Arkiv L31 - E. H. Thörnbergs efterlämnade papper

Identitet

Referenskod

SE S-HS L31

Titel

E. H. Thörnbergs efterlämnade papper

Datum

  • ca 1904--1956 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

* 1,15 hyllm.
* 17 vol.

Sammanhang

Arkivbildare

(1873-1961)

Biografiska anmärkningar

Journalist och skriftställare

Arkivhistorik

Samlingen hade av E. H. Thörnberg deponerats hos direktör Axel Hirsch och av denne, efter Thörnbergs död, skänkts till Handelshögskolans i Stockholms bibliotek, som 1961 överlåtit densamma på Kungl. biblioteket. Av den hithörande boksamlingen, ca 100 vol., har Handelshögskolan behållit 9 volymer; övriga böcker överlämnades till KB:s förvärvsavdelning i dec. 1961. Dock med undantag för 8 st böcker med anteckningar av Thörnberg i, se L31:8:a-h.

Förvärvsinformation

Gåva

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Samlingen innehåller en lång serie med anteckningsböcker, manuskript, brev, böcker m.m. Består av accession 1961/86.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Breven är förtecknade. Kontakta Handskriftsenheten för information.

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Vissa delar av samlingen kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialspråk

  • engelska
  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Se även accession 1966/53 samt Handelshögskolans bibliotek.

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Ernst Herman Thörnberg var skriftställare och journalist. Han intresserade sig särskilt för folkrörelserna samt ekonomiska och sociala frågor och skrev bl.a. böckerna Från det moderna samhället (1935) och Folkrörelser och samhällsliv i Sverige (1943). E. H. Thörnberg var även en mycket uppskattad föreläsare.

Anmärkning

Lokal klassning: L

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:688125:1414679496

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

KS 2014-10-30
Reviderad av EL 2018-03-01

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.