Serie 7:2 - Handlingar från Lilliehöökska släktföreningen

Identitet

Referenskod

SE S-HS L81:7:2

Titel

Handlingar från Lilliehöökska släktföreningen

Datum

Beskrivningsnivå

Serie

Omfång och medium


Sammanhang

Arkivbildare

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Innehåll och struktur

Innehåll

Lilliehöök, Gustaf: "Lilliehööks papper vid släktmötet i juni 1960". Innehåller handlingar och fotografier från diverse släktmöten.

Jansson, Bror: Abilds kyrka. Särtryck ur Hallands Nyheter 13/3 1959.

Almquist, Jan-Erik Georg Ludvig: Ätten Lilliehöök under sen medeltid och äldre vasatid. En källkritisk undersökning. Särtryck ur Släkt och Hävd nr 1, 1962.

"Om Kolbäck. Lilliehöökar på Kolbäck". Anteckningar om personer med anknytning till Kolbäck. 1 blad, maskinskrift.

Meddelande till samtliga släktmedlemmar rörande avtäckningen av minnesstenen på Kolbäck den 8/9 1963. 1 blad maskinskrift och bilaga (fotografi över minnesstenen tillägnad Bertil Pedersson Lilliehöök).

Lilliehöök, Gustaf: "Bertil Pedersson Lilliehöök. Den förste med säkerhet kände stamfadern för ätterna Lilliehöök". 3 blad, maskinskrift.

Om Gustaf Lilliehööks släktforskning. 2 blad, maskinskrift.

Meddelande beträffande Eleonor Lilliehööks 80-årsdag. 2 st, maskinskrift.

1966 -- 1967

Lilliehöök, Eleonor: minnesord över Mac Gustafsson Lilliehöök (Gustaf Wilhelm Malcolm Gustafsson). 1957, 1961

Lilliehöök, Eleonor: "Föredrag i Åsle kyrka vid ett av dåvarande Röda Kors ordnat möte den 27 november 1960". 2 ex, 8 sid, maskinskrift.

Lilliehöök, Eleonor: "Den av Lilliehöökska Släktföreningen anordnade släktresan till Västergötland och Halland 18-19 juni 1960". 4 blad, maskinskrift.

Fotografier från släktmöten år 1927, 1930, 1939, 1942, 1945, 1954, 1957, 1960 och 1963. Med namn- och platsregister. 9 st och bilaga.

Förslag till stadgar för Lilliehöökska släktföreningen, föredraget vid allmänt släktmöte den 15 november 1911. 4 sid, tryck och blyerts.

Förslag till ändring av § 6 Reglemente för den Lilliehöökska slägtfonden. 1 blad, maskinskrift.

Protokoll hållet vid sextonde, sjuttonde och artonde släktmötet med Släktföreningen för de adliga ätterna Lilliehöök af Fårdala och af Gälared den 24/11 1957, 19/6 1960 samt den 30/11 1963. 3 st tryckta protokoll, 24 sid.

Släktmötet den 19 juni 1960, lista över närvarande släktmedlemmar m. m. 2 blad, maskinskrift.

Styrelseberättelse för Lilliehöökska släktföreningen för år 1959-1964. Revisionsberättelse rörande Lilliehöökska släktföreningen för år 1961-1965. 12 blad, tryck.

"Till alla medlemmar af släkterna N:1 och 66 Lilliehöök ..." (1911). "Till Medlemmarna av Lilliehöökska släktföreningen, 1960". Författade av Gustaf Lilliehöök. 3 blad.

Utdrag ur protokoll hållet vid sammanträde med styrelsen för Släktföreningen för de adliga ätterna Lilliehöök af Fårdala och af Gälared och Kolbäck i Stockholm den 2 mars 1961, den 26 oktober 1961 samt den 28 februari 1963. 3 blad, tryck och duplic.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.