cgc1h4kgkllj#it
 • Person
 • 1847-1921
Till 1886 Leffler, språkforskare. Publicerade sig även under pseudonymen Fri

Lagerkranz, John

 • https://libris.kb.se/c9prthnw3trpfzq#it
 • Person
 • 1875-1954
Född i Karlskrona. Präst och botanist, verksam i Sveriges religiösa reformförbund. Som botanist specialiserad på den arktiska floran.

Laman, Karl Edvard

 • https://libris.kb.se/pm134qd738swds9#it
 • Person
 • 1867-1944
Språkforskare och Missionär i Svenska missionsförbundet

Lamm, Martin

 • https://libris.kb.se/20dgjg0l4bbrn4n#it
 • Person
 • 1880-1950
Litteraturforskare

Lång, Helmer

 • https://libris.kb.se/vs68cfwd01jsjsv#it
 • Person
 • 1924-2014
Författare och litteraturforskare

Lange, Dagmar

 • https://libris.kb.se/sq467r6b3z8jmt4#it
 • Person
 • 1914-1991
Deckarförfattare, litteraturhistoriker. Publicerade deckare under pseudonymen Maria Lang

Langenfelt, Gösta

 • https://libris.kb.se/mkz142k55kgqhzv#it
 • Person
 • 1888-1965
Lektor i Bromma. Skrev även under pseudonymerna Bengt Bjugg, Bertil Stenhös och Birger Brosa

Lilliestam, Åke

 • https://libris.kb.se/1zcfg4rk03rwf7k#it
 • Person
 • 1925-
Biblioteksman, personhistoriker

Linné, Carl von

 • https://libris.kb.se/c9prv8dw4nhccx1#it
 • Person
 • 1707-1778
Naturforskare. Hette före adlandet 1757 Linnæus.

Lithberg, Nils

 • https://libris.kb.se/jgvz22t21qbjzxf#it
 • Person
 • 1883-1934
Folklivsforskare. Ammanuens på Kulturen i Lund 1908-1912.

Llindgren, Adolf

 • https://libris.kb.se/b8nqrkrv4dkd0pd#it
 • Person
 • 1846-1905
Svensk musikforskare

Lundell, Johan August

 • http://libris.kb.se/resource/auth/241470
 • Person
 • 1851-1940
Språkforskare

Malmberg, Alexander Teodor

 • https://libris.kb.se/mkz2577554np4tn#it
 • Person
 • 1851-1934
Språkforskare och skolman

Malmqvist, Göran

 • https://libris.kb.se/fcrvz14z5jmns4h#it
 • Person
 • 1924-2019
Sinolog; professor i Stockholm från 1965, tidigare i Canberra; ledamot av Svenska akademien sedan 1985

Mante, Axel

 • https://libris.kb.se/lvzbfvj8j65q8gt0#it
 • Person
 • 1896-1970
Språkman, germanist, skolman; fil. dr (1929 i Lund), adjunkt i tyska och engelska i Örebro (från 1929), lektor i tyska och engelska i Jönköping (1933-1942) och i Stockholm (Södermalm) (1942-1962)

Mattsson, Christina

 • https://libris.kb.se/1zcfgd0k4xb6jg3#it
 • Person
 • 1947-
Svensk musikforskare

Meitner, Lise

 • https://libris.kb.se/gdsvwtc027vbvvx#it
 • Person
 • 1878-1968
Österrikisk-svensk kärnfysiker. Svensk medborgare

Molde, Bertil

 • https://libris.kb.se/c9prs4cw2zj37jz#it
 • Person
 • 1919-1995
Språkforskare och språkvårdare

Montelius, Oscar

 • https://libris.kb.se/75kmn03r4sj78j1#it
 • Person
 • 1843-1921
Arkeolog, riksantikvarie 1907-13, ledamot av Svenska Akademien

Moselius, Carl David

 • https://libris.kb.se/gdsw2tt00pl3nqf#it
 • Person
 • 1890-1968

Nathorst, Alfred Gabriel

 • https://libris.kb.se/ljx03ps44km4gtk#it
 • Person
 • 1850-1921
Geolog, paleobotaniker och polarforskare

Nilsson, Sven

 • https://libris.kb.se/vs68bw0d0hgb5mt#it
 • Person
 • 1787-1883
Naturforskare och arkeolog, professor i naturalhistoria i Lund 1832-1856, prästvigd

Nordenskiöld, Adolf Erik

 • https://libris.kb.se/nl02x5m60pnx3xr#it
 • Person
 • 1832-1901
Friherre, mineralog och polarforskare

Noreen, Adolf

 • https://libris.kb.se/jgvxzm72507l59b#it
 • Person
 • 1854-1925
Språkforskare; professor i nordiska språk i Uppsala; ledamot av Svenska akademien

Pauling, Linus

 • https://libris.kb.se/86lpvzss31tl0hl#it
 • Person
 • 1901-1994
Amerikansk kemist, fredsaktivist, nobelpristagare

Peringskiöld, Johan

 • https://libris.kb.se/sq468vkb44185sv#it
 • Person
 • 1654-1720
Fornforskare; riksarkivarie från 1693. Hette före adlandet 1693 Peringer. Bror till orientalisten Gustaf Lillieblad.

Philogéne, Claude

 • https://libris.kb.se/rp36dl994hclq2g#it
 • Person
 • 1943-
Forskare, vetenskapsjournalist och författare, ursprungligen från Guadeloupe.

Planck, Max

 • https://libris.kb.se/ljx02r443b40qlb#it
 • Person
 • 1858-1947

Rehnberg, Mats

 • https://libris.kb.se/dbqsv42x2h1crm8#it
 • Person
 • 1915-1984
Folklivsforskare, professor i etnologi vid Stockholms universitet 1969-81

Remelin, Anton

 • https://libris.kb.se/53hknbvp2pl045c#it
 • Person
 • 1882-1970
Fornforskare och författare

Retzius, Anders

 • https://libris.kb.se/dbqtx20x3nwnk28#it
 • Person
 • 1796-1860
Anatom och antropolog, professor i anatomi och fysiologi vid Karolinska institutet från 1824. Publicerade sig även under signaturen A. R. Son till Anders Jahan R. (1742-1821)

Rhezelius, Jonas Haquini

 • https://libris.kb.se/c9prvtqw1ztnmb2#it
 • Person
 • ca 1600-1666
Fornforskare

Röding, Rudolf

 • https://libris.kb.se/64jmqr6q1g6f35j#it
 • Person
 • 1847-1941
Klassisk filolog och skolman

Röhrich, Lutz

 • https://libris.kb.se/20dhlk7l0ws6kmz#it
 • Person
 • 1922-2006
Etnolog och språkforskare

Rudén, Jan Olof

 • https://libris.kb.se/rp3575x94fgjkv8#it
 • Person
 • 1937-
Svensk musikbibliotekarie och musikforskare

Rundquist, Angela

 • ediffah:kb:773374:1262187439
 • Person
 • 1935-2013
Etnolog, fil. dr.

Rydqvist, Johan Erik

 • ediffah:kb:423934:1255943407
 • Person
 • 1800-1877
Språkforskare, litteraturkritiker, bibliotekarie

Sahlgren, Jöran

 • https://libris.kb.se/dbqsvjhx0brtcz7#it
 • Person
 • 1884-1971
Språkforskare

Säve, Per Arvid

 • https://libris.kb.se/31fhj0wm142051w#it
 • Person
 • 1811-1887
Fornforskare. Gotlands historia och etnografi. Bror till Carl Säve

Sjögren, Anton

 • https://libris.kb.se/20dhl4sl3rj4p4x#it
 • Person
 • 1822-1893
Bergsvetenskapsman, geolog och mineralog

Sommardal, Göran

 • https://libris.kb.se/qn245zp851llj7l#it
 • Person
 • 1947-
Fil dr i sinologi, poet, kulturredaktör i Sveriges Radio

Stålhane, Bertil

 • https://libris.kb.se/xv8cg37g2bpbc8w#it
 • Person
 • 1902-1992
Kemist, fysiker och politisk skriftställare (bl.a. medlem av Tisdagsklubben)

Stephens, George

 • https://libris.kb.se/c9prtp3w34cbgdx#it
 • Person
 • 1813-1895
Skotsk språkforskare, fornforskare och samlare; även verksam i Sverige och Danmark

Stolpe, Sven

 • https://libris.kb.se/ljx029v41tctkbc#it
 • Person
 • 1905-1996
Skönlitterär författare, litteraturforskare och litteraturkritiker, översättare under pseudonymen Erland Rådberg och S. J. S.

Sundborg, Bertil

 • https://libris.kb.se/sq469psb1467rj6#it
 • Person
 • 1904-1986
Konstkritiker och litteraturforskare

Svanberg, Nils

 • https://libris.kb.se/53hkm36p0nzrpsd#it
 • Person
 • 1902-1939
Docent i Nordiska språk, diktare; bror till litteraturprofessorn Victor Svanberg

Svanberg, Victor

 • https://libris.kb.se/42gjlj2n16z3k45#it
 • Person
 • 1896-1985
Litteraturforskare och kritiker

Svenbro, Jesper

 • https://libris.kb.se/nl0232r63wndnn6#it
 • Person
 • 1944-
Antikforskare vid Centre Louis Gernet i Paris

Tabachovitz, David

 • https://libris.kb.se/53hlrvwp4hvnwtz#it
 • Person
 • 1895-1970
Språkman, grecist; fil. dr (1927), lektor i latin och grekiska i Eskilstuna (1930-1957), professor i grekiska språket och litteraturen i Uppsala (1957-1962). Bror till Abraham Tabachovitz (1897-1982)

Theorell, Hugo

 • ediffah:kb:745454:1429860438
 • Person
 • 1903-1982

Thesleff, Arthur

 • https://libris.kb.se/nl036sp61m4jf57#it
 • Person
 • 1871-1920
Finländsk botanist och forskare om romer; även verksam i Sverige

Thorman, Elisabeth

 • https://libris.kb.se/khwz21330dz98v1#it
 • Person
 • 1867-1955
Textilforskare
Resultat 1 till 100 av 112

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.