Arkiv L56 - Nils Vult von Steyerns papper

Identitet

Referenskod

SE S-HS L56

Titel

Nils Vult von Steyerns papper

Datum

  • 1863--1953 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium


  • 0,26 hyllm.
  • 5 vol.

Sammanhang

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Gåva.

Innehåll och struktur

Innehåll

Samlingen består av 74 brev till Nils Vult von Steyern från 44 brevskrivare och 8 övriga brev. Därtill finns det manuskript, anteckningar, biographica, dikter, räkenskaper med mera.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Breven är förtecknade. Kontakta Handskriftsenheten för information.

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Vissa delar av samlingen kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Annat material rörande Nils Vult von Steyern finns även i Kungl. bibliotekets accession 1966/47, i Uppsala universitetsbiblioteks handskriftsavdelning samt i Nils Vult von Steyerns arkiv som är i privat ägo (kontakta Handskriftsenheten för information).

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Nils Vult von Steyern var känd som jurist och statsråd. Han promoverade 1866 till fil.dr. med avhandlingen 'Bidrag till svenska riksdagens historia 1600-1650'. Åren 1868-1872 var han sekreterare i konstitutionsutskottet, sedan blev han konsultativt statsråd 1878 och 1880 chef för Justitiedepartementet, där han stannade i åtta år. Nils Vult von Steyern utnämndes till justitieråd 1888 och blev 1889 president i Svea hovrätt. Han tillhörde den moderata svenska gruppen.

Anmärkning

Lokal klassning: L

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:551422:1415021454

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

PS 2014-11-03

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss